Vaikuttaminen ja kannanotot

Etusivu > Tietoa > Vaikuttaminen ja kannanotot
Lausuntopyyntö ehdotuksesta Suomen talousosaamisen edistämisen kansalliseksi strategiaksi

Lausuntopyyntö ehdotuksesta Suomen talousosaamisen edistämisen kansalliseksi strategiaksi

Perhetausta ja lähipiiri määrittelevät pitkälti sen, millaiset lähtökohdat ihmiset saavat asumiseen ja oman talouden hallintaan. Erityistä huomiota on kiinnitettävä mahdollisuuksien yhdenvertaisuuden toteutumiseen. Osa talousvaikeuksista johtuu aivan liian pienistä tuloista tai elämän ennakoimattomuudesta eikä välttämättä puutteista talousosaamisessa.

lue lisää
Lausunto vanhemmuuslain luonnoksesta

Lausunto vanhemmuuslain luonnoksesta

Setlementtiliitto pitää kannatettavana voimassa olevien äitiys- ja isyyslakien yhdistämistä vanhemmuuslaiksi. Setlementtiliitto huomauttaa kuitenkin ehdotusten käytännön tason eriarvoistaviin ja rajoittaviin mahdollisuuksiin toteuttaa ja vahvistaa vanhemmuutta erilaisten perheiden kohdalla. Lisäksi kiinnitämme huomiota terminologisiin haasteisiin ja ristiriitoihin. Niiden osalta on vielä kehittämistarpeita.

lue lisää
Järjestörahoituksen tulevaisuus on turvattava nyt

Järjestörahoituksen tulevaisuus on turvattava nyt

Järjestöillä on ollut suuri merkitys suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rakennustalkoissa vuosikymmenten ajan. Yhteiskunnalla ei ole varaa menettää tätä järjestöjen tekemää työtä. Siksi hallituksen on tehtävä ratkaisut, jotka turvaavat järjestöjen itsenäiset toimintamahdollisuudet myös tulevaisuudessa.

lue lisää
Lausunto perhevapaauudistukseen

Lausunto perhevapaauudistukseen

Lausunnossamme perhevapaauudistukseen tuomme esiin, että omaishoitajan ja omaishoitosuhteen määritelmän omaishoitovapaassa tulee vastata nykyisiä kansallisia käytäntöjä. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi omaishoitovapaaseen tulee sisällyttää korvaus. Lisäksi työsyrjinnän ja epäedullisen kohtelun suojaa on vahvennettava.

lue lisää
Hallitusohjelma rakentaa kestävää Suomea

Hallitusohjelma rakentaa kestävää Suomea

Suomalaisen ja kansainvälisen setlementtiliikkeen juuret ja syvin osaaminen ovat luottamuksessa ihmisten ja heidän yhteisöidensä kykyyn ja mahdollisuuteen ratkaista ongelmia. Voimaannuttavat ja osallisuutta lisäävät työotteet ovat kaiken toimintamme keskiössä. Ihmisen...

lue lisää
Köyhyys näkyy elinpiirin kaventumisena

Köyhyys näkyy elinpiirin kaventumisena

Hallitustunnustelija Antti Rinne (sd) esitti eduskuntaryhmille kysymyksen: ”Mitkä eriarvoisuustekijät suomalaisessa yhteiskunnassa tunnistatte ja miten vähentäisitte eriarvoisuutta?” Köyhyys oli keskeinen eri­arvoisuutta tuottava asia kaikkien puolueiden vastauksissa....

lue lisää
Tulevan hallituksen on nostettava perusturvan tasoa

Tulevan hallituksen on nostettava perusturvan tasoa

Tulevan hallituksen on taattava jokaiselle riittävä toimeentulo ja nostettava perusturvan tasoa. Tällä hetkellä perusturvan varassa elävä ihminen ei selviä arjen välttämättömistä kuluista. Ihmisoikeusliitto ja joukko järjestöjä vaativat perusturvan tason nostamisen...

lue lisää