Kansainvälinen yhteistyö

Etusivu > Setlementtiliitto > Kansainvälinen yhteistyö

Osana kansainvälistä setlementtiliikettä

Suomalainen setlementtiliike on osa kansainvälistä setlementtiliikettä. Edistämme paikallisyhteisöjen vahvistumista eri puolilla maailmaa. Yhtenä toimintakenttänämme on kansainvälinen järjestötoiminta.

Setlementtiliitto kuuluu kansainväliseen setlementtiliittoon IFS:ään (International Federation of Settlement Houses and Neighbourhood Centres). IFS on aktiivinen toimija Euroopan köyhyydenvastaisessa EAPN-verkostossa. Setlementtiliitto vaikuttaa myös eurooppalaisessa nuorisotyön kattojärjestössä ECYC:issä (European Confederation of Youth Club Organisation) ja pohjoismaisessa Ungdom och Fritid i Nordenissa.

IFS The International Federation of Settlements and Neighborhood Centers

Keskustoimisto Helsingissä

Suomen Setlementtiliitto kuuluu kansainväliseen setlementtiliittoon IFS:ään (The International Federation of Settlements and Neighborhood Centers). IFS on YK:n ja Euroopan neuvoston virallinen yhteistyöjärjestö, jolla on jäseniä lähes 40 maassa. Setlementtiliiton toimitusjohtaja Pentti Lemmetyinen on IFS:n presidentti nelivuotiskaudella 2021-2024.

IFS on kansallisten, alueellisten ja paikallisten järjestöjen yhteenliittymä, joka pyrkii vahvistamaan paikallisyhteisöjä yhteiskunnassamme. Sen jäsenet ovat laaja-alaisia paikalliseen yhteisöön pohjaavia järjestöjä ympäri maailman Pohjois-Amerikasta ja Euroopasta aina Etelä-Amerikkaan, Lähi- ja Kauko-Itään.

Tavoitteena eri maissa on edistää käytännön yhteistyötä paikallistasolla toimivien järjestöjen välillä. Vuodesta 1926 lähtien IFS:n jäsenjärjestöt kautta maailman ovat tehneet uranuurtavaa työtä laajalla palvelurintamalla. Ne ovat tarjonneet parempaa hoitoa lapsille, edistäneet köyhien oikeuksia ja elinoloja, koulutusta ja kulttuuria sekä parantaneet asuinalueiden elämänlaatua oikeudenmukaisemman yhteiskunnan luomiseksi.

Jäsenjärjestöjä 40 maassa

IFS:n jäsenjärjestöt koostuvat tuhansista paikallisjärjestöistä lähes 40 maassa. Paikallisjärjestöjä on aina pienistä oma-apuryhmistä suuriin satojen työntekijän organisaatioihin. Ne toimivat aktiivisesti ja laaja-alaisesti paikallisyhteisöissään sosiaalisten ja taloudellisten sekä kulttuuri-, koulutus- ja ympäristöongelmien lievittämiseksi. Toimintamuodot ulottuvat lasten päiväkodeista ikäihmisten toiminta-ryhmiin, sekä terveysprojekteista lukutaitoluokkiin ja kodittomien majoitukseen. Tämä monimuotoinen käytännön taitojen kirjo on tärkeä voimavara yhteisöjen ja yksilöiden moninaisten ongelmien ratkomisessa.

IFS:n jäsenyys

 • on avoin sellaisille paikallistasolla toimiville järjestöille, jotka noudattavat sen tavoitteita ja sääntöjä.
 • on kahdenlaisia jäseniä: täysjäsenet (liitot) ja liitännäisjäsenet (yksittäiset keskukset).
 • on myös yhteisö- ja yksilökumppaneita, jotka tukevat työtä ja seuraavat IFS:n toimintaa, mutta eivät osallistu päätöksentekoon.

 

IFS tukee jäsenjärjestöjensä työtä

 • kehittämällä ja koordinoimalla kansainvälisiä yhteistyöhankkeita.
 • tarjoamalla käytännön neuvoja, asiantuntija-apua ja informaatiota.
 • organisoimalla koulutusta ja henkilövaihtoa.
 • auttamalla tarpeiden ja saavutusten arvioinnissa.
 • ajamalla jäsenjärjestöjen etuja ja asioita.

