Kohtaamisia Ilosaaressa! Dialogisuuden merkitys lapsi- ja nuorisotyössä

03 / 06 / 2019 | Tapahtumat

Aika: 15.8.2019
Paikka: Ravintola Kerubi, Siltakatu 1 (Ilosaari), 80100 Joensuu

Seminaari on osa setlementtien valtakunnallisia lapsi- ja nuorisotyön neuvottelupäiviä.

Hinta: 50 euroa / henkilö. Sisältää seminaaripäivän, aamukahvit, lounaan ja iltapäiväkahvin.

Ilmoittaudu 31.7. mennessä tästä.

Ohjelma

Torstai 15.8.

klo 9.30–10.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvit

klo 10.30–12.00 Aloitustilaisuus – tervetuloa!

”Yhteinen kohtaaminen” Tatu Tossavainen, Loisto setlementti

”Kaikki alkaa yhteydestä” Mikael Leiman, emeritusprofessori:

”Yhteyttä ei voi synnyttää. Se syntyy, kun asettuu häiriytymättä kuuntelemaan, mitä toisella on sanottavana. Kuunteleminen ei riitä, ellei kuule; ellei ymmärrä, mitä toinen yrittää ilmaista, ja pyri ymmärtämään, mikä on hänen näkökulmansa. Toisen ihmisen näkökulman tavoittaminen edellyttää muutamaa käsitteellistä työvälinettä. Yhteys kehittyy ja syvenee, kun ilmaisee toiselle, mitä on kuullut. Yhteys perustuu ilmaisun molemminpuolisuuteen.”

klo 12.00 Yhteisöllinen lounas

klo 13.00 Työpajasessio 1

Työpaja 1 Turvallisia yhteisöjä ja ideoita kotouttamiseen (Kotipolku-hanke)
”Työpajassa maahanmuuttajataustaiset nuoret kertovat ajatuksiaan Suomeen muuttamisesta, suomen kielen oppimisesta ja kotoutumisesta. Näistä näkökulmista voi olla hyötyä sinulle, joka kohtaat työssäsi erilaisista taustoista tulevia lapsia, nuoria ja perheitä. Lisäksi kuulet käytännön kokemuksia ja ideoita mm. Jyvälän Oma Polku-toiminnasta. Jyvälän Setlementti ry:n Oma polku -toiminta, Joensuun Tukikummitoiminta sekä Puijolan SideKick-toiminta ovat osa Setlementtiliiton Kotipolku 2 hanketta, jota rahoittaa Työ- ja elinkeinoministeriö.”

Työpaja 2 Setlementtierityinen koulunuorisotyö Joensuussa (Heini Manner)
”Joensuun Setlementti toteuttaa vuosina 2018-2020 koulunuorisotyön pilotointia Nepenmäen koululla kehittämiskumppanuudessa Joensuun nuorisotoimen kanssa. Työpajassa kuvataan käytännön kokemuksia pilotin ensimmäisen vuoden ajalta ja pohditaan sitä, kuinka koulun arkeen voidaan luoda turvallisempaa tilaa setlementtierityisellä nuorisotyöllä ja sukupuolisensitiivisellä työotteella.”

Työpaja 3 Seksuaaliväkivallan ehkäiseminen (Kristiina Hannila)
”Seksuaaliväkivalta on parin viime vuoden aikana tullut ilmiönä laajempaan tietoisuuteen. Samalla kysymykset esimerkiksi siitä, mistä ilmiössä on oikein kyse, miten siihen tulisi puuttua ja miten sitä voitaisiin ennaltaehkäistä, ovat olleet kuumia puheenaiheita monissa pöydissä. Tässä työpajassa pohditaan seksuaaliväkivaltaa ilmiönä, keinoja seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisyyn ja seksuaaliväkivaltaa kokeneen nuoren kohtaamista. Työpaja sopii kaikille aiheesta kiinnostuneille lapsi- ja nuorisotyöntekijöille. Työpajan alustajana ja fasilitaattorina toimii Loisto setlementti ry:n Tyttöjen Talojen seksuaaliväkivaltatyön vastaava ohjaaja Kristiina Hannilla.”

Työpaja 4 Pedagoginen intentio ja erilaisuus ohjaustyössä (Heikki Ojala ja Erno Kääriäinen)
”Toiminnallisen työpajan tavoitteena on antaa kokemuksia erityisryhmien ohjauksesta. Pajassa konkretisoituu, miltä tuntuu olla ohjauksen kohteena asiakkaana, jolla on haasteita esimerkiksi asenteessa, aisteissa, mielenterveydessä tai liikuntakyvyssä. Työpaja toteutetaan toiminnallisena draamaharjoitteena. Työpajassa ryhmät suunnittelevat toisilleen kohderyhmän erityisyydet huomioiden toimintaa ja ohjaavat sitä. Lopuksi reflektoimme kokemaamme.”

klo 14.15 Työpajasessio 2

Työpaja 1 Väkivalta ilmiönä ja setlementtierityinen kohtaamistyö (Aggredi/Kuopio)
“Kunnioittava kohtaaminen kodin ulkopuolisessa väkivaltatyössä. Asiakkaan oman totuuden määrittely, motivaatio, rohkeus, toiveet ja sitoutuminen. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus, asenteiden ja keskustelukulttuurin muutos väkivaltatyössä.”

Työpaja 2 Sukupuolisensitiivinen seksuaalisuuskasvatusrata (Johanna Luomala)
“Sinun Polkusi – kokemuksia seksuaalikasvatuksesta. Pajassa tarkastellaan seksuaalikasvatusta ja sen erilaisia ulottuvuuksia suse-työn näkökulmasta. Tavoitteena jakaa kokemuksia seksuaalikasvatuksesta yläkouluikäisten kanssa.”

Työpaja 3 Palveluohjausta porukalla – paikallisen palvelumuotoilun pilotti – Savonlinnan Malliin!

”Ottakaa haaste vastaan ja tulkaa porukalla ratkaisemaan pakohuonepeli ”Linnan sokkelo”. Tavoitteena on asettua nuorison asemaan ja ratkaista annettuja vihjeitä käyttäen tiensä ulos Linnan sokkelosta. Sokkelon selvittäminen vaatii eläytymis- ja empatiataitoja, kiinnostuneisuutta nuorisopalvelujen kehittämisestä sekä innokkuutta toimia tiiminä hyvin yhteen.

#setlementtilinnalannuoret #savonlinnanmalli #sinnuuvarten

Sokkelovastaavina toimivat Tamara Blomerus, Merja Mustonen sekä Rikhard Blomerus Setlementti Linnalan Nuorista.

klo 15.15 Seuralliset päiväkahvit

klo 15.30 ”Dialogiset hetket arkea kannattelemassa”, Elina Pekkarinen, lapsiasianvaltuutettu

klo 16.15 Yhteinen työpajojen koonti sekä “Visiopaneeli”
(yhteinen keskustelu toivotuista aiheista, ehdota ilmoittautuessa)

Päivien pääjärjestelyistä ja suunnittelusta vastaavat Setlementtiliiton lapsi- ja nuorisotyön itäinen alue ja Erno Kääriäinen, Joensuun Setlementti ja Annika Hyttinen sekä Loisto setlementin suse-koordinointi ja Tatu Tossavainen.

Lämpimästi tervetuloa kokemaan yhteyttä ja kohtaamisia!

Lisätiedot

Erno Kääriäinen
Aluepäällikkö, itä
puh. 0469226837
erno.kaariainen(at)setlementti.fi