Opinto- ja kulttuuritoiminta

Etusivu > Toiminta > Opinto- ja kulttuuritoiminta

Kansalaisopistomme – elämän mittainen oppiminen

Sivistystyö on kuulunut alusta asti tärkeänä osana setlementtiliikkeen toimintaan. Koulutus, elämän mittainen oppiminen ja itsensä kehittäminen nähdään edelleen toimivana keinona vahvistaa yhteiskunnan eheyttä ja kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia. Meillä voi oppia aivan uutta, kehittää ammattitaitoa, hankkia ammattitutkinnon, valmentautua työnhakuun, harrastaa tai opiskella uudessa kotimaassa tarvittavia arjen taitoja. Opiskelijoiksi ovat tervetulleita myös erityisiä tukitoimia tarvitsevat, sillä setlementtitoiminnan kulmakivi on yksilöllisyyden huomioiminen.

Olemme Suomen suurin yksityinen kansalaisopistojen ylläpitäjä. Toteutamme 10 % koko maan kansalaisopistotunneista. Setlementtiliikkeellä on 13 kansalaisopistoa, kolme kansanopistoa ja kaksi erityisoppilaitosta. Yhteensä opiskelijoita on vuosittain lähes 75 000. Toimintaa täydentävät eri-ikäisille suunnatut opintokerhot.

Opisto- ja opintokerhotoimintamme yhteiskunnallista tehtävää ja kehittämistyötä ohjaavat setlementtityön arvot, paikalliset ja alueelliset koulutustarpeet sekä aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön valtakunnalliset ohjelmat. Päätavoitteemme on lisätä lähiyhteisöjä vahvistavaa opinto- ja kulttuuritoiminnan tunnettuutta ja yhteistyötä.