 

Kansainvälisen Setlementtiliiton (IFS) julkilausuma sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta

Setlementtiliikkeen ihmiset ympäri maailmaa kokoontuivat kasvotusten ja verkossa sopimaan ja vahvistamaan yhteisiä pyrkimyksiä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden eteen kansainvälisen setlementtiliikkeen konferenssissa 14.−17.9.2021. Setlementtiliike on sitoutunut viestimään oikeudenmukaisuudesta ja tasa-arvosta sekä vastustamaan kaikenlaista eriarvoisuutta ja vihapuheen leviämistä.  ”Social Justice − The Unfinished Journey” -konferenssin yhteydessä pidetyssä IFS:n yleiskokouksessa hyväksyttiin setlementtiliikkeen yhteinen julistus sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta. 

IFS-julistuksessa todetaan: 

 • Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden on pysyttävä globaalin yhteisömme keskiössä demokratian puolustamisen ja kestävään kehitykseen pyrkimisen rinnalla. Kansainvälinen yhteistyö, vuoropuhelu ja paikallisten yhteisöjen kehittäminen ihmisoikeuksien, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja kestävän kehityksen edistämisessä ovat elintärkeitä samoin kuin paikallisten toimintatapojen onnistumisten jakaminen ja haasteidenratkominen yhdessä. Edellä mainittua yhteistyötä ja kehittämistä on tuettava paremmin.
   
 • Sitoutuminen paikallisuuteen ja yhteisöjen johtamiin toimintatapoihin on välttämätöntä, jotta voidaan tehokkaasti edistää sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja kestävää kehitystä. Sitoudumme tuomaan esiin epätasapainoisia valta-asetelmia ja pyrimme korjaamaan ne omissa rakenteissamme ja vaikuttamaan muutoksiin myös laajemmin kumppaniemme kautta.

 • Maailman hallitusten ja viranomaisten on jatkettava ja lisättävä niiden toimijoiden tukemista, jotka keskittyvät paikallisten yhteisöjen kehittämiseen, sekä toimittava yhteistyössä setlementtiliikkeen kaltaisten alueellisten, kansallisten ja maailmanlaajuisten verkostojen kanssa.

 • Sisäänpäin kääntymisenja äärinationalismin lisääntyminen on vaarallista ja vaikeuttaa ihmisoikeuksien toteutumista. IFS sitoutuu edistämään kansainvälistä solidaarisuutta, joka vastaa hyvin edellä mainittuun uhkaan.
   
 • IFS:n jäsenet ja paikallisyhteisöt antavat täyden tuen YK:n kestävän kehityksen tavoitteille. Ne antavat tärkeät ja mitattavat raamit kestävän kehityksen ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden tavoittelulle.

 • Me, kansainvälisen setlementtiliiton jäsenet, ymmärrämme sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja kestävän kehityksen välisen kompleksisen suhteen. Mahdolliset esteet minkä tahansa 17 kestävän kehityksen tavoitteen saavuttamisessa edellyttävät yleismaailmallisia toimia.

 • Sitoudumme puuttumaan vallan epätasaiseen jakautumiseen. Kehitämme omia rakenteitamme ja hyödynnämme erilaisia kumppanuuksia, jotta laajempi muutos vallan jakautumisessa olisi mahdollinen.

Julistuksen suomennos on ladattavissa TÄÄLLÄ, uutisen aiheesta voi lukea TÄÄLLÄ ja alkuperäiseen tekstiin voi tutustua TÄÄLLÄ.

www.ifsnetwork.org

International Federation of Settlements and Neighborhood Centers (IFS)
Sturenkatu 11 A, 00510 Helsinki
Finland

Kansainvälisen Setlementtiliiton (IFS) kannanotto demokratian puolesta

Kansainvälisen Setlementtiliiton (IFS) Democracy – is it in danger? -konferenssi kesäkuussa 2018 kokosi yhteen osallistujia eri puolilta maailmaa tutkimaan kansalaisyhteiskunnan ja demokratian tilaa. The International Federation of Settlements and Neighbourhood Centres (IFS) koostuu tuhansista paikallisista järjestöistä ja se edustaa satojatuhansia aktiivisia kansalaisia, vapaaehtoisia, opiskelijoita ja ammattilaisia lähes kolmessakymmenessä maassa.

