Mattilan miestyössä ollaan rohkeasti ihmisen puolella

Mattilan miestyössä ollaan rohkeasti ihmisen puolella

Mattilan miestyössä ollaan rohkeasti ihmisen puolella Rohkeutta on kohdata ja luottaa ihmiseen. Rohkeutta on antaa ääni heille, joita kukaan ei kuule. Rohkeutta on löytää ne,  joita kukaan ei näe. Rohkeutta on puolustaa sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Rohkeutta on...