Setlementtiliitto

Etusivu > Setlementtiliitto

Suomen Setlementtiliitto

Hyvinvointia läpi elämän

Suomen Setlementtiliitto on setlementtiliikkeen keskusjärjestö sekä kansalaisjärjestö, jonka toiminta-alue kattaa koko elämän kirjon sivistystyöstä sosiaalisiin palveluihin. Jäseniämme ovat 32 paikallisyhdistystä eli setlementtiä. Toimintamme on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta.

Setlementtiliiton perustehtävä on edistää setlementtiarvojen mukaista toimintaa, tukea paikallisia setlementtejä asiantuntijapalveluilla sekä koordinoida valtakunnallisia hankkeita. Lisäämme vuoropuhelua yhteiskunnan vaikuttajien, elinkeinoelämän päättäjien, tiedotusvälineiden ja kansalaisten kesken.

Setlementtiliiton tuotot koostuvat yleisavustuksista (STEA, OKM ja OM), STEA-avustuksista, muista avustuksista, toiminnan tuotoista ja varainhankinnasta.

                   
Vuosikatsaus 2023  – tutustu!

Pieni setlementtisanasto

Setlementti: Setlementtiarvoihin (rohkeus, luottamus, paikallisuus, yhteisöllisyys, yhdenvertaisuus ja oikeudenmukaisuus) sitoutunut paikallisyhdistys. Toimintaa tuotetaan aina paikallisten tarpeiden mukaan. Suomessa toimii 32 setlementtiä.

Setlementtiliitto: Suomalaisten setlementtien keskusjärjestö, joka edistää setlementtiarvojenmukaista toimintaa, tukee paikallisia setlementtejäasiantuntijapalveluilla, koordinoi valtakunnallisia hankkeita sekä lisää vuoropuhelua yhteiskunnan vaikuttajien, elinkeinoelämänpäättäjien, tiedotusvälineiden ja kansalaisten kesken.

Setlementtiliike (setlementit + Setlementtiliitto): Uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton kansalaisliike, joka edistää ihmisten välistä vuoropuhelua, merkityksellisyyden kokemuksia ja elinikäistä oppimista yhteiskunnassa.

Setlementtityö: Setlementtiliikkeen tuottama vapaa sivistystyö, kansalaistoiminta, matalan kynnyksen toiminta, kriisityö, kehittämistoiminta ja vaikuttamistoiminta.

Setlementtiliike

Yhdenvertaisuuden ja oikeudenmukaisuuden puolustaja

Setlementtiliike on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton kansalaisliike, joka edistää ihmisten välistä vuoropuhelua, merkityksellisyyden kokemuksia ja elinikäistä oppimista yhteiskunnassa. Rakennamme tulevaisuuden Suomea, joka on syrjimätön ja yhdenvertainen, yhteisöllinen ja sosiaalisesti oikeudenmukainen, ekologisesti kestävä yhteiskunta. Teemme tämän vapaan sivistystyön, kansalaistoiminnan, matalan kynnyksen toiminnan, kriisityön, kehittämistoiminnan ja vaikuttamistoiminnan keinoin. Lisäksi setlementtiliike tuottaa yhteiskunnallisesti vaikuttavia sosiaali- ja terveyspalveluita.

Suomen tulee olla yhdenvertaisten ihmisten yhteiskunta. Jokaisella meistä on oikeus osallistua ja tulla nähdyksi, kuulluksi ja hyväksytyksi omana itsenään. Setlementtiliike on meitä kaikkia varten. Sitoudumme vaikeimmassa tilanteessa olevien ihmisten aseman edistymiseen. Ihmiset ovat vahvempia liittyessään yhteen. Yhteisöissä ihmisten omat voimavarat ja osaaminen kehittyvät ja pääsevät parhaiten esille.

Setlementtiliikkeen perustarkoituksena on kannustaa ja tukea ihmistä löytämään omat voimavaransa ja käyttämään niitä yhteisöissä sekä tukea ihmisten hyvää elämää heidän kaikissa elämäntilanteissaan. Me osaamme rakentaa ihmisten kokoisia yhteisöjä – tahdomme olla Suomen johtava yhteisöjen tekijä.

Setlementtiliikkeen strategia 2024-2026

Suomen Setlementtiliitto ry:n liittokokous hyväksyi 22. marraskuuta 2023 setlementtiliikkeen uuden strategian vuosille 2024-2026. Setlementtiliikkeen strategia on Setlementtiliiton ja paikallisten setlementtien yhdessä muodostama kuva siitä, millaista setlementtityö on 2020-luvun Suomessa. Se ohjaa setlementtityötä Suomessa ja sanoittaa liikkeemme yhteisiä päämääriä.

työntekijää

vapaaehtoista

paikkakuntaa

vuotta