Jyväskylä | Kuntouttavan työtoiminnan vastuuvalmentaja

JyväKunnarit-työtoiminnan tarkoituksena on tukea osallisuutta, ehkäistä pitkäaikaistyöttömyyden syntymistä ja jatkumista ja siihen liittyviä lieveilmiöitä sekä tukea asiakkaita kohti työllistymistä.

JyväKunnarit-toimintaa tarjotaan neljän eri palvelukokonaisuuden kautta. Niitä ovat starttivalmennus, toimintakykyä vahvistava palvelu, työhön tai koulutukseen tähtäävä palvelu sekä osallisuutta tukeva palvelu. Työtoiminta sisältää ryhmämuotoista valmennusta ja työpajoja, yksilöohjausta, työskentelyä eri työtehtävissä sekä vierailukäyntejä ja retkiä hyvinvointiin ja työllistymiseen liittyvissä kohteissa.

Vastuuvalmentajan tehtävänä on vastata toiminnasta, taloudesta ja raportoinnista toimintasuunnitelman mukaisesti sekä suunnitella ja toteuttaa toimintaa yhdessä työvalmentajan kanssa. Hän vastaa toiminnan viestinnästä, kehittämisestä ja verkostoyhteistyöstä sekä toimii tiimin lähiesihenkilönä sekä opiskelijoiden ja harjoittelijoiden ymv. yhdyshenkilönä.

Jyvälä järjestää hyvinvointia tukevaa sivistys-, koulutus-, kasvatus-, harrastus- ja kansalaistoimintaa Jyväskylässä. Jyvälällä on pitkä kokemus opintotoiminnasta, lapsi-, nuoriso- ja perhetyöstä, työllistämistoiminnasta, kansalaistoiminnasta, monikulttuurisesta työstä ja maahanmuuttajatyöstä, sosiaalisten hankkeiden toteuttamisesta sekä koulutusten ja tilavuokrauksen myynnistä.

Jyvälän toiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus kohdistuu erityisesti ihmisten voimavarojen vahvistamiseen, yksinäisyyden ja syrjäyttävän kehityksen ehkäisyyn, työllisyyden tukemiseen ja maahanmuuttajien kotoutumiseen.