Lausunto vanhemmuuslain luonnoksesta

Lausunto vanhemmuuslain luonnoksesta

Lausunto vanhemmuuslain luonnoksesta Setlementtiliitto kiittää mahdollisuudesta lausua ja esittää seuraavat huomiot koskien vanhemmuuslakia. Meille kaikki ihmiset ovat samanarvoisia. Sitoudumme vaikeimmassa tilanteessa olevien ihmisten aseman edistymiseen. Puolustamme...