Setlementit

Etusivu > Toiminta > Setlementit

Ahjolan Setlementti, Tampere

Ahjolan Setlementti ry

Ahjolankatu 3

33250 Tampere

044 553 8400

Toimintamuodot

 • Kansalaistoiminta
 • Päiväkodit
 • Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta
 • Harrastuskerhot
 • Nuorisokahvila Uniikki
 • Isosiskotoiminta ja Tyttöjen Tupa
 • Kansalaisopistotoiminta
 • Aikuisten kerhot
 • Mainos Ahjola
 • Rientolan toimitalo
 • Saukkolan toimitalo

Yhdistyksestä

Ahjolan kannatusyhdistys perustettiin vuonna 1929 ylläpitämään setlementtitoimintaa Tampereella.  Ahjolan toiminta-ajatuksena on toimia kansalaisliikkeenä, joka tarjoaa ohjattua toimintaa alueensa kaikenikäisille ihmisille. Ahjolan työssä korostuu arjen keskellä toteutuva lähimmäisenrakkaus, yhteisöllisyys ja erilaisten ihmisten välinen yhteistyö.

Ahjolan Setlementillä on toimintaa kaiken ikäisille ihmisille noin 90 eri toimipaikassa eripuolilla Tamperetta. Ahjolassa työskentelee noin 70 päätoimista ja noin 300 sivutoimista työntekijää sekä suuri määrä vapaaehtoisia ja harjoittelijoita.

Akaan Setlementti

Akaan Setlementti

Lukkarintie 15

37800 Akaa

Yhteystiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Kiviranta
040 1363 423
kiviranta.kai@gmail.com

Toiminnanjohtaja Kari Salin
045 1365 257
kari.salin@gmail.com

Auralan Setlementti, Turku

Satakunnantie 10

20100 Turku

050 316 7702

toimisto@aurala.fi

Seuraa somessa:

Toimintamuodot

 • Auralan kansalaisopisto
 • seniorityö: kohtaamispaikka SenioriAurala, opintopiiri- ja kurssitoimintaa, retki- ja matkatoimintaa, tapahtumia
 • päiväkotitoiminta
 • lapsi- ja nuorisotyö - Auralan Kerhokeskus ry
 • koululaisten iltapäivätoiminta, kesäkerhotoiminta
 • Turun Tyttöjen Talo

 

Yhdistyksestä

Auralan Setlementti on Turussa toimiva setlementtitoimintaa ylläpitävä yleishyödyllinen yhdistys. Yhdistys on perustettu vuonna 1939. 

Seuraa somessa:

Auralan Nuoret, Turku

Auralan Nuoret ry

Satakunnantie 10

20100 Turku

Toimintamuodot

 • harrastekerhot
 • iltapäivätoiminta
 • Tyttöjen Talo
 • kesäkerhot
 • kansallispuvut

 

Yhdistyksestä

Auralan Nuoret ry on Turussa toimiva poliittisesti ja uskonnollisesti riippumaton varhaisnuoriso- ja nuorisoyhdistys.

Hyvinkään Setlementtiyhdistys

Hyvinkään Setlementtiyhdistys ry / co Tauriainen

Uudenmaankatu 40 B

05800 Hyvinkää

050 501 3175

hyvinkaan.setlementtiyhdistys@gmail.com

Seuraa somessa:

Toimintamuodot

 • tietokonekerhot
 • olohuonetoiminta Väentupa: vapaamuotoista, osallistujien toiveista järjestettyä ohjelmaa
 • ystäväapurinki ja asiointiapu -toiminnat
 • Hae pois -kierrätyspäivät kaksi kertaa vuodessa

 

Yhdistyksestä

Hyvinkään Setlementtiyhdistys ry on perustettu vuonna 1998. Setlementtiyhdistyksellä on 42 jäsentä. Kaikki toiminta perustuu vapaaehtoisuudelle, eikä palkattuja työntekijöitä ole. 

Seuraa somessa:

Hämeen Setlementti, Hämeenlinna

Hämeen Setlementti ry

Kirjastokatu 1

13100 Hämeenlinna

Seuraa somessa:

Yhdistyksestä

Hämeen Setlementti ry on 1997 perustettu Hämeenlinnan seudulla toimiva monialajärjestö, jonka tehtävänä on osallisuuden tukeminen, toimintamahdollisuuksien luominen, sekä yhteiskuntaan vaikuttaminen. Hämeen Setlementin tehtävän toteuttamisessa näkyy monikulttuurinen työote, vapaaehtoistoiminta ja kansalaistoiminnan kehittäminen.

Seuraa somessa:

Joensuun Setlementti

Joensuun Setlementti ry

Niskakatu 4

80100 Joensuu

Seuraa somessa:

Toimintamuodot

 • monikulttuurisuus
 • lapset ja nuoret
 • asumisen tuki
 • ikäihmiset

 

Yhdistyksestä

Joensuun Setlementti ry on vuonna 2002 perustettu kasvatuksellista ja sivistyksellistä työtä tekevä yhdistys. Toiminta alkoi vapaaehtoisvoimin pitkän hiljaiselon jälkeen vuonna 2009.

