Setlementtiliikkeen strategia 2024-2026

Suomen Setlementtiliitto ry:n liittokokous hyväksyi 22. marraskuuta 2023 setlementtiliikkeen uuden strategian vuosille 2024-2026. Setlementtiliikkeen strategia on Setlementtiliiton ja paikallisten setlementtien yhdessä muodostama kuva siitä, millaista setlementtityö on 2020-luvun Suomessa. Se ohjaa setlementtityötä Suomessa ja sanoittaa liikkeemme yhteisiä päämääriä. 

Visiomme: Elämme yhdenvertaisessa yhteiskunnassa, jossa jokaisella on oikeus osallistua, ja tulla nähdyksi, kuulluksi ja hyväksytyksi omana itsenään.
Tahdomme olla: Suomen vaikuttavin yhteisöjen rakentaja ja yhdenvertaisuuden puolustaja.
Sloganimme on: Rohkeasti ihmisen puolella.

Arvojen ja toiminnan perusta

Setlementtiliikkeen arvojen ja toiminnan perustana on olla:

  • Yhdenvertaisuuden ja oikeudenmukaisuuden puolustaja
  • Sillanrakentaja ja yhteisöllisyyden vahvistaja
  • Monialainen ja ajassa uudistuva toimija.

Yhdenvertaisuuden ja oikeudenmukaisuuden puolustaja
Setlementtiliike on ihmisen ja kestävän tulevaisuuden puolella. Edistämme monimuotoista Suomea ja jokaisen yhtäläisiä mahdollisuuksia toimia, vaikuttaa ja kuulua yhteisöön.
Puolustamme yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta. Olemme sitoutuneet vaikeassa elämäntilanteessa olevien tukemiseen.

Sillanrakentaja ja yhteisöllisyyden vahvistaja
Setlementtiliike on läsnä ihmisten arjessa. Vahvistamme yhteisöllisyyttä yhteiskunnassa. Luomme osallistumisen mahdollisuuksia sekä paikkoja tulla nähdyksi ja kohdatuksi.
Edistämme ennakkoluulottomasti yhteistyötä ja ymmärrystä ihmisten ja yhteisöjen välillä sekä rakennamme ihmisten välistä solidaarisuutta. Setlementtiliike on kaikkia varten.

Monialainen ja ajassa uudistuva toimija
Setlementtiliikkeellä on laaja-alainen ja pitkä kokemus työstä ihmisten parissa paikallisesti ja valtakunnallisesti. Laaja kosketuspintamme yhteisöihin ja yhteiskuntaan tuottaa uudenlaisia ideoita ja ratkaisuja, joita lähdemme rohkeasti kokeilemaan. Luotamme yhteistyön voimaan.
Tuemme ja mahdollistamme ihmisten ja yhteisöjen kasvutarinoita. Uskomme jokaisen ihmisen kykyyn löytää omat voimavaransa.

Vaikutamme ja toimimme

Vaikutamme ja toimimme sen puolesta, että Suomessa on:

  • Elinvoimaisia yhteisöjä
  • Yhdenvertaista ja oikeudenmukaista
  • Hyvinvointia läpi elämän.

Elinvoimaisia yhteisöjä, tarkoittaa esimerkiksi:
• Merkityksellisten ja turvallisten yhteisöjen rakentamista
• Ihmisten välisen solidaarisuuden ja vuoropuhelun vaalimista
• Ympäristön ja yhteisöjen kannalta vastuullisia valintoja
• Vahvan järjestö- ja kansalaistoiminnan mahdollistamista.

Yhdenvertaista ja oikeudenmukaista, tarkoittaa esimerkiksi:
• Demokratian ja osallisuuden vahvistamista
• Ihmisten rohkaisemista toimimaan oikeuksiensa puolesta
• Yhteiskuntarauhan rakentamista
• Eriarvoisuuden vähentämistä
• Saavutettavan, osallistujien tarpeista nousevan toiminnan toteuttamista.

Hyvinvointia läpi elämän, tarkoittaa esimerkiksi:
• Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemista
• Merkityksellisyyden kokemusten mahdollistamista
• Jokaisen omien vahvuuksien löytämistä
• Kansalais- ja perustaitojen vahvistamista
• Mahdollisuuksien tarjoamista elinikäiseen oppimiseen
• Kulttuurin ja sivistyksen arvostuksen nostamista
• Yksinäisyyden vähentämistä ja syrjäytymisen ehkäisyä.

                                                   

Tutustu tarkemmin setlementtiliikkeen uuteen strategiaan >