Yhdenvertaisuustyö

Etusivu > Toiminta > Yhdenvertaisuustyö

Yhdenvertaisuudessa ja tasa-arvossa on kyse setlementtiliikkeen perusarvosta. Haluamme tunnistaa yksilöiden lähtökohtien eroja ja vähentää osallistumisen esteitä. Setlementtien toiminnassa on olennaista, että siinä etsitään keinoja kaikkien ihmisten osallistumismahdollisuuksille.  Tavoitteenamme on edistää yhdenvertaisuutta, moniarvoisuutta ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Työvälineinä ovat yksilön kunnioitus, moninaisuuden arvostaminen, heikoimpien tukeminen sekä kaiken pohjana luottamus ihmisiin ja heidän voimavaroihinsa. Yhdenvertaisuustyömme poikkileikkaa kaikki setlementtityön työmuodot.