IFS:n hallitus laati Helsingin konferenssissa kannanoton, joka pohjautuu sen jäsenyhteisöjen eri puolilla maailmaa kohtaamaan todellisuuteen.

Me kansainvälisen setlementtiliikkeen jäsenet olemme yksimielisiä siitä, että demokratia ei rajoitu vain organisaatioiden hallinnon ja julkisen poliittisen edustuksellisuuden varmistamiseen. Se on paljon enemmän.

Visiomme demokratiasta perustuu ihmisoikeuksien kunnioitukselle ja moninaisuudelle sekä ajatukselle kaikkien ihmisten arvokkuudesta ja ihmisarvosta – maailmanlaajuisesti. Se perustuu arvoille ja käytännöille, jotka vahvistavat ihmisiä ja yhteisöjä. Visiomme demokratiasta pohjautuu siihen, että ihmiset asetetaan elämäänsä vaikuttavien päätösten ytimeen.

Olemme huolestuneita siitä, että demokraattista päätöksentekoa käytetään epädemokraattisten tarkoitusten saavuttamiseksi. Yleistä mielipidettä ja vaaleja on manipuloitu. Kansalliskiihko ja itsevaltaisuus ovat hälyttävästi kasvaneet. Olemme huolissamme kansalaisyhteiskuntien heikkenemisestä ja siitä, että jotkut hallitukset hyökkäävät kansalaisyhteiskuntien kimppuun pysyäkseen vallassa.

Maailmanlaajuisena kansainvälisenä setlementtien yhteistyöjärjestönä todistamme valtavaa pakkomuuttoa, joka on seurausta kansalaisyhteiskunnan heikkenemisestä. Tiedon puute ja valitettavasti ajoittain myös vääristellyt tiedot siirtolaisista ja maahanmuuttajista vaikeuttavat, uhriuttavat sekä marginalisoivat ihmisiä. Alkuperäiskansojen kielet ja kulttuurit ovat heikentymässä ja niitä pakotetaan pois perinteisiltä alueiltaan.

Demokratia ei toimi parhaalla mahdollisella tavalla silloin, kun sitä käytetään vain toteuttamaan enemmistön mielipidettä. Demokratia ja moninaisuuden kunnioittaminen liittyvät läheisesti toisiinsa. Tämä on tärkeää tunnistaa. Meidän tulee löytää tehokkaita tapoja ottaa mukaan heidät, jotka on suljettu nykyisten demokraattisten järjestelmien ulkopuolelle.

Kun osallistumismahdollisuudet ovat saatavilla reilusti ja oikeudenmukaisesti, kasvavat luottamus ja yhteenkuuluvuus. Luotamme siihen, että erilaiset ihmiset voivat kohdatessaan löytää ratkaisuja meitä kaikkia koskettaviin ongelmiin.

Setlementit tarjoavat paikan, jossa voi kokea yhteenkuuluvuutta ja arjen demokratiaa. Työllämme toteutamme tätä visiota päivittäin.

Me vaadimme, että:

 • demokratiaa on aktiivisesti puolustettava
 • demokratian tulee taata yhtäläiset oikeudet äänestämiseen sekä yhdenvertaisen pääsyn tietoihin ja resursseihin
 • me emme tyydy vähempään kuin oikeudenmukaiseen erilaisten näkökulmien ja äänien edustukseen demokraattisessa päätöksenteossa
 • siirtolaisuuskysymyksistä tulee keskustella tietoon perustuen, ja maahanmuuttajia ja siirtolaisia tulee kohdella ymmärtäen ja kunnioittavasti
 • demokratia aidossa merkityksessään tarjoaa toivoa tulevaisuuteen

www.ifsnetwork.org

International Federation of Settlements and Neighborhood Centers (IFS)
Sturenkatu 11 A, 00510 Helsinki
Finland

Lisätietoa antavat:

Pentti Lemmetyinen

Pentti Lemmetyinen

Toimitusjohtaja

+358 40 096 1469
pentti.lemmetyinen@
setlementti.fi

 • Kansainvälisen Setlementtiliiton (IFS) puheenjohtaja