Lausunto perhevapaauudistukseen

Lausunto perhevapaauudistukseen

Lausunto perhevapaauudistukseen Asia: Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, työsopimuslain ja varhaiskasvatuslain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi (VN/9732/2019)   Muistiliitto ry Omaishoitajaliitto...