Kansalaisopistot

Etusivu > Toiminta > Kansalaisopistot

Kansalaisopistomme ja kansanopistomme – elämän mittainen oppiminen

Sivistystyö on kuulunut alusta asti tärkeänä osana setlementtiliikkeen toimintaan. Koulutus, elämän mittainen oppiminen ja itsensä kehittäminen nähdään edelleen toimivana keinona vahvistaa yhteiskunnan eheyttä ja kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia. Meillä voi oppia aivan uutta, kehittää ammattitaitoa, hankkia ammattitutkinnon, valmentautua työnhakuun, harrastaa tai opiskella uudessa kotimaassa tarvittavia arjen taitoja. Opiskelijoiksi ovat tervetulleita myös erityisiä tukitoimia tarvitsevat, sillä setlementtitoiminnan kulmakivi on yksilöllisyyden huomioiminen.

Setlementtiliikkeellä on 3 kansanopistoa ja 13 kansalaisopistoa. Sekä kansan- että kansalaisopistot ovat tärkeä osa vapaata sivistystyötä. Olemme Suomen suurin yksityinen kansalaisopistojen ylläpitäjä. Toteutamme 10 % koko maan kansalaisopistotunneista. Yhteensä opiskelijoita on vuosittain lähes 75 000. Toimintaa täydentävät eri-ikäisille suunnatut opintokerhot.

  • Kansanopistot järjestävät yleissivistävää ja ammatillista koulutusta sekä avointa yliopisto-opetusta. Koulutukset vaihtelevat kestoltaan lyhyistä noin vuoden kestäviin. Tavallisesti opintoihin haetaan. Kansanopistot tarjoavat mm. työelämäkoulutusta ja korkeakouluopiskeluun valmentavaa opetusta, jolla voi kerryttää opintopisteitä. Suosittuja ovat myös mm. tanssi-, kuvataide- ja medialinjat.  
  • Kansalaisopistojen valikoimassa on kursseja kaikille harrastamisesta kiinnostuneille. Osallistujien ei ole mahdollista suorittaa tutkintoa. Suosittuja aineita ovat mm. käsityöt, kielet, musiikki ja liikunta.

Opisto- ja opintokerhotoimintamme yhteiskunnallista tehtävää ja kehittämistyötä ohjaavat setlementtityön arvot, paikalliset ja alueelliset koulutustarpeet sekä aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön valtakunnalliset ohjelmat. Päätavoitteemme on lisätä lähiyhteisöjä vahvistavaa opinto- ja kulttuuritoiminnan tunnettuutta ja yhteistyötä.