Lapsi- ja nuorisotyön neuvottelupäivät: Kohtaamisia Ilosaaressa 15.-16.8.2019

21 / 03 / 2019 | Tapahtumat

Aika: 15.–16.8.2019
Paikka: Ravintola Kerubi, Siltakatu 1 (Ilosaari), 80100 Joensuu

 

Hinnat ja ilmoittautuminen

Ilmoittaudu viimeistään 31.7.2019 täällä. Huom! Ilmoittautumiset eivät sisällä enää majoitusta, muistathan itse hankkia majoituksen. Osallistumismaksu on 15.16.8.2019 85€/hlö. Hinta sisältää kaikki ohjelmat ja ruokailut sekä iltajuhlan. Hinta ilman iltajuhlaa on 65€/hlö.

 

Ohjelma

Torstai 15.8.

klo 9.30–10.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvit 

klo 10.30–12.00 Aloitustilaisuus – tervetuloa!

”Yhteinen kohtaaminen” Tatu Tossavainen, Loisto setlementti 

”Kaikki alkaa yhteydestä” Mikael Leiman, emeritusprofessori:

”Yhteyttä ei voi synnyttää. Se syntyy, kun asettuu häiriytymättä kuuntelemaan, mitä toisella on sanottavana. Kuunteleminen ei riitä, ellei kuule; ellei ymmärrä, mitä toinen yrittää ilmaista, ja pyri ymmärtämään, mikä on hänen näkökulmansa. Toisen ihmisen näkökulman tavoittaminen edellyttää muutamaa käsitteellistä työvälinettä. Yhteys kehittyy ja syvenee, kun ilmaisee toiselle, mitä on kuullut. Yhteys perustuu ilmaisun molemminpuolisuuteen.” 

klo 12.00 Yhteisöllinen lounas 

klo 13.00 Työpajasessio 1 

Työpaja 1 Turvallisia yhteisöjä ja ideoita kotouttamiseen (Kotipolku-hanke)
”Työpajassa maahanmuuttajataustaiset nuoret kertovat ajatuksiaan Suomeen muuttamisesta, suomen kielen oppimisesta ja kotoutumisesta. Näistä näkökulmista voi olla hyötyä sinulle, joka kohtaat työssäsi erilaisista taustoista tulevia lapsia, nuoria ja perheitä. Lisäksi kuulet käytännön kokemuksia ja ideoita mm. Jyvälän Oma Polku-toiminnasta. Jyvälän Setlementti ry:n Oma polku -toiminta, Joensuun Tukikummitoiminta sekä Puijolan SideKick-toiminta ovat osa Setlementtiliiton Kotipolku 2 hanketta, jota rahoittaa Työ- ja elinkeinoministeriö.”

Työpaja 2 Setlementtierityinen koulunuorisotyö Joensuussa (Heini Manner) 
”Joensuun Setlementti toteuttaa vuosina 2018-2020 koulunuorisotyön pilotointia Nepenmäen koululla kehittämiskumppanuudessa Joensuun nuorisotoimen kanssa. Työpajassa kuvataan käytännön kokemuksia pilotin ensimmäisen vuoden ajalta ja pohditaan sitä, kuinka koulun arkeen voidaan luoda turvallisempaa tilaa setlementtierityisellä nuorisotyöllä ja sukupuolisensitiivisellä työotteella.”

Työpaja 3 Seksuaaliväkivallan ehkäiseminen (Kristiina Hannila) 
”Seksuaaliväkivalta on parin viime vuoden aikana tullut ilmiönä laajempaan tietoisuuteen. Samalla kysymykset esimerkiksi siitä, mistä ilmiössä on oikein kyse, miten siihen tulisi puuttua ja miten sitä voitaisiin ennaltaehkäistä, ovat olleet kuumia puheenaiheita monissa pöydissä. Tässä työpajassa pohditaan seksuaaliväkivaltaa ilmiönä, keinoja seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisyyn ja seksuaaliväkivaltaa kokeneen nuoren kohtaamista. Työpaja sopii kaikille aiheesta kiinnostuneille lapsi- ja nuorisotyöntekijöille. Työpajan alustajana ja fasilitaattorina toimii Loisto setlementti ry:n Tyttöjen Talojen seksuaaliväkivaltatyön vastaava ohjaaja Kristiina Hannilla.”