Seuraa somessa:

Jyränkölän Setlementti, Heinola

Jyränkölän Setlementti ry

Siltakatu 11

18100 Heinola

044 797 2400

Seuraa somessa:

Toimintamuodot

 • Heinolan kansalaisopisto
 • hoiva ja asuminen
 • työllistäminen
 • vapaaehtoistyö
 • ravintolapalvelut

 

Yhdistyksestä

Jyränkölän Setlementti on vuonna 1944 perustettu yleishyödyllinen yhdistys.

Jyränkölän toiminnan perustana ovat yhteisöllisyys, oikeudenmukaisuus, yksilön arvon tunnustaminen, hyvä elämä ja elämänilo. Jyränkölä edistää sivistyksellisin ja sosiaalisin toimin ihmisten pyrkimyksiä saavuttaa ja säilyttää hyvä elämä ja elämänilo.

Jyränkölä toimii pääsääntöisesti Heinolassa, mutta koulutuksen ja päihdetyön osalta koko Päijät-Hämeen maakunnassa.

Seuraa somessa:

Jyvälän Setlementti, Jyväskylä

Jyvälän Setlementti ry 

Palokunnankatu 16

40700 Jyväskylä

014 217 202

jyvala@jyvala.fi

Seuraa somessa:

Toimintamuodot

 • Jyvälän kansalaisopisto
 • Jyvälän Jälkkärit
 • Jyvälän nuorisotoiminta
 • Jyvälän kansalaistoiminta

Yhdistyksestä

Jyvälän Setlementti ry toimii sitoutumattomana setlementtiperustansa tunnustavana kansalaisjärjestönä. Setlementti tukee ihmisenä ja lähimmäisenä kasvamista, sosiaalista ja yhteiskunnallista toimintaa sekä edistää vuorovaikutusta ja keskinäistä avunantoa. Yhdistys korostaa ihmisyyttä ja yhteisöllisyyttä tarkoituksenaan edistää kansalaisten henkistä kasvua, elämän hallintaa ja eettisyyttä. Jyvälä toimii ympäröivää yhteiskuntaa varten ja yhteiskunnan tarpeiden pohjalta. Tulevaisuuden suuntana toiminnassa on ylisukupolvinen setlementtityö.  

Jyvälä on pitkäaikainen ja monipuolinen alueellinen toimija, jonka keskeisinä toimialoina ovat kasvatus, koulutus ja sosiaaliset hankkeet.

Seuraa somessa:

Jämsänlaakson Setlementti

Jämsänlaakson Setlementti ry

Talvialantie 3 as. 9

42100 Jämsä

setlementtijamsa@gmail.com

Hallituksen puheenjohtaja Anja Kaislo

040 511 8672

Seuraa somessa:

Yhdistyksestä

Jämsänlaakson Setlementin perustehtävänä on tarjota matalan kynnyksen taide- ja kulttuuripainotteista toimintaa Jämsän seutukunnassa.

Seuraa somessa:

Kalliolan Setlementti, Helsinki

Kalliolan Setlementti

Sturenkatu 11

00510 Helsinki

Seuraa somessa:

Toimintamuodot

 • Kalliolan kansalaisopisto
 • lastensuojelu ja perheet
 • päihdetyö
 • asuminen
 • maahanmuuttajat
 • seniorityö
 • neuvonta ja tuki

Yhdistyksestä

Kalliolan Setlementti on vuonna 1919 perustettu pääkaupunkiseudulla toimiva monialayhdistys, joka tuottaa sosiaalialan palveluita ja kansalaisopistotoimintaa sekä ylläpitää kansalaistoimintaa ja vapaaehtoistyötä. Toiminta-ajatuksena on läpi elämän kestävän oppimisen mahdollistaminen, elämänhallinnan edistäminen, ihmisten välisen vuorovaikutuksen tukeminen sekä yhteisöllisyyden toteuttaminen. Kalliolan setlementissä työskentelee lähes 300 kokopäiväistä työntekijää, noin 300 tuntityöntekijää ja yli 100 vapaaehtoistyöntekijää. 

Palvelut koostuvat lastensuojelusta, päihde- ja mielenterveystyöstä ja maahanmuuttajatyöstä.

Seuraa somessa:

Korson Setlementtinuoret

Korson Setlementtinuoret ry

Korsontie 2

01450 Vantaa

Seuraa somessa:

Yhdistyksestä

Korson Setlementtinuoret on poliittisesti sitoutumaton yhdistys, joka tukee ihmisenä ja lähimmäisenä kasvamista sekä elämän eheytymistä.

Seuraa somessa:

Koskelan Setlementti, Äänekoski

Koskelan Setlementti ry

Rautatienkatu 25

44150 Äänekoski

0400 115 360

 koskela@aanekoski.fi

Seuraa somessa:

Toimintamuodot

 • Äänekosken kansalaisopisto
 • Koskelan Tanssi
 • Kukkulan kuvataidekoulu
 • Koskelan lapset ja nuoret
 • Maahanmuuttajajien neuvontatyö
 • Aamu- ja iltapäivätoiminta
 • Kotitalousneuvonta
 • Kestävä kehitys Koskelassa
 • Tilavuokraus

Yhdistyksestä

Koskelan Setlementti ry on vuonna 1943 perustettu yhdistys, joka toimii Äänekoskella ja Ääneseudulla. Sääntöjensä mukaan yhdistys järjestää sivistyksellistä, kasvatuksellista ja sosiaalista toimintaa Äänekosken ja seutukunnan asukkaille.

