Vaikuttaminen ja kannanotot

Etusivu > Tietoa > Vaikuttaminen ja kannanotot
Setlementti Tampereen toiminnanjohtaja: Järjestöjen rahoitukseen tarvitaan eettisesti ja taloudellisesti kestäviä ratkaisuja

Setlementti Tampereen toiminnanjohtaja: Järjestöjen rahoitukseen tarvitaan eettisesti ja taloudellisesti kestäviä ratkaisuja

Setlementti Tampere ry:n toiminnanjohtajan Mervi Janhunen-Ruusuvuoren mielipidekirjoitus julkaistiin Aamulehdessä 2.10.2021. Mielipidekirjoituksessa peräänkuulutetaan järjestöjen toimintaedellytysten turvaamista. Kansalaisjärjestöjen asiantuntijuutta, vapaaehtoistoimintaa, vertaistuen järjestämistä, matalan kynnyksen toimintaa ja ketterää reagointikykyä ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin ongelmiin ei ole varaa hukata, kirjoittaa Janhunen-Ruusuvuori.

lue lisää
Vastaus Rikoksentorjuntaneuvoston Kansallisen rikoksentorjuntaohjelman (Turvallisesti yhdessä,  2016-2020) seurantaan

Vastaus Rikoksentorjuntaneuvoston Kansallisen rikoksentorjuntaohjelman (Turvallisesti yhdessä, 2016-2020) seurantaan

Setlementtiliike on aina ollut aktiivinen rikoksentorjuntatyön ja ennaltaehkäisevän työn toteuttaja
ruohonjuuritasolla. Järjestöillä onkin merkittävä rooli rikoksentorjuntatyössä. Ehdotamme, että Rikoksentorjuntaneuvosto ja sen sihteeristö järjestäisivät myös jatkossa ennaltaehkäisevän työn soveltavaa koulutusta järjestökentälle.

lue lisää
Koulurauhaan tarvitaan kaikkia

Koulurauhaan tarvitaan kaikkia

Lapsi- ja nuorisotyön sekä kiusaamisasioiden asiantuntijoidemme mielipidekirjoitus nostaa esiin lisääntyneen koronakiusaamisen. Myös aikuisilta kaivataan parempaa esimerkkiä eri näkemyksiä ja toisia kunnioittavasta käytöksestä.

lue lisää
Lausunto järjestöjä koskevien valtionavustuskäytäntöjen kehittämisestä ja yhdenmukaistamisesta

Lausunto järjestöjä koskevien valtionavustuskäytäntöjen kehittämisestä ja yhdenmukaistamisesta

Valtionavustuskäytäntöjä kehitettäessä tulee huomioida kansalaisjärjestöjen monimuotoisuus ja erityispiirteet. Yhteisten mittareiden kehittäminen on kannatettavaa. Vaarana kuitenkin on, että yhteiset mittarit alkavat ohjata toimintojen painopisteitä ohi toimintaympäristön muutosten ja niistä nousevien tarpeiden. Vaikuttavuuden kehittämisessä on lähtökohtana oltava järjestöjen tuottama tieto.

lue lisää
Lausuntopyyntö ehdotuksesta Suomen talousosaamisen edistämisen kansalliseksi strategiaksi

Lausuntopyyntö ehdotuksesta Suomen talousosaamisen edistämisen kansalliseksi strategiaksi

Perhetausta ja lähipiiri määrittelevät pitkälti sen, millaiset lähtökohdat ihmiset saavat asumiseen ja oman talouden hallintaan. Erityistä huomiota on kiinnitettävä mahdollisuuksien yhdenvertaisuuden toteutumiseen. Osa talousvaikeuksista johtuu aivan liian pienistä tuloista tai elämän ennakoimattomuudesta eikä välttämättä puutteista talousosaamisessa.

lue lisää
Lausunto vanhemmuuslain luonnoksesta

Lausunto vanhemmuuslain luonnoksesta

Setlementtiliitto pitää kannatettavana voimassa olevien äitiys- ja isyyslakien yhdistämistä vanhemmuuslaiksi. Setlementtiliitto huomauttaa kuitenkin ehdotusten käytännön tason eriarvoistaviin ja rajoittaviin mahdollisuuksiin toteuttaa ja vahvistaa vanhemmuutta erilaisten perheiden kohdalla. Lisäksi kiinnitämme huomiota terminologisiin haasteisiin ja ristiriitoihin. Niiden osalta on vielä kehittämistarpeita.

lue lisää
Järjestörahoituksen tulevaisuus on turvattava nyt

Järjestörahoituksen tulevaisuus on turvattava nyt

Järjestöillä on ollut suuri merkitys suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rakennustalkoissa vuosikymmenten ajan. Yhteiskunnalla ei ole varaa menettää tätä järjestöjen tekemää työtä. Siksi hallituksen on tehtävä ratkaisut, jotka turvaavat järjestöjen itsenäiset toimintamahdollisuudet myös tulevaisuudessa.

lue lisää
Lausunto perhevapaauudistukseen

Lausunto perhevapaauudistukseen

Lausunnossamme perhevapaauudistukseen tuomme esiin, että omaishoitajan ja omaishoitosuhteen määritelmän omaishoitovapaassa tulee vastata nykyisiä kansallisia käytäntöjä. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi omaishoitovapaaseen tulee sisällyttää korvaus. Lisäksi työsyrjinnän ja epäedullisen kohtelun suojaa on vahvennettava.

lue lisää