Lausunto vanhemmuuslain luonnoksesta

Lausunto vanhemmuuslain luonnoksesta

Lausunto vanhemmuuslain luonnoksesta Setlementtiliitto kiittää mahdollisuudesta lausua ja esittää seuraavat huomiot koskien vanhemmuuslakia. Meille kaikki ihmiset ovat samanarvoisia. Sitoudumme vaikeimmassa tilanteessa olevien ihmisten aseman edistymiseen. Puolustamme...
Lausunto perhevapaauudistukseen

Lausunto perhevapaauudistukseen

Lausunto perhevapaauudistukseen Asia: Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, työsopimuslain ja varhaiskasvatuslain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi (VN/9732/2019)   Muistiliitto ry Omaishoitajaliitto...
Vaikuttavampia, eettisesti kestäviä palveluita kuntalaisille

Vaikuttavampia, eettisesti kestäviä palveluita kuntalaisille

Vaikuttavampia, eettisesti kestäviä palveluita kuntalaisille Tässä Yhteiskunnallisten yritysten liitto ARVO ry:n kuntavaalikannanotossa annamme neljä konkreettista ehdotusta siihen, miten kuntalaisille voidaan ostaa vaikuttavampia, eettisempiä ja ihmislähtöisempiä...