Settlement Vestis en tvåspråkig enhet

05 / 11 / 2021 | Blogi

Settlement Vestis, som hör till Vaasan Setlementtiyhdistys, har i år fungerat i 25 år i Gerby. Området vi verkar i är ett stort och växande område där det bor över 10 000 invånare, både finsk- och svenskspråkiga. Här på området finns inga naturliga samlingsplatser och därför är vår verksamhet så viktig. Vi vill erbjuda invånarna, och andra intresserade, en naturlig samlingsplats där man kan träffa andra människor och få nya vänner.

Ända från början har det funnits öppen familjeverksamhet för föräldrar med barn under skolålder och detta ordnas ännu. Vi ordnar dessa föräldra-barnträffar tre förmiddagar i veckan och varje dag serveras lunch till ett förmånligt pris som tillreds av vår personal. Här kan föräldrar få det så kallade ”vertaistukea” och träffa andra i samma livssituation. Programmet består alltid av fri lek men också av pyssel, bakning, sångstunder, besök och övrigt som föräldrarna önskar.

För pappor och barn under skolåldern har under många år ordnats Pappa-barnjumppa vid Gerby skola. Där får papporna och barnen röra på sig och ha roligt tillsammans. Denna jumpa har alltid varit populär och många pappor har deltagit under många år. Det är en kravlös och rolig jumppastund tillsammans.

För skolelever ordnar vi eftermiddagsverksamhet för elever i åk 2 från Gerby skola, områdets svenskspråkiga skola. Varje eftermiddag kommer eleverna till våra utrymmen för en trevlig eftermiddag med fri lek, ordnat program och mellanmål. Denna verksamhet är den enda av våra grupper som är helt svenskspråkig. Bidrag för eftis verksamheten fås från Brita Maria Renlunds minnesfond samt som köptjänst från Vasa stad.

Vi är stolta över detta fungerande koncept där alla får prata sitt modersmål och där man med lågtröskel kan öva på det andra inhemska språket.

Vi ordnar också klubbverksamhet för skolelever kvällstid med bidrag från Regionförvaltningsverket. Denna höst har vi ordnat två kock-klubbar, en för åk 1-3 och en för åk 4-6, en Chillklubb för elever i åk 3-6 och en Chillklubb för åk 7-9. Klubbarna har denna höst varit populärare än någonsin vilket visar på att verksamhet som denna är viktig. Det uppskattas att klubbarna är förmånliga, 10-15€/klubb, samt att de ordnas på eget bostadsområde.

Kvällstid ordnar vi också verksamhet så att även familjer i arbetslivet skall ha möjlighet att delta i vår verksamhet. Vi ordnar Kvälls Vestis ca två gånger i månaden med café och varierat program varje gång.

Ny verksamhet för i höst är Esikot gruppen där Vasa Settlement förening, Familjecentret i Vasa, MLL Vaasan yhdistys och Suomalainen seurakunta samarbetar. Vi ordnar träffar varannan vecka för kvinnor som planerar familj, är gravid eller fått sitt första barn. Varje träff har ett tema som experter på området diskuterar tillsammans med kvinnorna. Temat för träffarna har varit bland annat amning, dop och babyns sömn.

Orion gruppen är också ny och i samarbete med MLL Vaasan yhdistys. Den här verksamheten är riktad till män och barn och har i höst ordnats en gång i månaden. Det är roligt att märka att verksamhet för män är uppskattad och att nya pappor hittar till denna grupp.

Här på Vestis är all verksamhet som ordnas tvåspråkig förutom eftis som är svenskspråkig. Vi är stolta över detta fungerande koncept där alla får prata sitt modersmål och där man med lågtröskel kan öva på det andra inhemska språket. Redan från barn vänjer sig barnen vid att höra de två inhemska språken och får därmed en naturligt positiv inställning till språk.

Vi hoppas många nya och gamla bekanta hittar oss och hittar någon verksamhet som passar just dem.

Just nu har vi mycket att fira på Vestis. I år fyller vi 25 år och detta firades vecka 44 i våra olika grupper. Hösten 2020 flyttade vi till hyrda utrymmen då vårt gamla hus var i dåligt skick och revs. År 2022 kommer att bli ett år som vi minns länge. Vasa Settlementförening bygger ett nytt hus åt oss på samma ställe där det gamla huset stod och inflyttningen blir i februari. Vi ser fram emot att skapa nya minnen i vårt nya hus och vi hoppas många nya och gamla bekanta hittar oss och hittar någon verksamhet som passar just dem.

Uusi setlementtitalo rakenteilla

Varmt välkomna och hälsa på oss!

Camilla Ekberg
Ansvarig ledare på Settlement Vestis