Koskelan Setlementti ylläpitää Äänekosken kansalaisopistoa ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa kaupungin keskusta-alueella, hallinnoi Kosken Klubitaloa ja tukee yhteistyösopimuksen mukaan Koskelan Nuorten harjoittamaa nuorisotyötä ja käynnistää toimialaansa kuuluvia tarpeellisiksi koettuja kokeilu- ja kehittämishankkeita.

Seuraa somessa:

Kurikkalan Setlementti, Kurikka

Kurikkalan Setlementti ry

Kurikantie 16

61300 Kurikka

040 585 9305

(ei tekstiviestejä)

Seuraa somessa:

#kurikanopisto @kurikanopisto

Toimintamuodot

 • Kurikan Kansalaisopisto

Yhdistyksestä

Kurikkalan Setlementti on perustettu vuonna 1964. Setlementti omistaa ja ylläpitää Kurikan kansalaisopistoa, joka muodostaa suuren osan setlementin toiminnasta. Opisto tarjoaa kaikenikäisille mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen, harrastuksille ja yhdessäoloon.

Seuraa somessa:

#kurikanopisto @kurikanopisto

Kyröskoskelan Setlementti

Setlementti Kyröskoskela ry

Valtakatu 49

39200 Kyröskoski

0400 259 350

opisto@kyroskoskela.fi

Seuraa somessa:

Toimintamuodot

 • Nuorisotyö: nuorten tukikeskus, Jopimesta
 • Kansalaistoiminta: Yhteisötyön keskus
 • Kyröskosken kansalaisopisto

Yhdistyksestä

Kyröskoskelan setlementti ry on vuonna 1943 perustettu koulutus-, nuoriso- ja sosiaalisen toiminnan yhdistys. Se ylläpitää yksityistä Kyröskosken kansalaisopistoa, nuorten tukikeskusta, yhteisötyön keskusta ja nuorten työllistämisyksikkö Jopimestaa. 

Lisäksi yhdistys toteuttaa ostopalvelusopimuksilla nuorisotilatyötä lähialueen kunnissa. Aktiivisia vapaaehtoistoimijoita on parisen kymmentä.

Seuraa somessa:

Harjulan Setlementti, Lahti

Harjulan Setlementti ry

Harjulankatu 7

15150 Lahti

(03) 8725 130

info@harjulansetlementti.fi

Seuraa somessa:

Toimintamuodot

 • kansalaisopisto
 • kuntoutus
 • kansalaistoiminta
 • päiväkodit (Lounaan päiväkoti, Niemen päiväkoti)
 • kestipalvelut
 • Harjula-Mainos
 • hallintopalvelut ja kiinteisönhoito
 • Harjulakodit (Senioritalo Ainola, Senioritalo Harjulan Sirenius, Senioritalo Harjulan Ukkopekka)
 • Päijät-Hämeen sovittelutoimisto

 

Yhdistyksestä

Harjulan Setlementti ry on perustettu Lahteen vuonna 1941. Harjulan Setlementti ry on uudistuva yleishyödyllinen monialayhdistys, joka tuottaa palveluja päijät-hämäläisille ihmisille, yhteisöille ja yrityksille. Tavoitteena on tukea ihmisen hyvää elämää tarjoamalla hyvinvointia, terveyttä ja toimintaa yhteisöllisyyden, yhdenvertaisuuden ja lähimmäisyyden arvoihin pohjautuen.

Visiona on olla merkittävä hyvinvointipalveluiden ja vapaan sivistystyön sekä kansalaistoiminnan toteuttaja Lahden seudulla. Yhdistyksen vakituinen työntekijämäärä on 45 henkilöä. Määräaikaisia ja tuntityötä tekeviä työntekijöitä on vuosittain noin 180. Toiminnan rahoitus muodostuu asiakasmaksuista, ostopalvelusopimuksista, avustuksista ja varainkeruusta sekä tilanteesta riippuen RAY:n projektirahoituksesta.

Seuraa somessa:

Loisto setlementti, Helsinki

Loisto setlementti ry

keskustoimisto
Hämeentie 13 A
00530 Helsinki

Toiminnanjohtaja

Kari Ollila

040 500 7928

kari.ollila@loistosetlementti.fi

Seuraa somessa:

Toimintamuodot

 • Sukupuolisensitiivisen työn valtakunnallinen koordinointi
 • Helsingin Tyttöjen Talo & Otava-hanke
 • Espoon Tyttöjen Talo ja Sorella-hanke
 • Poikien Talo
 • Jane - jalkautuvan neuvontatyön hanke
 • Terapiapalvelut
 • Nuotti-valmennus
 • Seksuaalineuvonta ja -kasvatus
 • Itä-Pasilan sosiaalinen nuorisotyö
 • Saunalahden tukiasuntoyhteisö
  Silmu-toiminta, nuoren vanhemmuuden tuki
  Kunniakäsityksiin ja -konflikteihin liittyvän työn yksikkö
 • Loisto Paja
  Digityön hanke

Olemme läsnä myös näkymättömille. Pyydämme mukaan, kuljemme rinnalla ja luomme nuorelle tilaa loistaa. #kohtaaminenmuuttaamaailmaa

Yhdistyksestä

Loisto setlementti ry (ent. Kalliolan Nuoret ry) on vuonna 1974 rekisteröitynyt, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton varhaisnuoriso- ja nuorisoyhdistys.

