Kansainvälinen yhteistyö

Etusivu > Setlementtiliitto > Kansainvälinen yhteistyö

Suomalainen setlementtiliike on osa kansainvälistä setlementtiliikettä. Edistämme paikallisyhteisöjen vahvistumista eri puolilla maailmaa. Yhtenä toimintakenttänämme on kansainvälinen järjestötoiminta.

Setlementtiliitto kuuluu kansainväliseen setlementtiliittoon IFS:ään (International Federation of Settlement Houses and Neighbourhood Centres). IFS on aktiivinen toimija Euroopan köyhyydenvastaisessa EAPN-verkostossa. Setlementtiliitto vaikuttaa myös eurooppalaisessa nuorisotyön kattojärjestössä ECYC:issä (European Confederation of Youth Club Organisation) ja pohjoismaisessa Ungdom och Fritid i Nordenissa.

IFS 

Suomen Setlementtiliitto kuuluu kansainväliseen setlementtiliittoon IFS:ään (The International Federation of Settlements and Neighborhood Centers). IFS on YK:n ja Euroopan neuvoston virallinen yhteistyöjärjestö, jolla on jäseniä lähes 40 maassa. Setlementtiliiton toimitusjohtaja Pentti Lemmetyinen on IFS:n presidentti nelivuotiskaudella 2017-2020. 

IFS on kansallisten, alueellisten ja paikallisten järjestöjen yhteenliittymä, joka pyrkii vahvistamaan paikallisyhteisöjä yhteiskunnassamme. Sen jäsenet ovat laaja-alaisia paikalliseen yhteisöön pohjaavia järjestöjä ympäri maailman Pohjois-Amerikasta ja Euroopasta aina Etelä-Amerikkaan, Lähi- ja Kauko-Itään.

Tavoitteena eri maissa on edistää käytännön yhteistyötä paikallistasolla toimivien järjestöjen välillä. Vuodesta 1926 lähtien IFS:n jäsenjärjestöt kautta maailman ovat tehneet uranuurtavaa työtä laajalla palvelurintamalla. Ne ovat tarjonneet parempaa hoitoa lapsille, edistäneet köyhien oikeuksia ja elinoloja, koulutusta ja kulttuuria sekä parantaneet asuinalueiden elämänlaatua oikeudenmukaisemman yhteiskunnan luomiseksi. 

IFS:n jäsenjärjestöt koostuvat tuhansista paikallisjärjestöistä lähes 40 maassa. Paikallisjärjestöjä on aina pienistä oma-apuryhmistä suuriin satojen työntekijän organisaatioihin. Ne toimivat aktiivisesti ja laaja-alaisesti paikallisyhteisöissään sosiaalisten ja taloudellisten sekä kulttuuri-, koulutus- ja ympäristöongelmien lievittämiseksi. Toimintamuodot ulottuvat lasten päiväkodeista ikäihmisten toiminta-ryhmiin, sekä terveysprojekteista lukutaitoluokkiin ja kodittomien majoitukseen. Tämä monimuotoinen käytännön taitojen kirjo on tärkeä voimavara yhteisöjen ja yksilöiden moninaisten ongelmien ratkomisessa. 

IFS tukee jäsenjärjestöjensä työtä 
 • kehittämällä ja koordinoimalla kansainvälisiä yhteistyöhankkeita.
 • tarjoamalla käytännön neuvoja, asiantuntija-apua ja informaatiota.
 • organisoimalla koulutusta ja henkilövaihtoa.
 • auttamalla tarpeiden ja saavutusten arvioinnissa.
 • ajamalla jäsenjärjestöjen etuja ja asioita.

 

IFS
 • Laaja kansainvälisten, kansallisten ja paikallisten yhteyksien verkosto sekä neuvoa-antava status YK:ssa ja Euroopan neuvostossa.
 • Keskustoimisto on Helsingissä.
 • IFS:n jäsenyys on avoin sellaisille paikallistasolla toimiville järjestöille, jotka noudattavat sen tavoitteita ja sääntöjä.
 • IFS:llä on kahdenlaisia jäseniä: täysjäsenet (liitot) ja liitännäisjäsenet (yksittäiset keskukset).
 • IFS:llä on myös yhteisö- ja yksilökumppaneita, jotka tukevat työtä ja seuraavat IFS:n toimintaa, mutta eivät osallistu päätöksentekoprosessiin.

 

“Settlement Houses of Hope” 2016 Berlin Declaration

Toivon setlementtitalot
Berliinin julistus 2016

Me olemme:

 • IFS:n eli Kansainvälisen Setlementtiliiton (International Federation of Settlements and Neighborhood Centers) Berliinin kansainvälisen konferenssin yli 250 osallistujaa
 • yli 4 000 järjestön edustajia maailmanlaajuisessa verkostossa, johon kuuluu satoja tuhansia aktiivisia kansalaisia, vapaaehtoisia, opiskelijoita ja ammattilaisia. Toimimme erilaisissa paikallisissa yhteisöissä lähes neljässäkymmenessä maassa.

