Setlementtiliiton toimintakertomus 2021

27 / 04 / 2022 | Ajankohtaista

Setlementtiliiton toimintakertomus 2021 on julkaistu.

Setlementtiliitto on setlementtityön keskusjärjestö ja valtakunnallinen kansalaisjärjestö. Toimimme yhdessä jäsenjärjestöjemme kanssa
yhdenvertaisen yhteiskunnan toteutumiseksi.

Rakennamme tulevaisuuden Suomea, joka on syrjimätön ja yhdenvertainen, yhteisöllinen ja sosiaalisesti oikeudenmukainen, ekologisesti
kestävä yhteiskunta.

Keskusjärjestönä vahvistamme jäsentemme toimintaedellytyksiä jäsenpalveluilla, vaikuttamistoiminnalla ja edunvalvonnalla sekä osaamisen kehittämisellä ja jakamisella.

Tehtävämme on lisätä vuoropuhelua, vastuullisuutta ja yhteisöllisyyttä yhdenvertaisen Suomen saavuttamiseksi. Haluamme muuttaa yhteiskunnan epäoikeudenmukaisia valtasuhteita ja rakenteita. Puolustamme ihmisoikeuksia ja edistämme niiden toteutumista.

Lue koko toimintakertomus: Setlementtiliiton toimintakertomus 2021.