Toimintamme arvoja ovat

 •  Yhdenvertaisuus, moninaisuus ja tasa-arvo
 •  Luottamus ihmisen voimavaroihin
 • Asettuminen heikommassa asemassa olevan puolelle
 • Yhteisöllisyys
 • Yksilön oikeuksien kunnioittaminen

Loisto setlementti toteuttaa ennaltaehkäisevää ja korjaavaa, moniammatillista sosiaalista nuorisotyötä, jonka tavoitteena on jokaisen nuoren yksilöllinen kohtaaminen ja hänen tarpeidensa kokonaisvaltainen huomioiminen. Teemme kohtaamistyötä pääkaupunkiseudun lisäksi myös verkossa.

Seuraa somessa:

Setlementti Louhela, Järvenpää

Setlementti Louhela

Louhelankuja 3

04400 Järvenpää

040 838 0632

toimisto@setlementtilouhela.fi 

Seuraa somessa:

Toimintamuodot

 • kansalaistoiminta
 • kotipalvelu
 • lasten ja nuorten toiminta
 • opinto-, ohjaus- ja koulutustoiminta
 • vuokraustoiminta
 • Juhla- ja pitopalvelu Oy 

Yhdistyksestä

Louhela on Setlementti Louhela ry:n ja sen tytäryhtiön Louhelan juhla- ja pitopalvelu Oy:n muodostama kokonaisuus, jonka toimitilat, palvelut ja toimintamuodot ovat kaikkien lähiseudun asukkaiden käytettävissä. Aikaisemmin samassa kokonaisuudessa toiminut Louhelan nuoret ry on yhdistynyt Setlementti Louhela ry:hyn, mutta toiminta jatkuu samoilla periaatteilla Louhelan lapsi- ja nuorisotyön yksikössä.

Seuraa somessa:

Lievestuorelan Nuoret, Lievestuore

Lievestuorelan Nuoret ry

Opistotie 8

PL 14

41400 Lievestuore

0407349392

opisto@lievestuorela.fi

Seuraa somessa:

Yhdistyksestä

Lievestuorelan Nuoret ry pyrkii pysyvään ja molemminpuoliseen yhteistyöhön Lievestuoreen Setlementti ry:n, Setlementtinuorten Keski-Suomen piiri ry:n ja Laukaan kunnan vapaa-aikatoimen kanssa. Yhteistyötä muiden nuorisotyötä tekevien järjestöjen kanssa kehitetään.

Seuraa somessa:

Lievestuoreen Setlementti, Lievestuore

Lievestuoreen Setlementti ry

Opistotie 8

PL 14

41400 Lievestuore

0407349392

opisto@lievestuorela.fi

Seuraa somessa:

Toimintamuodot

 • Lievestuoreen kansalaisopisto
 • varhaiskasvatus: leikkikoulut, lasten aamu- ja iltapäivätoiminta

Seuraa somessa:

Linnalan Setlementti, Savonlinna

Linnalan Setlementti ry

Sotilaspojankatu 7

57100 Savonlinna

015 51 180

Seuraa somessa:

Toimintamuodot

 • kansalaisopisto
 • kuvataidekoulu
 • tilauskoulutus
 • leikkikoulu
 • seniorityö
 • omaishoidontuki
 • monikulttuurinen työ
 • tilavuokraus

Yhdistyksestä

Linnalan Setlementti ry on perustettu vuonna 1938 ja sillä on 50 henkilö- ja 5 yhteisöjäsentä. Päätoimisia työntekijöitä on noin 20. Setlementin toimintaidea nousee setlementtiperiaatteesta: rakentaa siltoja ihmiseltä ihmiselle. Toiminnassa painotetaan erilaisten ihmisten kohtaamista. Linnalassa saavat niin leikkikoulun lapset, nuoret, työikäiset kuin Seniorikeskuksen ikinuoretkin ikäisilleen sopivaa virikkeellistä toimintaa ja samalla rikastuttavat yhdessäolollaan toinen toisiaan. Toimintaan kuuluu myös kansainvälisen kohtaamispaikan maahanmuuttajatyö.

Linnalan opisto antaa perinteisellä ja toisaalta joka vuosi uusiutuvalla kurssitarjonnallaan monenlaisia mahdollisuuksia eritasoiseen opiskeluun ja harrastamiseen. Tämän lisäksi toteutetaan erilaisia hankkeita. Linnalassa tuttu sanonta "vierivä kivi ei sammaloidu" kuvaa osuvasti sen toiminnan luonnetta, uusiutumista ja ajan hengessä pysymistä. Linnala tarjoaa koulutusta ja yleissivistystä, mahdollisuuksia harrastamiseen, kohtaamiseen ja virkistäytymiseen. Toiminnallaan se pyrkii myös ehkäisemään yhteiskunnallista syrjäytymistä.

