Kehittämistoiminta

Etusivu > Setlementtiliitto > Kehittämistoiminta

Arvokas

Seuraa Arvokasta somessa:

#arvokas

Setlementtiliiton Arvokas

Arvokas-ohjelma rakentaa yhdenvertaisempaa Suomea, jossa jokaisella – lähtökohdista ja elämäntilanteesta riippumatta – on mahdollisuus kokea olevansa merkityksellinen osa yhteisöä ja yhteiskuntaa.

Arvokas-hankkeita on 25, ja ne kaikki luovat mahdollisuuksia yhteisöllisyyteen ja osallisuuteen ja siten vähentävät yhteiskuntamme eriarvoisuutta. Arvokasta koordinoi Suomen Setlementtiliitto ry ja sitä tuetaan Veikkauksen tuotoin.

Arvokas-ohjelman tavoitteina on

  • löytää uusia järjestölähtöisiä toimintatapoja, joilla tuetaan haasteellisessa elämäntilanteessa tai äkillisissä muutostilanteissa olevia ihmisiä
  • tavoittaa hanketoiminnalla ihmisiä myös niiltä alueilta, joissa hyvinvointi- ja terveyserot näkyvät selkeimmin ja vahvistaa heidän osallisuuttaan sekä
  • Arvokas-hankkeiden tuloksellisuuden ja kohderyhmien saaman avun ja tuen vaikuttavuuden lisääntyminen verkostoyhteistyön avulla.

 

Lisätiedot

Jaana Joutsiluoma
Arvokas-ohjelmakoordinaattori
050 564 8571
jaana.joutsiluoma@setlementti.fi

Heidi Härmä
Arvokas-viestintäkoordinaattori
050 401 6940
heidi.harma@setlementti.fi

Jenni Kallio
Arvokas-ohjelman arvioinnin asiantuntija
050 401 1086
jenni.kallio@setlementti.fi

Otto Kaikkonen
Arvokas-ohjelman vs. arvioinnin asiantuntija
050 401 1086
otto.kaikkonen@setlementti.fi

Mona Särkelä-Kukko
Järjestöjohtaja
050 341 3258
mona.sarkela-kukko@setlementti.fi

Seuraa Arvokasta somessa:

#arvokas

Isän näköinen

Isän näköinen somessa:

Isän näköinen -hankkeessa vahvistetaan isyyttä

Valtakunnallisen Isän näköinen ESR-hankkeen tavoitteena on vahvistaa miesten asemaa yhteiskunnassa tasavertaisena kasvattajana ja vanhempana. Hanke kokoaa yhteen paikallisesti ja valtakunnallisesti jo käynnissä olevaa isätyötä sekä vahvistaa kohderyhmätoimintoja yhteistyössä paikallisten ja alueellisten toimijoiden kanssa. Hanke toteutetaan Setlementtiliitto ry:n ja Miessakit ry:n yhteishankkeena. 

Hankkeen kohderyhmänä ovat eri tavoin haastavassa elämäntilanteessa olevat isät sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ja opiskelijat. 

Kohderyhmätoiminnan lisäksi hankkeessa mallinnetaan ja juurrutetaan menetelmiä kohderyhmän isien parempaan huomioimiseen mm. maakunnallisissa sote-palveluissa, erityisesti perhekeskuksissa.

Lisätiedot

Kari Katajisto 
Projektipäällikkö
050 514 1180
kari.katajisto@setlementti.fi
Suomen Setlementtiliitto ry
Kuopion Setlementti Puijola
Puistokatu 14–16, 2. krs, 70110 Kuopio

Antti Laitinen 
Projektisuunnittelija
050 514 2112
antti.laitinen@setlementti.fi
Suomen Setlementtiliitto ry
Käynti: Jyvälä, Viitaniementie 11-13, 40720 Jyväskylä
Posti: PL Jyvälä, Palokunnankatu 16, 40700 Jyväskylä

