Setlementtiliike ei hyväksy venäläisten ja venäjänkielisten syrjimistä

04 / 03 / 2022 | Ajankohtaista, Kannanotot

Setlementtiliike tuomitsee Venäjän aloittaman sodan Ukrainassa. Olemme seuranneet järkyttyneinä uutiskuvia sodasta ja teemme setlementtiliikkeenä kaikkemme rauhan edistämiseksi niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Samalla haluamme selkeästi antaa tukemme kaikille Suomessa asuville venäläisille ja venäjänkielisille. Sota ei ole Suomessa asuvien venäläisten tai venäjänkielisten syytä emmekä hyväksy minkäänlaista heihin kohdistuvaa vihapuhetta. Suomen täytyy olla turvallinen kaikille.

Jokaisella meistä on oikeus osallistua paikallisyhteisöjen ja yhteiskunnan toimintaan ilman pelkoa syrjinnästä tai kiusaamisesta. Käynnissä olevan sodan varjolla ei saa eikä voi oikeuttaa minkäänlaista syrjintää tai rasismia. Lasten täytyy saada käydä turvassa koulua ja leikkiä pihoilla ja päiväkodeissa. Aikuisten täytyy saada turvallisin mielin liikkua, käydä töissä, asioilla ja harrastaa. Jokaisen meidän tehtävä on tukea toisiamme vaikeassa tilanteessa ja omalta osaltamme lievittää kanssaihmisten ahdistusta.

Setlementtiliike kannustaa meitä kaikkia yhteiseen vuoropuheluun ja vaalimaan yhteiskuntarauhaa.

Setlementtiliike on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton kansalaisliike, joka edistää ihmisten välistä vuoropuhelua, merkityksellisyyden kokemuksia ja elinikäistä oppimista yhteiskunnassa. Rakennamme tulevaisuuden Suomea, joka on syrjimätön ja yhdenvertainen, yhteisöllinen ja sosiaalisesti oikeudenmukainen, ekologisesti kestävä yhteiskunta. Teemme tämän vapaan sivistystyön, kansalaistoiminnan, matalan kynnyksen toiminnan, kriisityön, kehittämistoiminnan ja vaikuttamistoiminnan keinoin. Lisäksi setlementtiliike tuottaa yhteiskunnallisesti vaikuttavia sosiaali- ja terveyspalveluita.
Setlementtiliike = Suomen Setlementtiliitto ry + 39 setlementtiä.