Mikä on setlementti?

Setlementti-sana on suora lainaus englanninkielestä (settlement, to settle). Se tarkoittaa asutusta, asettumista asumaan, sopeutumista ja sovittamista. Setlementti-sana tarkoittaa myös Suomen Setlementtiliiton paikallista jäsenyhdistystä.

Setlementtiliike on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton monialajärjestö ja kansalaisliike, joka edistää ihmisten välistä vuoropuhelua, merkityksellisyyden kokemuksia ja elinikäistä oppimista yhteiskunnassa. Rakennamme tulevaisuuden Suomea, joka on syrjimätön ja yhdenvertainen, yhteisöllinen ja sosiaalisesti oikeudenmukainen, ekologisesti kestävä yhteiskunta. Teemme tämän vapaan sivistystyön, kansalaistoiminnan, matalan kynnyksen toiminnan, kriisityön, kehittämistoiminnan ja vaikuttamistoiminnan keinoin. Lisäksi setlementtiliike tuottaa yhteiskunnallisesti vaikuttavia sosiaali- ja terveyspalveluita.

Kuulumme kansainväliseen setlementtiliikkeeseen. Suomeen setlementtityö saapui 1918. Tutustu toimintaamme:

Lapsi- ja nuorisotyö | Kansalais- ja kansanopistot | Seniori- ja vanhustyö | Vapaaehtoistoiminta
Kriisi- ja tukityö | Asumispalvelut | Kansalaistoiminta

 Olemme rohkeasti ihmisen puolella.

Setlementtiliikkeen perustarkoituksena on kannustaa ja tukea ihmistä löytämään omat voimavaransa ja käyttämään niitä yhteisöissä sekä tukea ihmisten hyvää elämää heidän kaikissa elämäntilanteissaan. Sitoudumme vaikeimmassa tilanteessa olevien ihmisten aseman edistymiseen. Me osaamme rakentaa ihmisten kokoisia yhteisöjä – haluamme olla Suomen johtava yhteisöjen tekijä.

32 setlementtiä eli paikallisyhdistystä ympäri Suomen.

Tutustu alueesi setlementteihin ja niiden toimintaan – tule mukaan harrastamaan ja oppimaan, vapaaehtoistyöhön ja tutustumaan muihin alueen ihmisiin. Meiltä saat myös tukea elämän vaikeisiin hetkiin. Voit myös olla tukemassa toimintaa lahjoituksin. Tervetuloa setlementtiin!