Seuraa somessa:

Setlementti Linnalan Nuoret, Savonlinna

Setlementti Linnalan Nuoret ry

Kämmekänkatu 2

57220 Savonlinna

044 7351 232

toimisto@linnalannuoret.fi

Seuraa somessa:

#linnalannuoret

Toimintamuodot

 • lapsi- ja nuorisotyö
 • nuorten työpajatoiminta
 • nuorisotilatoiminta
 • kerho- ja leiritoiminta
 • palveluliiketoiminta
 • asiantuntijapalvelut
 • ammatillinen tukihenkilötoiminta
 • projektit, hankkeet

Yhdistyksestä

Linnalan Nuoret ry on savonlinnalainen setlementtinuorisoyhdistys, joka on tarjonnut ammattitaidolla laadukkaita nuorisotyön palveluja jo 40 vuotta, vuodesta 1974 lähtien. Järjestämme mm. säännöllistä kerhotoimintaa, perjantaikahvilailtoja, tapahtumia, retkiä sekä muuta toimintaa, joka tukee lasten ja nuorten sosiaalista voimaantumista.

Seuraa somessa:

#linnalannuoret

Luotolan Nuoret, Kemi

Luotolan Nuoret ry

Rytikatu 4

94830 Kemi

Seuraa somessa:

Yhdistyksestä

Luotolan Nuoret on toiminut vuodesta 1973 lähtien Kemin alueen lasten ja nuorten harrastustoiminnan järjestäjänä. Setlementtiliiton jäsenenä Luotolan Nuoret toimii Setlementtiliikkeen arvojen mukaan.

Seuraa somessa:

Mikkelin Setlementti

Mikkelin Setlementti

Lönnrotinkatu 5

50100 Mikkeli

040 147 1697

Seuraa somessa:

Toimintamuodot

 • seniorityö, kohtaamispaikat
 • vapaaehtoistoiminta

Yhdistyksestä

Mikkelin Setlementti ry:n toiminta-ajatuksena on toteuttaa paikallista setlementtityötä, toimintamuotona kohtaamispaikkatoiminta. Yhdistys on aloittanut toimintansa vuonna 1999. Kohtaamispaikoissa järjestetään ohjelmaa, joka ylläpitää asiakkaitten toimintakykyä ja antaa iloa elämään. Ohjelma on pääosin lähtöisin asiakkaiden omista toiveista. Ohjelmiin sisältyy kulttuuria, kielitaidon ylläpitoa mm. englanti, italia ja espanja, liikuntaa, erilaisia harrasteryhmiä, asiantuntijaluentoja ja tietotuokioita, käsillä tekemistä, musiikkia ja yhteislaulua, muistin ja aivotoiminnan virkistystä, keskusteluryhmiä ym. Painopistealueena vuosina 2015-2017 on liikunta ikäihmisten toimintakyvyn tukena. 

Mikkelin Setlementti ry:llä on neljä Hyvän Olon kohtaamispaikkaa. Kohtaamispaikat tarjoavat monipuolista toimintaa, joka edistää hyvinvointia, ylläpitää toimintakykyä, lisää elämän iloa ja osallisuutta.

Seuraa somessa:

Parkanon Setlementti

Parkanon Setlementti ry

Parkanontie 48 A

39700 Parkano

03 448 2979

040 542 2399

parkanon.setlementti@ippnet.fi

Seuraa somessa:

Toimintamuodot

 • Kohtaamispaikka Parkanonpirtti
 • Vapaaehtoistoiminta

Yhdistyksestä

Parkanon Setlementti ry on perustettu vuonna 1999. Jäseniä yhdistyksessä on noin 170. Työntekijöitä on yksi. Toimintaperiaatteena on edistää ihmisten välistä kohtaamista, omien  mahdollisuuksien löytämistä ja vapaaehtoistoiminnan avulla luoda toimintamuotoja, joissa työskennellään paremman tulevaisuuden puolesta.

Seuraa somessa:

Pohjois-Kymen Setlementti, Kouvola

Pohjois-Kymen Setlementti

c/o Laaduntekijä Oy

Valimontie 6 a 15

45100 Kouvola

toimisto@pohjois-kymensetlementti.fi

Seuraa somessa:

Yhdistyksestä

Pohjois-Kymen Setlementti on perustettu vuonna 2007. Toimintaamme ohjaavat yksilön oikeuksien kunnioittaminen, erilaisuuden hyväksyminen, luottamus ihmisen ja hänen yhteisönsä kykyyn ratkaista itsenäisesti omia ongelmiaan, paikallisuus, usko henkilökohtaisen ystävyyden ja yhteyden mahdollisuuteen yli kaikkien rajojen, ihonväristä, sukupuolesta tai kulttuurista riippumaton tasa-arvoisuus sekä sitoutuminen heikommassa tilanteessa olevan ihmisen tilanteen parantamiseen.

Seuraa somessa:

Setlementti Pori

Kylätie 5

28800 Pori

setlementtipori@gmail.com

Seuraa somessa:

@setlementtipori

Yhdistyksestä

Setlementti Pori on perustettu syyskuussa 2018. Toiminta alkaa vuonna 2019. Yhdistyksen tarkoituksena on järjestää sosiaalista nuorisotyötä, esimerkiksi pienryhmätoimintaa nuorille, jotka todella tarvitsevat osallistumismahdollisuuksia ja ryhmää, johon kuulua.

