Turvallisemman tilan periaatteet Setlementtiliitossa

Setlementtiliiton järjestämissä tilaisuuksissa ja Setlementtiliiton toiminnassa noudatetaan yhdenvertaisen ja turvallisemman tilan periaatteita. Näillä periaatteilla ja toimintatavoilla kaikki me voimme omalla toiminnallamme rakentaa yhdenvertaista, kunnioittavaa, luottamuksellista ja avoimesti keskustelevaa ilmapiiriä. Jokaisella on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi Setlementtiliiton toiminnassa ja tilaisuuksissa ilman pelkoa syrjinnästä, häirinnästä tai ahdistelusta.

Häirinnällä tarkoitamme ihmisarvoa loukkaavaa käyttäytymistä, joka perustuu henkilön ominaisuuksiin. Häirintää voi olla rasistinen tai muu johonkin ryhmään kohdistettu vihapuhe sekä epäasiallinen tai syrjivä kohtelu. Seksuaalinen häirintä on sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan seksuaalista ei-toivottua käytöstä, jolla loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta.

Noudatathan seuraavia periaatteita ja kannathan oman vastuusi turvallisemman tilan luomisesta.

Huomaavaisuus

 • Ole avoin, älä tee oletuksia.
 • Kohtaa uudet aiheet ja henkilö ennakkoluulottomasti, ole hyväntahtoinen.
 • Ota jokainen vastaantuleva asia ja tilanne mahdollisuutena oppia uutta ja kehittyä.

Kunnioitus

 • Anna jokaiselle tilaa olla oma itsensä, ja osallistua omalla tavallaan – kaikki eivät halua olla yhtä paljon esillä.
 • Kiinnitä huomiota sanavalintoihisi ja muista tapahtumien osallistujien moninaisuus.
 • Kunnioita jokaisen itsemäärittelyoikeutta äläkä tee oletuksia.

Kannustavuus

 • Ota vastuuta myös muiden osallistujien kokemuksesta.
 • Kuuntele ja kannusta, aktivoi ja auta.

Puuttuminen

 • Mikäli todistat yhdenvertaisen ja turvallisemman tilan periaatteiden rikkomista, sinulla on oikeus puuttua tilanteeseen.
 • Voit ilmoittaa asiasta tapahtuman järjestäjälle, tai mikäli tapahtumalla on erikseen valittu häirintäyhdyshenkilö, voit ilmoittaa hänelle.
 • Häirintään tai ahdisteluun syyllistynyt henkilö voidaan tarvittaessa poistaa välittömästi tapahtumapaikalta.

Turvallisemman tilan periaatteiden toteuttaminen

Kerromme turvallisemman tilan periaatteista kaikissa järjestämissämme tilaisuuksissa esimerkiksi ilmoittautumislomakkeessa, tilaisuuden ohjelmamateriaaleissa, tilaisuuden juonnoissa tai muulla sopivalla tavalla.

Puutumme mahdolliseen turvallisemman tilan periaatteiden rikkomiseen tai häirintään, ja pidämme yllä avoimesti keskustelevaa ilmapiiriä.

Setlementtiliiton hallitus on hyväksynyt turvallisemman tilan periaatteet kokouksessaan 5.1.2024. Periaatteiden pohjana on käytetty SOSTE ry:n vastaavia periaatteita. Setlementtiliiton jäsensetlementit voivat halutessaan ottaa samat periaatteet käyttöön omassa toiminnassaan.