Pro Youth -hanke Jordaniassa – kunniaväkivalta meillä ja maailmalla

19 / 10 / 2022 | Ajankohtaista

Suomen Setlementtiliiton koordinoima Pro Youth -hanke teki 10.-14.10.2022 mielenkiintoisen opintomatkan Jordaniaan, Ammaniin. Tällä kertaa hyviä käytäntöjä sekä kokemuksia arjen työstä oli jakamassa 17 asiantuntijaa; nuorisotyöntekijöitä, psykologeja, poliisin sekä THL:n edustajia Suomesta, Italiasta ja Jordaniasta. Hankkeen toimijoina ovat suomalainen Loisto Setlementti, italialainen Shannara Cooperativa Sociale sekä jordanialainen Arab Women Media Center.

Pro Youth -hanke tuottaa mahdollisimman selkeää tietoa ja välineitä ammattilaisille, jotka työskentelevät nuorten kanssa (mm. nuorisotyöntekijät, sosiaalityöntekijät ja poliisi), jotta heidän olisi helpompi ja turvallisempi puuttua mahdollisiin kunniaväkivaltaan liittyviin tilanteisiin.

Kaikilla projektikumppaneilla on pitkä kokemus ja ammattiosaaminen kunniaväkivallan ilmiöihin liittyen. Jokaisessa kumppanimaassa on kuitenkin omanlaisiaan tekijöitä, jotka vaikuttavat osaltaan kunniaväkivallan tilanteisiin puuttumiseen. On olemassa mm. eriäviä kulttuurisia tekijöitä, tukimuotoja, lainsäädäntöä ja viranomaisten toimintatapoja. Tämä osaltaan haastaa yhteistä kehittämistä, mutta toisaalta tuo näkökulmiin ja käytäntöihin monipuolisuutta ja syvyyttä.

Matkalla huomasimme pian, kuinka tärkeää kasvokkain kohtaaminen on. On eri asia nähdä ja kokea asiat paikan päällä kuin ruudun takaa. Jaettu ymmärrys vaatii usein pitkiäkin keskusteluja, alkaen yhdessä käytettyjen sanojen ja termien merkityksestä.  En tiennyt esimerkiksi, että Italian rikoslaki ei tunne sanaa raiskaus tai että Jordaniassa sanaa voidaan käyttää vain avioliiton ulkopuolella miehen naiseen kohdistamana seksuaalisen väkivallan tekona. Samaan aikaan näistä maista löytyy toiset tekijänimikkeet teoille, kuten seksuaalinen hyväksikäyttö, jota voidaan soveltaa moneen tilanteeseen. Oman haasteensa tuo yhdessä käytetty englannin kieli, jota yksikään hankkeen osapuolista ei käytä äidinkielenään. Niinkin selkeä käsite (meille Suomessa) kuin asiakas, ”a client”, herätti hilpeyttä jordanialaisissa kumppaneissa. Heillä kun terminä käytetään sanaa ”beneficiary”, joka kääntyy meille taas edunsaajana. Jordaniassa asiakkaalle, kun on tapana vain kaupata asioita – tehdä myyntityötä.

”Jordaniassa eri hallintoalojen, järjestöjen ja vapaaehtoisten yhteistyö
toimi tehokkaasti ja valtakunnallisesti.”

Tutustuimme kolmen päivän aikana kolmeen kohteeseen; poliisin hallinnoimaan perhesuojelun yksikköön sekä kahteen valtakunnalliseen järjestöön.  Näissä paikoissa ammattilaiset kohtaavat työssään kunniaan liittyvää väkivaltaa ja suojelevat ihmisiä tilanteissa, joissa heidän turvallisuutensa on uhattuna. Oli erittäin mielenkiintoista kuulla, kuinka Jordaniassa eri hallintoalojen, järjestöjen ja vapaaehtoisten yhteistyö toimi tehokkaasti ja valtakunnallisesti. Järjestöt olivat erittäin edistyksellisiä käytännöissään sekä menetelmissään. Oli ilo nähdä vaikkapa sosiaalityöntekijöitä ympäri Jordaniaa opiskelemassa taidelähtöisiä menetelmiä ja toisaalta taas kuulla järjestön käyttävän uusimpia tanskalaisia terapiamenetelmiä kohdatessaan seksuaalista väkivaltaa kokeneita ihmisiä.

”Violence is violence – väkivalta on aina väkivaltaa”

Jordaniassa kunniaväkivaltaan liittyvät tapaukset eivät ole samanlainen ”ilmiö”, kuten vaikkapa meillä Suomessa, vaan osa todellisuutta, jossa kunniaan liittyvät väkivallanteot ovat yksi väkivallan muoto. ”Violence is violence – väkivalta on aina väkivaltaa” tuli kuultua moneen kertaan poliisin hallinnoiman perhesuojelun yksikössä. Jokaisessa maassa on omat tekijänsä, jotka vaikuttavat kunniaväkivaltaan ja siihen liittyviin tilanteisiin puuttumiseen. Erilaisuus on myös rikkaus, josta varmasti voimme oppia toisiltamme – siitä huolimatta, että lainsäädäntö, viranomaisten toimintatavat sekä kulttuurit eroavat toisistaan suurestikin.

Opintomatka oli erittäin antoisa ja täynnä rikkaita keskusteluja. Pro Youth -hanke tulee tuottamaan käsikirjan ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään ihmisiä, jotka kohtaavat kunniaan liittyvää väkivaltaa tai sen uhkaa.  Lisäksi tekeillä on digitaalinen työväline kunniaan liittyvää väkivaltaa kohdanneille nuorille.

https://www.cooperativashannara.it/
https://soputila.fi/
https://www.facebook.com/ArabWomenMediaCenter

Miikkael Ringman

Miikkael Ringman

Kehittämissuunnittelija