Heli Lappeteläinen 
Projektisuunnittelija
040 055 4464
heli.lappetelainen@setlementti.fi
Suomen Setlementtiliitto ry
Isokatu 26 A 10, 90100 Oulu

Ismo Pitkänen 
Projektisuunnittelija
044 751 1347
ismo.pitkanen@miessakit.fi
Miessakit ry
Annankatu 16 B 28, 00120 Helsinki

Isän näköinen somessa:

Mun talous

Mun talous somessa:

Mun talous eli monialainen nuorten talousosaamisen verkostohanke

Mun talous -verkosto kokoaa yhteen nuorten parissa työskenteleviä järjestöjä, yrityksiä, oppilaitoksia sekä finanssialan ja julkishallinnon toimijoita. Tavoitteenamme on nuorten taloudellisen lukutaidon kehittyminen ja talousongelmien väheneminen. Ajatuksia ja hyviä käytäntöjä jaetaan muun muassa teemallisissa tapahtumissa ja seminaareissa. Verkostomme kantavia voimia ovat yhteistyö, avoimuus ja voittoa tavoittelemattomuus.  

Verkoston jäsenten välisellä yhteistyöllä lisätään työn vaikuttavuutta, vältetään toiminnan päällekkäisyyksiä sekä levitetään tietoa ja hyviä käytäntöjä. Lisäksi yhteistyön avulla saadaan koottua hajallaan oleva tieto, toimintamallit ja käytännöt yhteen. Verkosto tekee myös vaikuttamistyötä ja nostaa taloudenhallinnan aihepiiriin kuuluvia asioita julkiseen keskusteluun. 

Lisätiedot

Ville Kujanpää 
Kehittämissuunnittelija
050 591 6252
ville.kujanpaa@setlementti.fi

Ella Niini 
Kehittämiskoordinaattori
044 577 8339
ella.niini@setlementti.fi

Venla Toivonen
Kehittämisassistentti
050 472 9013
venla.toivonen@setlementti.fi

Mun talous somessa:

NäytönPaikka

NäytönPaikka-nettipalvelu

NäytönPaikka-nettipalvelu on ilmainen, asiakaslähtöinen ja voimavarakeskeinen työväline, jonka kannustaa ja auttaa tarkastelemaan omaa elämää kokonaisvaltaisesti useista eri näkökulmista. Palveluun sisältyvien työkalujen – kuten elämäntilannekartoituksen, aikajanan ja verkostokartan – avulla palvelun käyttäjät voivat pysähtyä pohtimaan oman elämänsä vahvuuksia, heikkouksia, uhkia ja mahdollisuuksia, ja tehdä ne halutessaan näkyväksi tukiverkostolleen. 

Samalla palvelu tarjoaa työntekijöille valmiin ja monipuolisen tavan tehdä asiakaslähtöisesti ja ammattimaisesti syrjäytymisen vastaista työtä sekä tukea osallisuutta, kasvua ja voimaantumista. 

Palvelua käytetään laaja-alaisesti ympäri Suomen muun muassa työllistymis-, nuoriso-, koulutus-, asumis-, päihde- ja mielenterveyspalveluissa. 

Lisätiedot

Miikkael Ringman 
Kehittämissuunnittelija
miikkael.ringman@setlementti.fi
Suomen Setlementtiliitto ry
Sturenkatu 11, 00510 Helsinki

Setlementtiliiton kehittämistoiminnan lähtökohtana ovat elinikäinen oppiminen ja ajankohtaiset yhteiskunnalliset ilmiöt sekä niiden asettamat vaatimukset kehittämistyölle. Setlementtityön kehittämiseen vaikuttavia ilmiöitä ovat mm. eriarvoisuus ja osattomuuden kokemukset, uudet osallistumisen tavat, asutusrakenteen muutos, kestävä kehitys, työn murros, osaamisen tunnistaminen, elämänhallinnan ongelmat ja digitalisoituminen. Kehittämistyötä toteutetaan sekä liiton perustoiminnan että hanketoiminnan kautta.