Toiminta

Etusivu > Toiminta

Lapsi- ja nuorisotyö

Setlementtitoiminnassa lapset ja nuoret toimivat ja osallistuvat omien taitojensa mukaan yhteisön tasavertaisina jäseninä. Oman erityisyyden oivaltamisen ja terveen itsetunnon perustana on lapsen ja nuoren arvostaminen ja hyväksyntä ainutkertaisena yksilönä. Nuorisotyön muotojamme ovat avoin toiminta, ennaltaehkäisevä nuorisotyö sekä erityisnuorisotyö.

Asumisen palvelut

Setlementtiliikkeen asumispalvelut tarjoavat koteja erilaisille ihmisille elämän eri vaiheisiin. Erityispiirteenä asuintaloissamme ovat yhteisöllisyys ja tukipalvelut. Asumispalvelumme on suunnattu nuorille, vammaisille, päihde- ja mielenterveyskuntoutujille, senioreille sekä muille setlementtien ja Setlementtiliiton yhtiöiden vuokra-asuntojen asukkaille.

Opinto- ja kulttuuritoiminta

Meillä voi oppia uutta, kehittää ammattitaitoa, hankkia ammattitutkinnon, valmentautua työnhakuun, harrastaa tai opiskella uudessa kotimaassa tarvittavia arjen taitoja. Olemme Suomen suurin yksityinen kansalaisopistojen ylläpitäjä. Sivistystyö on kuulunut alusta asti tärkeänä osana setlementtiliikkeen toimintaan. 

Seniori- ja vanhustyö

Setlementtiliikkeessä seniorit ja vanhukset kohdataan yhteisöjensä täysivaltaisina ja arvostettuina jäseninä, joiden elämänkokemus ja osaaminen nähdään tärkeänä voimavarana. Vanheneminen on arvokasta, aktiivista ja turvallista, kun ihmiset itse ovat mukana heitä koskevissa asioissa ja päätöksenteossa.

Sukupuolisensitiivisyys

Sukupuolisensitiivisessä sosiaalisessa nuorisotyössä tiedostetaan, miten sukupuoli ja muut ihmisyyden piirteet vaikuttavat ihmisen kasvuun, kehitykseen ja hyvinvointiin; miten ihmisiä kohdataan ja kohdellaan, millaisia mahdollisuuksia heille elämässä avautuu ja millaisista mahdollisuuksista he tulevat poissuljetuiksi. 

Kansalaistoiminta

Setlementtiliikkeessä kansalaistoiminnalla luodaan edellytyksiä ihmisten kohtaamisille ja vahvistetaan asukkaiden mahdollisuuksia toimia, vaikuttaa ja olla osallisina yhteisöissä itselleen mielekkäillä tavoilla. Toiminnan lähtökohtana on yhdenvertaisuus ja paikallisten ihmisten tarpeet. Toimintamme on käytännöllistä ja ihmisten toiveista sekä tarpeista lähtevää.

Vaikeat elämäntilanteet & Kriisityö

Päihdekuntoutus, väkivalta-, trauma-, sovittelu- ja rikosuhrityö sekä velkaneuvonta ovat osa setlementtityötä Suomessa ja maailmalla. Setlementit tekevät laajalla otteella työtä myös kodittomuuden, yksinäisyyden, köyhyyden, siirtolaisuuden ja pakolaisuuden sekä työttömyyden kanssa kipuilevien ihmisten ja yhteisöjen kanssa. 

Yhdenvertaisuustyö

Yhdenvertaisuudessa ja tasa-arvossa on kyse setlementtiliikkeen perusarvosta. Haluamme tunnistaa yksilöiden lähtökohtien eroja ja vähentää osallistumisen esteitä. Tavoitteenamme on edistää yhdenvertaisuutta, moniarvoisuutta ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta.