Lapsi- ja nuorisotyön neuvottelupäivät 6.-7.10.2022 Tampere

Teemana: NEPSY
Järjestäjät: Setlementtiliitto & Setlementti Tampere

Aika: 6.-7.10.2022
Paikka: TAMK D1-04 juhlasali, Kuntokatu 3, 33520 Tampere

OHJELMA:

Torstai 6.10.2022 klo 9 – 15.45

Vireystilan vaihtelu ja säätelykeinot
Vireystilan merkitys hyvinvoinnille ja mielenterveydelle
Maria Sumia, nuorisopsykiatrian erikoislääkäri

Kun oma lapsi satuttaa
Lasten ja nuorten väkivaltainen käyttäytyminen perheenjäseniään kohtaan on vähiten tutkittu ja tunnistettu lähisuhdeväkivallan muoto, joka vaikuttaa kaikkien perheenjäsenten hyvinvointiin. Puheenvuoron tarkoituksena on avata tämän väkivallan muodon erityispiirteitä.
Vesa Vilppola, perhetyöntekijä, Kun lapsi satuttaa -hanke

Puliseva Pää yhteisöteatteriesitys – sukellus neurokirjon aikuisen kokemusmaailmaan
Esityksen tekstin ovat kirjoittaneet Hanna-Maria Mäki ja Jani Arvola perustuen omiin kokemuksiinsa ynnä Omavoiman kävijöitten haastatteluihin. Roolihahmojen puheenvuorojen esittäjinä toimivat Omavoiman kävijät ja työntekijät.

Puliseva pää on tositapahtumiin perustuva koulutuksellinen yhteisöteatteriesitys, joka kuvaa tarkkaavaisuushäiriöisten (ADHD, ADD) sekä autismikirjoon (autismi, Aspergerin syndrooma) kuuluvien aikuisten jokapäiväisessä elämässään kokemia kokemuksia. Se on tarina erilaisuudesta ja siitä, miltä erilaisuus tuntuu ja mitä tunteita se kokijassaan herättää. Se kertoo siitä, miten erilaisuus voi johtaa ristiriitatilanteisiin, mutta toisaalta myös niihin ainutlaatuisiin oivalluksiin, joita erilaisuudesta sikiää.

Iltaohjelmaa

Perjantai 7.10.2022 klo 9 – 14

Välitä! Nuorten hanke
Neurokirjoasiakkaiden näkyvyys Välitä! Nuorten -hankkeen asiakkaissa ja seksuaaliväkivallan tekijän kohtaaminen ja puheeksiotto
Jukka Aho & Paula Kajala, Välitä! nuorten hanke, Setlementti Tampere ry

Kiusatun yksinäisyys ja nepsy-lapsi ja koulukiusaaminen
Neuropsykiatristen häiriöiden yhteys kiusaamiseen, roolit, ennaltaehkäisy ja puuttuminen.
Tina Holmberg-Kalenius ja Nina Kaituri, Valopilkku, Harjulan Setlementti

Esteettömyys on kaikkien asia ja yhteinen etu
Autismikirjon ihmisten näkökulmasta esteettömyyden ja saavutettavuuden parantaminen tarkoittaa huomion kiinnittämistä mm. kommunikoinnin, kanssakäymisen, ympäristön ja aistitoiminnan aiheuttamiin esteisiin. Monille autismikirjon ihmisille arki on täynnä esteitä. Esteettömyys koskee myös aisteihin ja hahmottamiseen liittyviä haasteita fyysisessä ympäristössä.
Tamk opiskelijat

Kohtaaminen – Näe nepsy silmien sijaan sydämellä
Moni neurokirjon ihminen kohtaa yhä nykyäänkin ymmärtämättömyyttä ja ympäristöltä tulevaa arvostelua. Moni myös kamppailee oman erityisyytensä ja ulkopuolisuuden tunteen kanssa, kokien ulospäin näkymätöntä surua ja häpeää. Tätä me kanssaihmiset voimme auttaa hälventämään hyväksyvällä, ymmärtävällä suhtautumisella, kun opimme todella ymmärtämään toisen maailmaa.
Riikka Seppälä – äiti, valmentaja, tunnekouluttaja sekä Erityisvoimia.fi -verkkoyhteisön toinen perustaja

Keskiviikko 12.10.2022 klo 10.00-12.00 Teams | JÄLKIPORINAT
Mitä ajatuksia neukkareiden teemat herättivät? Miten pystyn hyödyntämään antia työssäni – vai pystynkö?

Lisätiedot:

Lapsi- ja nuorisotyön kehittäjät
Silja silja.havu@setlementti.fi | Regina regina.jarg-tarno@setlementti.fi