Seuraa somessa:

@setlementtipori

Setlementti Puijola, Kuopio

Kuopion Setlementti Puijola

Puistokatu 14–16, 2. krs

70110 Kuopio

0505548877

setlementtipuijola@puijola.net

Seuraa somessa:

Toimintamuodot

 • Monikulttuurikeskus Kompassi
 • Sosiaalinen nuorisotyö: mm. iltapäivätoiminta, Tyttöjen Talo
 • Kansalaistoiminta: asukastuvat
 • Tukikeskus Mahku: uusintarikollisuuden ennaltaehkäisy

Vastaanottokeskukset

 • Tarinan vastaanottokeskus Siilinjärvellä
 • Leväsen vastaanottokeskus Kuopiossa

Yhdistyksestä

Kuopion Setlementti Puijola ry on luonut paikallista, ihmisten tarpeista lähtevää sosiaalista hyvinvointia edistävää toimintaa vuodesta 1995.

Seuraa somessa:

Rientolan Setlementti, Tampere

Rientolan Setlementti

Possijärvenkatu 13

33400 Tampere

0449744476

Seuraa somessa:

Yhdistyksestä

Rientolan Setlementti toimii Tampereella. Toiminta keskittyy Lielahden kaupunginosaan ja sen lähialueille.

Rientolan toimitalossa järjestetään liikunta-, harrastus- ja kulttuuritoimintaa lapsille, nuorille ja aikuisille.

 

Seuraa somessa:

Rovalan Setlementti, Rovaniemi

Rovalan Setlementti

Rovala 5

96100 Rovaniemi

0404873019

Toimintamuodot

 • Rovala-Opisto
 • Rovaniemen kansalaisopisto
 • Ikäihmisten palvelut
  • Jokkakallion asumispalvelukeskus
  • Palosalmen koti
  • Vuokratalot eläkeläisille ja erityisryhmille
 • Sosiaalipalvelut
  • MoniNet – Monikulttuurinen kohtauspaikka
  • Romppu - Lapin nuorten päihde- ja huumeklinikka
  • Rovaniemen, Ranuan ja Posion sovittelutoimisto
  • Jokkatupa – Päivätoimintaa mielenterveyskuntoutujille
  • Riku - Rikosuhripäivystys
  • Rovalan Nuoret ry

Yhdistyksestä

Rovalan Setlementti on toiminut  vuodesta 1923. Toiminnan ohjaavia perusarvoja ovat yksilön oikeuksien kunnioittaminen, usko ihmisen ja yhteisön kehittymismahdollisuuksiin, erilaisuuden hyväksyminen, ihmisten välisen tasa-arvon edistäminen, sitoutuminen heikommassa asemassa olevien auttamiseen sekä luottamus ihmiseen ja hänen kykyynsä ratkaista itsenäisesti omia ongelmiaan.

Toiminta-ajatus

Rovalan Setlementti kehittää ja toteuttaa yhteiskunnan tarpeista lähtevää palvelua vapaan sivistystyön ja muun koulutuksen sekä sosiaali-, vanhus- ja nuorisotyön alueilla. Toiminta-ajatusta toteutetaan edistämällä inhimillistä ja yhteiskunnallista tasa-arvoa, humaanisuutta ja kansainvälistä vuorovaikutusta.

Rovalan Nuoret, Rovaniemi

Rovalan Nuoret ry

Kansankatu 9

96100 Rovaniemi

Yhdistyksestä

Rovalan Nuoret Ry on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton nuorisojärjestö, jonka perusajatuksena on antaa lapsille ja nuorille mahdollisuus harrastaa ja toimia yhdessä.

Setlementti Kainula, Kajaani

Setlementti Kainulan kannatusyhdistys ry

Kainula-opisto

Sissikuja 3

87100 Kajaani

040 1488 590

koulutus@kainula.fi

Seuraa somessa:

Toimintamuodot

 • kansalaisopisto
 • senioritoiminta 
 • nuorisotyö

Seuraa somessa:

Salon Setlementti

Salon Setlementti ry

Vilhonkatu 22

24240 Salo

salon.setlementti@gmail.com

Seuraa somessa:

Toimintamuodot

 • Lasten, nuorten ja perheiden ryhmät

 • Positiivisen pedagogiikan webinaarit asiantuntijoille ja perheille

Yhdistyksestä

Salon Setlementti pyrkii toimimaan salolaisten lasten, nuorten ja perheiden arjen parantamiseksi. Kartoitamme vapaa-ajan toimintamuotoja yhdessä kohderyhmiemme kanssa.

Seuraa somessa:

Seinäjoen Seudun Setlementti

Seinäjoen Seudun Setlementti

Seksmanninpolku 3

60200 Seinäjoki

Yhdistyksestä

Seinäjoen Seudun Setlementti on Seinäjoella toimiva poliittisesti ja uskonnollisesti riippumaton yhdistys. Setlementtityön tavoite on edistää yhdenvertaisuutta, moniarvoisuutta ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Työvälineinä ovat yksilön kunnioitus, moninaisuuden arvostaminen, heikoimpien tukeminen sekä kaiken pohjana luottamus ihmisiin ja heidän voimavaroihinsa.

Siivikkalan Nuoret, Tampere

Siivikkalan Nuoret ry

Possijärvenkatu 13

33400 Tampere

Yhdistyksestä

Siivikkalan nuoret ry järjestää aktiviteettejä viikoittain toistuvina toimintaryhminä sekä yksittäisinä tapahtumina. Kerholaisia on yli 300.