Työpaja 4 Pedagoginen intentio ja erilaisuus ohjaustyössä (Heikki Ojala ja Erno Kääriäinen)
”Toiminnallisen työpajan tavoitteena on antaa kokemuksia erityisryhmien ohjauksesta. Pajassa konkretisoituu, miltä tuntuu olla ohjauksen kohteena asiakkaana, jolla on haasteita esimerkiksi asenteessa, aisteissa, mielenterveydessä tai liikuntakyvyssä. Työpaja toteutetaan toiminnallisena draamaharjoitteena. Työpajassa ryhmät suunnittelevat toisilleen kohderyhmän erityisyydet huomioiden toimintaa ja ohjaavat sitä. Lopuksi reflektoimme kokemaamme.”

klo 14.15 Työpajasessio 2 

Työpaja 1 Väkivalta ilmiönä ja setlementtierityinen kohtaamistyö (Aggredi/Kuopio)
“Kunnioittava kohtaaminen kodin ulkopuolisessa väkivaltatyössä. Asiakkaan oman totuuden määrittely, motivaatio, rohkeus, toiveet ja sitoutuminen. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus, asenteiden ja keskustelukulttuurin muutos väkivaltatyössä.” 

Työpaja 2 Sukupuolisensitiivinen seksuaalisuuskasvatusrata (Johanna Luomala)
“Sinun Polkusi – kokemuksia seksuaalikasvatuksesta. Pajassa tarkastellaan seksuaalikasvatusta ja sen erilaisia ulottuvuuksia suse-työn näkökulmasta. Tavoitteena jakaa kokemuksia seksuaalikasvatuksesta yläkouluikäisten kanssa.”

Työpaja 3 Palveluohjausta porukalla – paikallisen palvelumuotoilun pilotti – Savonlinnan Malliin

”Ottakaa haaste vastaan ja tulkaa porukalla ratkaisemaan pakohuonepeli ”Linnan sokkelo”. Tavoitteena on asettua nuorison asemaan ja ratkaista annettuja vihjeitä käyttäen tiensä ulos Linnan sokkelosta. Sokkelon selvittäminen vaatii eläytymis- ja empatiataitoja, kiinnostuneisuutta nuorisopalvelujen kehittämisestä sekä innokkuutta toimia tiiminä hyvin yhteen.

#setlementtilinnalannuoret #savonlinnanmalli #sinnuuvarten

Sokkelovastaavina toimivat Tamara Blomerus, Merja Mustonen sekä Rikhard Blomerus Setlementti Linnalan Nuorista.

Työpaja 4 Palanen elämää tuotemyllytys (Liisa Ojala ja Heljä Pitkänen) 
”Tule kanssamme ideoimaan villisti ja vapaasti juuri sinun organisaatiosi toimintaan liittyvää tuotetta, joka julkaistaan Setlementtiliiton ylläpitämässä Palanen elämää -verkkokauppasivustolla. Palanen elämää on Suomen Setlementtiliiton verkkokauppa, jonka aineettomilla lahjoilla autat tavallisia ihmisiä ympäri Suomen.”

klo 15.15 Seuralliset päiväkahvit 

klo 15.30 ”Dialogiset hetket arkea kannattelemassa”, Elina Pekkarinen, lapsiasianvaltuutettu

klo 16.15 Yhteinen työpajojen koonti sekä “Visiopaneeli” 
(yhteinen keskustelu toivotuista aiheista, ehdota ilmoittautuessa) 

klo 17.15 Majoittautuminen Sokos Hotel Kimmeliin 

klo 19.00 Yhteisöllinen klubi-illallinen (Kerubin kellari)
(Halutessasi voit teemapukeutua 1980–1990-lukujen festarityyliin)

  • Tanssiryhmä Alien 
  • House Band ja Open Stage
  • Mokapaja
Perjantai 16.8.2019

klo 9.00 Hyvää huomenta! – aamunavaus ja herättely

klo 9.30–10.30 Purinapiirit (yhteistyö- ja verkostotapaamiset, kaikille avoimet): 

  • Paikka Auki – nuorten tapaaminen
  • Nuorisotyötä kouluissa
  • Vanhemmuuden tukeminen – Mitä on setlementtierityinen perhetyö?
  • Seksuaalikasvatus 
  • Kiusaamisen vastainen työ 
  • Koululaisten ip/ap-toiminnan kehittäminen
  • Työntekijävaihtoon toiseen setlementtiin? 

klo 10.30 Purinapiirien koonti ja kehittämisideat näkyväksi 

klo 11.00 ”Nuorisotyö – itsenäinen ammattiala vai menetelmä vuonna 2035?” – Päätösluento (Essi Helin, Nuorisotyön tulevaisuus-liike)

Päivien päätössanat ja “yhteinen kohtaaminen” (Tatu Tossavainen) 

klo 12.30 Yhteisöllinen lounas ja kotimatkalle

Päivien pääjärjestelyistä ja suunnittelusta vastaavat Setlementtiliiton lapsi- ja nuorisotyön itäinen alue ja Erno Kääriäinen, Joensuun Setlementti ja Annika Hyttinen sekä Loisto setlementin suse-koordinointi ja Tatu Tossavainen.

Lämpimästi tervetuloa kokemaan yhteyttä ja kohtaamisia!

Lisätiedot

Erno Kääriäinen
Aluepäällikkö, itä
puh. 0469226837
erno.kaariainen(at)setlementti.fi