Hallitusohjelma on unohtanut ihmisen

19 / 06 / 2023 | Ajankohtaista, Kannanotot

– Tuoreen hallitusohjelman visio on hieno, se on aivan setlementtiarvojen mukainen, mutta suunnitellut käytännön toimenpiteet ovat räikeässä ristiriidassa näiden tavoitteiden kanssa, toteaa Suomen Setlementtiliiton toimitusjohtaja Pentti Lemmetyinen. 

Hallituksen vision mukaan “heikoimmista pidetään huolta”. Visiossa kuvataan, kuinka “yhteiskunnassa, jossa perusasiat ovat kunnossa, ihmisillä on oikeus ja vapaus tavoitella oman näköistään hyvää elämää. Ihmiset tuntevat osallisuutta ja luottamusta toisiinsa.” Hallitusohjelmaan valitut keinot eivät näytä vievän kohti näitä tavoitteita. 

 Ennen vaaleja käytiin keskustelua myötätunnon merkityksestä politiikassa. Meistä myötätunnolle ja ihmisten kunnioitukselle on aina oltava sijaa – ne ovat sivistyneen kansakunnan mittari, Lemmetyinen korostaa. 

Päätösten vaikutukset arvioitava huolella 

Lemmetyinen ihmettelee, millaista yhteiskuntaa nyt ollaan rakentamassa. Leikkaukset osuvat kipeimmin juuri heikoimmassa asemassa oleviin ihmisiin, kuten pienituloisiin perheisiin. 

 Näyttää vahvasti siltä, että hyväosaisilta ei viedä mitään, pikemminkin annetaan. 

 Tiedämme, että aina kun karsitaan sosiaalisista tuista ja koulutuksesta, se maksetaan myöhemmin korkojen kera. Seuraukset voivat olla arvaamattomia, Lemmetyinen sanoo. 

Esimerkiksi kun 1990-luvun lamassa tehtiin suuria leikkauksia, niiden hintaa maksetaan vielä tänäkin päivänä. Vaikutusten arviointiin tuleekin panostaa, jotta vältytään kohtuuttomilta leikkauksilta ja monesta suunnasta tulevien säästöjen kasaantumiselta samoille hartioille.  

Järjestöjä tarvitaan – toiminta turvattava 

 Monialajärjestönä meitä tarvitaan entistä enemmän tässä tilanteessa, kun heikoimmilta otetaan. Paikallisten setlementtien toiminta on ennaltaehkäisevää, tukevaa, korjaavaa ja julkisten palvelujen aukkopaikkoja tilkitsevää. Toimintaedellytyksemme ovat kuitenkin myös leikkausten kourissa. Positiivista hallitusohjelmassa tosin on, että siinä on muistettu järjestöjen merkittävä rooli sote-palvelujen tuottajana. 

Hallituksen säästöt koskevat monilta osin Setlementtiliiton ja sen jäsenjärjestöjen toimintaa. Suunnitteilla on muun muassa noin 14,5 miljoonan säästöt vuosittain kansalaisopistojen- ja kansanopistojen valtion rahoitukseen, tiukennuksia maahanmuuttajatyöhön sekä vaalikauden aikana mittavat leikkaukset opetus- ja kulttuuriministeriön sekä STEA:n avustuksiin. 

 Kestävän kehityksen ja yhteiskuntarauhan kannalta on olennaista, että ihmistä ei jätetä, Lemmetyinen summaa. 

Tiedote 19.6.2023

Suomen Setlementtiliitto on setlementtiliikkeen keskusjärjestö sekä kansalaisjärjestö, jonka toiminta-alue kattaa koko elämän kirjon sivistystyöstä sosiaalisiin palveluihin. Sen jäsenenä ovat 36 paikallista setlementtiä. Setlementtiliitto on perustettu vuonna 1918.