Setlementti Tampere

Setlementti Tampere ry

Pyhäjärvenkatu 1 A

33200 Tampere

(03) 31418500

​posti@setlementtitampere.fi

Seuraa somessa:

Toimintamuodot

 • Kansainvälinen naisten tapaamispaikka Naistari
 • NEO-OmaPolku (kulttuuri- ja taidepainotteinen erityistä tukea tarvitsevien nuorten elämänhallintaa ja osallisuutta tukeva toiminta)
 • Miesten kansalaistalo Mattila
 • Omavoima (neurokirjon aikuiset kohderyhmänä)
 • Väkivalta- ja kriisityön yksikkö (DIDAR, Perheväkivaltaklinikka ja Välitä! seksuaaliväkivaltatyö)
 • Tampereen Tyttöjen Talo
 • Wihreä Puu (kohtaamispaiikka)
 • Voimavirta
 •  Nollalinja
 • Tesoman hyvinvointikeskuksen yhteisökahvila
 • Kiusatut – maakunnallinen kiusaamisasioiden tuki- ja neuvontapiste
 • Lisäksi yhdistys toimii Rikosuhripäivystyksen Sisä-Suomen aluetoimiston ja Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen palvelupisteiden koordinaatiojärjestönä

Yhdistyksestä

Setlementti Tampere ry on 1.8.2016 toimintansa käynnistänyt yleishyödyllinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. Se on saanut alkunsa kahden tamperelaisen setlementin, OmaPolku ry:n ja Setlementtiyhdistys Naapuri ry:n, yhdistäessä voimansa. Yhdistyksen työmuodot ulottuvat laajasti yhteiskunnan eri osa-alueille.

Setlementti Tampere ry:n tarkoituksena on edistää ja tukea ihmisten hyvinvointia, yhdenvertaisuutta sekä osallisuutta yhteiskunnassa. Yhdistys toimii kuudessa eri toimipisteessä Tampereella ja vastaa Hämeenlinnassa sijaitsevasta RIKU:n Kanta-Hämeen palvelupisteestä.

Seuraa somessa:

Toivola-Luotolan Setlementti, Kemi

Toivola-Luotolan Setlementti ry

Särmääjänkatu 2 A

94200 Kemi

Seuraa somessa:

Toimintamuodot

 • varhaiskasvatus ja päivähoito: Toivolan päiväkoti ja esikoulu,  neljä osastoa, joissa yhteensä 107 lasta
 • maahanmuuttajatyö: ylläpitää maahanmuuttajien kohtaamispaikkaa ja edistää kotoutumista kaksisuuntaisesti RAY:n tukeman MiksEri-projektin avulla
 • vanhustyö: vanhusten asumispalvelut, senioriasuminen, ateria- ja pitopalvelu,  tilojen vuokraus ja muut tukipalvelut
 • kuntoutuspalvelut

Yhdistyksestä

Toivola-Luotolan Setlementti ry on perustettu vuonna 1923. Toivola-Luotolaan kuuluu kolme erillistä yhdistystä, alkuperäinen Toivola-Luotolan Setlementti ry ja Toivola-Luotolan vanhustenkotiyhdistys ry. Jäseniä koko setlementissä on yhteensä noin 140 ja työntekijöitä kaikki yhdistykset mukaan luettuna noin 40. Yhdistyksen toimintaperiaatteena on setlementtiliikkeen arvojen mukaisesti edistää inhimillistä ja yhteiskunnallista tasa-arvoa, humaanisuutta ja monikulttuurista vuorovaikutusta kehittämällä ja toteuttamalla asiakkaiden ja yhteiskunnan tarpeista lähtevää laadukasta palvelua sosiaalisen työn, kuten lapsi- nuoriso- ja vanhustyön alueilla sekä muilla setlementtityötä tukevilla työaloilla. Yhdistys toteuttaa erilaisia kuntoutuspalveluita ja ikääntyvien hoiva- ja asumispalveluita sekä edistää maahanmuuttajien varhaista kotoutumista.

Seuraa somessa:

Tornion Setlementtinuoret

Tornion Setlementtinuoret ry

Hiirenporras 1

94400 Tornio

0505254218

tornionsetlementtinuoret@gmail.com

Seuraa somessa:

Yhdistyksestä

Tornion Setlementtinuoret ry on perustettu keväällä 2015. Tavoitteena on tarjota monipuolista vapaa-ajan toimintaa kaiken ikäisille torniolaisille.

Seuraa somessa:

Tunturilan Setlementti, Kemijärvi

Setlementti Tunturila

Särkeläntie 12

98120 Kemijärvi

0405917987

toimisto@tunturila.fi

Toimintamuodot

 • Hoitokoti Hilla, joka tarjoaa ympärivuorokautista yksilöllistä hoivaa sekä huolenpitoa dementoivaa sairautta sairastaville sekä muistihäiriöisille.
 • Tunturilan palvelukeskus tarjoaa asumispalveluja ikäihmisille ja eläkeläisille.
 • lounasravintola ja pitopalvelu

Yhdistyksestä

Vuonna 1966 perustettu Tunturilan setlementti sijaitsee Kemijärvellä. Setlementti Tunturila ry ylläpitää ja edistää ihmisen hyvinvointia kehittämällä ja tuottamalla palveluita, jotka tukevat yksilön elämänhallintaa.

