Pro Youth – kansainvälinen kunniaan liittyvän väkivallan hanke

Etusivu > Toiminta > Lapsi- ja nuorisotyö > Pro Youth – kansainvälinen kunniaan liittyvän väkivallan hanke

Menetelmiä kunniaan liittyvää väkivaltaa kokevien nuorten sekä heidän kanssaan työskentelevien ammattilaisten tueksi

Pro Youth in english >

Vuosina 2021-2023 kansainvälinen Pro Youth -hanke kehitti menetelmiä, joilla voidaan tukea kunniaan liittyvää väkivaltaa tai sen uhkaa kokevia nuoria. Menetelmiä kehitettiin myös ammattilaisten, kuten poliisin, sekä sosiaali- ja nuorisotyöntekijöiden työn tueksi. Lisäksi hanke kehitti sujuvampaa tuen löytymistä kunniaan liittyvää väkivaltaa tai sen uhkaa kokeville nuorille/nuorille aikuisille.

Hankkeessa tuotettiin seuraavat materiaalit:

1. Manuaali ammattilaisille Lataa tästä >
Pro Youth -käsikirja on yksi Erasmus+ -rahoitteisen Pro Youth -hankkeen keskeisistä tuotoksista. Se on tarkoitettu tukemaan kunniaan liittyvän väkivallan uhrien tai mahdollisesti kunniaan liittyvää väkivaltaa kohtaavien kanssa työskenteleviä ammattilaisia ja tarjoaa työkaluja kunniaan liittyvän väkivallan dynamiikan, heikkojen signaalien ja uhkatilanteiden tunnistamiseen. Löydät myös tapausesimerkkejä ymmärtääksesi paremmin kunniaan liittyvää väkivaltaa.

2. Koulutus ammattilaisille Lataa tästä >
Koulutusmoduulit ovat suunniteltu tarjoamaan kouluttajille, esimerkiksi opettajille, nuorisotyöntekijöille, fasilitaattoreille ja poliisille, aktiviteetteja ja vinkkejä 2–3 päivän koulutuksen toteuttamiseen esimerkiksi ihmisoikeuksista, väkivallan eri muotojen tunnistamisesta, väkivallan riskitekijöistä, sosiaalisista ja kulttuurisista normeista ja kunniaan liittyvien konfliktien parissa työskentelystä. Kolmipäiväinen koulutus on suunnattu esimerkiksi opettajille, nuorisotyöntekijöille ja muille fasilitaattoreille, kun taas kahden päivän koulutus on tarkoitettu poliiseille. Jokainen kurssi noudattaa samaa moduulipohjaista muotoa ja sisältää:

  • ohjaajan oppaan materiaalin käyttöön
  • koulutusmoduuleja, jotka sisältävät toiminnallisia harjoituksia ja teoriatietoa.

3. Tuen/avun piiriin ohjaava nettipohjainen väline nuorille Yana (yanawebapp.com)
Yana-nettisivustolle on koostettu tietoa kunniaan liittyvästä väkivallasta niin aiheen parissa työskenteleville ammattilaisille, kuin myös tukea tarvitseville nuorille. Sivusto on vielä testivaiheessa.

Pro Youth -hanke teki yhteistyötä järjestöjen, viranomaisten ja yhteisöjen kanssa

Hanke oli Erasmus+ strategisen kumppanuuden hanke, jossa kolme partnerimaata toimivat yhteistyössä: Suomi, Italia ja Jordania. Jokaisesta partnerimaasta kunniakysymysten ja väkivaltatilanteiden kanssa työskentelevät asiantuntijat työstivät yhdessä menetelmiä, joiden avulla voidaan tukea nuoria entistä paremmin kunniakäsityksiin liittyvän väkivallan tai sen uhan kohdatessa. Pro Youth -hanke teki yhteistyötä kussakin partnerimaassa järjestöjen, viranomaisten ja yhteisöjen kanssa.

Pro Youth -hankkeen toteuttajajärjestöjä olivat Suomesta Loisto Setlementti, Italiasta Cooperativa Sociale Shannara Onlus ja Jordaniasta Arab Women Media Center, jotka kaikki tekevät hyvin käytännönläheistä työtä kunniaan liittyvän väkivallan teemojen parissa. Hanketta koordinoi Suomen Setlementtiliitto.

Pro Youth – Empowering youth workers and youth in the protection and prevention from honor violence

The Pro Youth -project (2021-2023) developed working methods to support young people who are experiencing honor-based violence or the threat of it. The target groups were the professionals and authorities working with the youth as well as the youth itself. The methods developed for the use of professionals working with the youth, such as social workers, youth workers and the police. In addition, the project created a tool for the youth to find help and support easier than before, when they are facing honor-related conflict or violence.

The project was a strategic partnership project of Erasmus+ program, in which three partner countries was cooperating: Finland, Italy and Jordan. From each country there was professionals taking part, who work with honor-based violence and conflicts. Together we developed methods to be used in each country and perhaps wider, which advance the professionals’ ability to support the young people affected by honor-based violence and conflict. Furthermore, The Pro Youth -project was cooperating with local organizations, authorities, and communities in each partner country.

Pro Youth -project partners were from Finland Loisto Settlement, from Italy Cooperativa Sociale Shannara Onlus and from Jordan Arab Women Media Center, who all work closely with honor-based violence issues and the youth affected. The project was coordinated by the Finnish Federation of Settlement Houses.

The intellectual outputs/working methods which are developed by Pro Youth, are: