Tulokset haulle: kannanotot
  • Vaikuttaminen ja kannanotot

  • Suomen Setlementtiliitto on mukana Olen antirasisti -kampanjassa

    Olen antirasisti -kampanjalla kannustetaan puuttumaan rasismiin ja toimimaan rasismia vastaan. Rasismia vastaan tarvitaan aktiivisia tekoja. Olemme mukana kampanjassa, koska meille kaikki ihmiset ovat samanarvoisia.

  • Lausunto vanhemmuuslain luonnoksesta

    Setlementtiliitto pitää kannatettavana voimassa olevien äitiys- ja isyyslakien yhdistämistä vanhemmuuslaiksi. Setlementtiliitto huomauttaa kuitenkin ehdotusten käytännön tason eriarvoistaviin ja rajoittaviin mahdollisuuksiin toteuttaa ja vahvistaa vanhemmuutta erilaisten perheiden kohdalla. Lisäksi kiinnitämme huomiota terminologisiin haasteisiin ja ristiriitoihin. Niiden osalta on vielä kehittämistarpeita.