Suomen Setlementtiliiton lausunto kokoontumislain 7 §:n muuttamiseksi

15 / 11 / 2018 | Kannanotot

Suomen Setlementtiliiton mukaan vapaa kansalaisyhteiskunta kokoontumis- ja mielenosoitusoikeuksineen on toimivan demokratian edellytys.

Esitysluonnoksessa ehdotetaan muutosta kokoontumislain 7 §:ään siten, että yleisellä paikalla järjestettävästä kokouksesta olisi tehtävä ilmoitus kokouspaikan poliisille vähintään kolme vuorokautta ennen kokouksen tai mielenosoituksen alkamista nykyisen kuuden tunnin sijaan. Ehdotettu aikajänteen muutos on hyvin merkittävä vapaan kansalaisyhteiskunnan toiminnan näkökulmasta.

Vapaa julkinen keskustelu on toimivan demokratian edellytys. Kansalaisten kokoontumisia ja mielenosoituksia ei tule tarkastella turvallisuusriskinä, vaan olennaisena osana demokraattista yhteiskuntaa.

Uudistuksen taustaksi ja perusteluiksi esitetty mielipide-erojen kärjistyminen yhteiskunnassa ja mm. vastamielenosoitukset kaipaavat toisenlaisia toimenpiteitä. On tarpeetonta ja demokratian kehityksen kannalta huolestuttavaa, mikäli äärimmäiset ilmaukset kaventavat kansalaisten ja demokraattisen yhteiskuntaa kuuluvaa toimintatilaa. Polarisaatiota ja sen kielteisiä vaikutuksia vastaan on toimittava demokraattisia osallistumismahdollisuuksia vahvistaen sekä vihapuhetta, väkivaltaisen vaikuttamisen eri muotoja hilliten.

Julkisen vallan tehtävänä on edistää yksilön mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään koskevaan päätöksentekoon. Kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia tulee pikemminkin vahvistaa kuin rajata. Suomen Setlementtiliitto katsoo, ettei kansalaisoikeuksia tule kokoontumisvapauden määräaikaa pidentämällä kaventaa. Lakiluonnos ei anna riittäviä perusteluja ilmoitusajan pidentämiseen.

 

Lisätietoja:

Mona Särkelä-Kukko
Järjestöjohtaja, Suomen Setlementtiliitto ry
puh. 050 341 3258

Pentti Lemmetyinen
Toimitusjohtaja, Suomen Setlementtiliitto ry
puh. 040 096 1469