Tulokset haulle: kannanotot
 • Vaikuttaminen ja kannanotot

 • Setlementtityö Suomessa – työtä hyvinvoinnin edistämiseksi

  Vuonna 2023 Setlementtiliitossa ja sen 32 jäsenjärjestössä työskenteli lähes 2800 henkeä ja 2150 vapaaehtoista.

 • Lasten väliseen väkivaltaan ja kiusaamiseen puuttumiselle saatava riittävät resurssit

  Lähes 70 prosenttia vähävaraisten perheiden lapsista on joutunut alakoulussa kiusaamisen uhriksi.

 • Kehysriihen otettava vastuu nuorten hyvinvointivajeesta

  Kehysriihen säästöt uhkaavat lisätä lasten ja nuorten hyvinvointivajetta edelleen, ja vesittää hallitusohjelman aiotut toimet sen korjaamiseksi.

 • Järjestöjen yksinäisyysverkosto

  Järjestöjen yksinäisyysverkoston työ keskittyy yksinäisyyteen yhteiskunnallisena ilmiönä ja sitä kautta ratkaisujen etsimiseen.

 • Nuorisoalan toimijat: Valtion nuorisotyön ja -politiikan ohjelma on epäonnistunut, nuorten syrjäytymiseen puututtava kunnianhimoisemmin

  Nuorisoalalla toimivat nuorten ja nuorisopolitiikan asiantuntijat ovat pettyneitä VANUPOn tämänhetkiseen laatuun ja sisältöön.

 • Suomen Setlementtiliitto on mukana Olen antirasisti -kampanjassa

  Olen antirasisti -kampanjalla kannustetaan puuttumaan rasismiin ja toimimaan rasismia vastaan. Rasismia vastaan tarvitaan aktiivisia tekoja. Olemme mukana kampanjassa, koska meille kaikki ihmiset ovat samanarvoisia.

 • Lausunto vanhemmuuslain luonnoksesta

  Setlementtiliitto pitää kannatettavana voimassa olevien äitiys- ja isyyslakien yhdistämistä vanhemmuuslaiksi. Setlementtiliitto huomauttaa kuitenkin ehdotusten käytännön tason eriarvoistaviin ja rajoittaviin mahdollisuuksiin toteuttaa ja vahvistaa vanhemmuutta erilaisten perheiden kohdalla. Lisäksi kiinnitämme huomiota terminologisiin haasteisiin ja ristiriitoihin. Niiden osalta on vielä kehittämistarpeita.