Lapsi- ja nuorisotyö

Etusivu > Toiminta > Lapsi- ja nuorisotyö

Monipuolinen lapsi- ja nuorisotyö

Setlementtitoiminnassa lapset ja nuoret toimivat ja osallistuvat omien taitojensa mukaan yhteisön tasavertaisina jäseninä. Toiminnassa pidetään huolta itsestä ja muista, arvostetaan erilaisuutta ja tehdään yhdessä. Oman erityisyyden oivaltamisen ja terveen itsetunnon perustana on nuoren arvostaminen ja hyväksyntä ainutkertaisena yksilönä. Nuorisotyön muotojamme ovat avoin toiminta, ennaltaehkäisevä nuorisotyö sekä erityisnuorisotyö.

Lapsi- ja nuorisotoimintamme on laajaa ja toimintaan ovat tervetulleita kaikenlaiset lapset ja nuoret. Setlementit järjestävät lapsille, nuorille ja perheille avointa toimintaa esimerkiksi erilaisissa kerhoissa, ryhmissä ja leireillä. Lapsi- ja nuorisotyötä tehdään paikallisten tarpeiden mukaan setlementeissä eri puolilla Suomea, sekä erilaisissa käynnissä olevissa kehittämishankkeissa.

Elämänhallinnan tukeminen ja sen edistäminen on tärkeä osa lapsi- ja nuorisotyötämme. Setlementtien lapsi- ja nuorisotyö tukee nuorta löytämään ja vahvistamaan omia kykyjään ja oppimaan uutta. Setlementtitoiminnassa nuori voi toimia salibandykerhon vetäjänä, kaupunkiviljelysten puutarhurina tai vaikkapa tietoteknisenä avustajana ikäihmisten atk-ryhmässä. Kerhoissa, nuorisotiloilla ja leireillä pääsee puuhaamaan itseään kiinnostavia asioita, saamaan uusia kokemuksia ja kavereita sekä oppimaan uutta itsestä ja muista.

Lapset ja nuoret toimivat sekä yhdessä että aikuisten kanssa. Eri-ikäisten kanssa voi oppia itse ja opettaa muille monia hyödyllisiä tietoja ja taitoja pipojen virkkaamisesta videopelien koodaamiseen. Kansainvälisessä toiminnassa on mahdollisuus tutustua erimaalaisiin lapsiin ja nuoriin sekä uusiin kieliin ja kulttuureihin. Lapset ja nuoret osallistuvat ja vaikuttavat toiminnan kaikilla tasoilla nuorisotilan toiminnan suunnittelusta aina Setlementtiliiton liittohallitustasolle asti.

Lisätiedot:

Heljä Pitkänen
Lapsi- ja nuorisotyön kehittäjä
+358 50 573 3411
helja.pitkanen@setlementti.fi