Me painotamme, että: 

 • sotaa, nälkää, sortoa, väkivaltaa, luonnononnettomuuksia, ympäristön pilaantumista ja vainoa pakenevat ihmiset ansaitsevat lämpimän vastaanoton, kun he tulevat ja asettuvat uusiin kaupunkeihin ja uusille asuinalueille.
 • terrorismi, muukalaisviha ja ahdasmielinen nationalismi on hylättävä ja sen sijaan on tuettava sosiaalista yhteenkuuluvaisuuden tunnetta ja rakennettava inklusiivista yhteiskuntaa.
 • harjoitettu politiikka on synnyttänyt humanitaarisen ja valtiollisen kriisin monissa maissa, pikemminkin kuin pakolaiskriisiksi kutsutun tilanteen.
 • voimistuneen maailmanlaajuisen siirtolaisuuden syitä ovat nopeasti muuttuvat luonnonolosuhteet ja ihmisten heikentyneet elinolosuhteet.

Me kehotamme ja kannustamme paikallisia, alueellisia, kansallisia ja globaaleja johtajia ja poliitikkoja:

 • osallistumaan aktiivisesti humanitaarisista kriiseistä johtuvien konfliktien rauhanomaiseen ja nopeaan ratkaisemiseen;
 • tarjoamaan kunnolliset elinolot ihmisille, jotta he voisivat jatkaa elämäänsä monista kohtaamistaan tragedioista huolimatta;
 • toimimaan YK:n vuonna 1951 hyväksytyn pakolaisten oikeusasemaa koskevan yleissopimuksen (Geneven pakolaissopimus) mukaisesti. Siihen liittyy myös vuonna 1967 tehty pakolaisten oikeusasemaa koskeva pöytäkirja. Monet maat eivät kuitenkaan ole toteuttaneet perusihmisoikeuksia, eivätkä toivottaneet uusia tulijoita tervetulleiksi. Tämä on ongelmallista ja YK:n pakolaisten asemaa koskevaa yleissopimusta ja sen pöytäkirjaa on noudatettava;
 • huomioimaan Tukholman vuoden 1972 ympäristön tilaan ja suojeluun keskittyvän konferenssin julistuksen, joka kehottaa suojelemaan ympäristöä. Ympäristön tila vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin ja taloudelliseen kehitykseen maailmanlaajuisesti. Nämä seikat vaikuttavat suoraan muuttoliikkeen voimakkuuteen.

Setlementtien monenlaiset paikalliset toiminnot ja asukastilat tarjoavat yhteisöjen elämään – myös uusille tulijoille – vahvoja kiinnekohtia. Setlementtitoiminta tukee vahvojen vuorovaikutussuhteiden muodostumista ja yhteisöjen myönteistä kehitystä. Setlementtitoiminnan kautta voi myös löytää vastauksia globaaleihin epäoikeudenmukaisuuskysymyksiin. Toiminta tukee oikeudenmukaisempien yhteiskuntien rakentumista.

Me uskomme, että: 

 • voimme tarjota paikallisia ratkaisuja globaaleihin ongelmiin;
 • inkluusio toimii paremmin kuin erillisyys;
 • uusilla tulijoilla on taitoja ja voimavaroja, jotka hyödyntävät vastaanottavia yhteisöjä;
 • velvollisuutenamme on tarjota suojaa muista maista pakeneville ja toivottaa uudet tulijat tervetulleiksi: tämä asenne ja toiminta tekevät yhteisöistämme parempia kaikille;
 • tehtävämme on rakentaa vastavuoroista ymmärrystä, tarjota kokemuksia osallisuudesta ja tuoda kaikille toivoa.

Kansalaisyhteiskunta tuo tuhannet järjestöt ja sadat tuhannet vapaehtoiset yhteen. Setlementtitoimijat haluavat ottaa vastuuta ja olla aktiivisina toiminoissa, joissa toivotetaan tervetulleeksi ihmiset, jotka ovat joutuneet muuttamaan pois kotiseuduiltaan. Tarjoamme laajan kirjon erilaisia toimintamahdollisuuksia: neuvontaa, vaikuttamista ja osallistumista kansalaistoimintaan, tukea perheille sekä mahdollisuuksia ja palveluja yhteisöjen rakentamiseen sekä traumoista toipumiseen. Toimimme asukastalojen verkostossa ja jaamme hyviä käytäntöjä, jotta maailmasta tulisi oikeudenmukaisempi ja parempi paikka kaikille. Kuten IFS:n eli kansainvälisen setlementtiliikkeen yhteistyöjärjestön uusi puheenjohtaja Pentti Lemmetyinen sanoi, ”Kun ajat ovat kovat, ei ihmisten pidä olla kovia” (“Times are tough, but people should not be.”)

Tämä julkilausuma hyväksyttiin lokakuussa 2016 yksimielisesti IFS:n Berliinin konferenssissa “On the Move, At Home in the World”. Julkilausuma osoittaa, mitä paikallisten, alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden tulee tehdä sekä yksilöinä että yhdessä turvapaikanhakijoiden tukemiseksi sekä vahvojen ja avoimien yhteisöjen ja oikeudenmukaisemman maailman rakentamiseksi.

www.ifsnetwork.org

International Federation of Settlements and Neighborhood Centers (IFS)
Sturenkatu 11 A, 00510 Helsinki
Finland

Lisätietoa antavat:

Pentti Lemmetyinen

Pentti Lemmetyinen

Toimitusjohtaja

Junias Kanyinda

Junias Kanyinda

Kehittämisassistentti