Setlementti Ukonhattu, Leppävirta

Setlementti Ukonhattu ry

Itäkalliontie 5

79100 Leppävirta

0443898200

info@ukonhattu.fi

Seuraa somessa:

Toimintamuodot

 • asumispalvelut: asumispalveluja tuotetaan kolmella kodinomaisella palvelukodilla kehitysvammaisille ja mielenterveyskuntoutujille
 • kuntouttava päivätoiminta
 • vapaaehtoistoiminta: monipuolista sosiaalista pääomaa kasvattavaa kansalais- ja vertaistoimintaa kahdessa eri toimipaikassa
 • muut palvelut: sosiaalitoimelle suoritettavat tapaamisen valvonnat, EA-koulutus

Yhdistyksestä

Setlementti Ukonhattu ry on perustettu vuonna 1995. Yhdistyksen jäsenmäärä on 38. Yhdistyksellä on 73 asiakaspaikkaa asumispalveluissa sekä viisi tukiasuntoa.  

Suvaitsevaisuus, erilaisuuden hyväksyminen ja tasa-arvoisuus sekä sitoutuminen heikommassa asemassa olevien ihmisten auttamiseen näkyvät yhdistyksen työssä. Arvot muodostavat toiminnan sydämen. Yhteisö toimii arjessa yksilön tukena edistäen ja ylläpitäen asiakkaiden psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista toimintakykyä.

Setlementti Ukonhatussa työskentelee 66 työntekijää, joista suurin osa on hoitotyössä. Lisäksi työyhteisöön kuuluu oppisopimusopiskelijoita, palkkatuettuja sekä kuntouttavassa työtoiminnassa olevia. Yhteistyötä tehdään sosiaali- ja terveysalan oppilaitosten kanssa. 

Seuraa somessa:

Vaasan Setlementtiyhdistys - Vasa Settlementförening

Vaasan Setlementtiyhdistys ry

Huvilakatu 1

65200 Vaasa

setlementti@vaasansetlementti.fi

Seuraa somessa:

Toimintamuodot

 • lapsi- ja nuorisotyö: lasten ja nuorten kerhot ja harrastuspiirit, iltapäiväkerhotoiminta
 • aikuisten kerho- ja harrastustoiminta
 • perhekahvilatoiminta, äiti-lapsiryhmät
 • hoivakoti Hopearanta
 • Kyläkeskus Kultanummi: mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut ja ryhmätoiminta
 • perhetyö
 • nuorten ja vanhusten asumispalvelut

Yhdistyksestä

Vaasan Setlementtiyhdistys ry on perustettu vuonna 1948. Toiminnan perusajatuksena on edistää lasten, nuorten, aikuisten ja vanhusten sivistys- ja sosiaalisten tarpeiden tyydyttämistä ja heidän elämänsä rikastuttamista sekä aikaansaada henkilökohtaista kosketusta ja keskinäistä luottamusta ihmisten kesken.

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa kehittämällä Vaasan kaupungin ja sen lähiympäristön asukkaiden tarpeita vastaavaa sosiaali-, kulttuuri- ja virkistystoimintaa sekä hankkimalla ja ylläpitämällä sosiaali- ja harrastuskeskusta varten tarpeellisia kiinteistöjä tai vuokrahuoneistoja.

Seuraa somessa:

Vuolle Setlementti, Oulu

Vuolle Setlementti ry

Nahkatehtaankatu 2

90130 Oulu

vuolle@vuolleoulu.fi

opisto@vuolleoulu.fi

myyntipalvelu@pikkusyote.fi

Seuraa somessa:

Toimintamuodot

 • Koulutuspalvelut: Vuolle-opisto, kansalais- ja kansanopisto-opinnot
 • Nuorisokeskus- ja matkailupalvelut – Pikku-Syöte
 •  Hyvinvointi- ja yhteisötyön palvelut
  • nuorisotyö
  • senioritoiminta
  • monikulttuurinen toiminta
  • vapaaehtoistoiminta
  • rikosuhripäivystys
  • rikos- ja riita-asioiden sovittelu
  • väkivallan ehkäisytyö

Vuolle Setlementin hyvinvointipalvelut tuottavat yksilön voimavaroja vahvistavia palveluita ja toimintaa erilaisille ihmisryhmille. Vuolle ylläpitää mm. Oulun Tyttöjen Taloa, Oulun Poikien Taloa, monikulttuurista Ystävyystalo-toimintaa ja hallinnoi vapaaehtoistyön VARES-verkostoa. Lisäksi Vuolle Setlementti toteuttaa ikääntyville mm. AVEK-ystävätoimintaa.

 

Yhdistyksestä

Vuolle Setlementti ry on vuonna 1944 perustettu yleishyödyllinen yhdistys, jonka monipuoliset toimintamuodot tarjoavat kaikenikäisille mahdollisuuden elinikäiseen oppimiseen, ihmisyyteen kasvamiseen ja elämänhallintaan.

Vuolteen toiminnan muodostaa kolme suurta kokonaisuutta, jotka toimivat myös tiiviisti yhteistyössä: koulutus-, hyvinvointi-, ja nuorisokeskus- ja matkailupalvelut. Vuolle työllistää noin 350 henkilöä. Aktiivisia vapaaehtoisia toiminnoissa on mukana reilu 350 henkilöä.

Seuraa somessa: