Yksinäisyys tänään – kaikkia ikäryhmiä koskeva, kasvava ilmiö

Suomen Setlementtiliitto järjesti ystävänpäivänä 14.2. kutsuseminaarin teemalla ”Mikä on yksinäisyyden hinta?”.
Paikkana oli Pikku-Finlandia, jonka aurinkoinen Honka-sali täyttyikin lähes sadasta aiheesta kiinnostuneesta. Paikalla nähtiin runsaasti mm. eri järjestöjen edustajia. Kutsuseminaarin tavoitteena oli koota päättäjiä ja vaikuttajia yhteen kuulemaan uusinta tietoa yksinäisyyden vaikutuksista sekä ihmiseen että yhteiskuntaan, sekä keinoista haitallisen ilmiön vähentämiseen.

Aihetta tarkasteltiin aamupäivän aikana useasta näkökulmasta, mukana oli niin uusinta tutkimusta kuin kokemusasiantuntijoiden ajatuksia yksinäisyydestä.

Kokemusasiantuntijoiden puheenvuorot saivat upean vastaanoton. Tapahtuman juontaja, toimittaja Maria Veitola haastatteli Raija Viitasta ja Terttu Kauppista Vanhustyön keskusliiton Ystäväpiiritoiminnasta. Raija ja Terttu kertoivat avoimesti yksinäisyyden kokemuksestaan ja siitä, mitä uutta ja positiivista elämään tuli Ystäväpiiritoiminnan myötä. Näiden viisaiden naisten ajatuksia olisi kuunnellut pidempäänkin, luki useassa osallistujapalautteessa.

Lauri Nieminen oli löytänyt Suomen Punainen Ristin Verkkoystävätoiminnan ja kertoi siitä videotervehdyksessään. Laurilla oli myös hyviä ajatuksia yksinäisyyden vähentämisestä. Maantieteelliset etäisyydet puoltavat erilaisten verkkopalveluiden kehittämistä, mutta myös kasvotusten kohtaamisia tarvitaan.

Tapahtuman ohjelma oli suunniteltu yhdessä Järjestöjen yksinäisyysverkoston kanssa. Mukana verkostossa: HelsinkiMissio, Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA, MIELI, Miina Sillanpään Säätiö, Moniheli, Suomen Punainen Risti, Suomen Setlementtiliitto, Suomen Vanhempainliitto ja Vanhustyön keskusliitto.

Kutsuseminaari järjestettiin osana Arvokas-koordinaatiohankkeen toimintoja. Rahoittajana on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA). Arvokas-ohjelmaa koordinoi Suomen Setlementtiliitto. 

Alla otteita puheenvuoroista.

SPR:n Yksinäisyysbarometri 2023 | Maaret Alaranta

Maaret Alaranta, sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori, Suomen Punainen Risti
Vuosittaisen yksinäisyysbarometrin tulokset kertovat erityisesti nuorten ja nuorten aikuisten vakavasta ahdingosta, jota koronarajoitusten poistaminen ei ole helpottanut.

Yksinäisyyttä, ulkopuolelle jätetyksi tulemista ja eristäytyneisyyttä kokevat eniten 15–34-vuotiaat nuoret ja nuoret aikuiset Suomessa. Kolmannes 15–24-vuotiaista nuorista tuntee itsensä ulkopuolelle jätetyksi vähintään kuukausittain.

– Olemme yksinäisyyden osalta Suomessa nyt siinä pisteessä, että järeitä keinoja on otettava käyttöön. Yksinäisyyden vähentäminen ei ole tällä hetkellä kenenkään vastuulla, ja tämä tulisi korjata kansallisella yksinäisyysstrategialla ja toimenpiteillä, toteaa Alaranta.

Yksinäisyysbarometrin tuloksiin pääsee tutustumaan täältä >

Miksi yksinäisyys uhkaa hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta? | Niina Junttila

Niina Junttila, professori, opetusneuvos, Turun ja Jyväskylän yliopistot, Opetushallitus, Lähde
Niina Junttila korosti puheenvuorossaan, että yksinäisyyden vähentäminen vaatii tilanteeseen sopivat keinot. Tunne- ja vuorovaikutustaidot ovat kaiken perusta. Sosiaalisten kontaktien rakentamista varten tarvitaan tiloja ja tilanteita. Asenneilmapiirin ja toimintakulttuurin kehittämisen kautta päästään lisäämään yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. On tärkeä ymmärtää, että yksinäisyyden vähentämisen vastuu ei ole yksinäisillä, vaan meillä kaikilla. Lisäksi paikka on myös ammattilaisten avulla, jonka kautta pääsee eroon hyvinvointia hajottavasta ulkopuolisuuden tunteesta. 
 

Yksinäisyys yhteiskunnan näkökulmasta | Eeva-Johanna Eloranta

Yhä kasvava yksinäisyys aiheuttaa sekä inhimillisiä että yhteiskunnallisia, myös rahassa laskettavia kustannuksia. Seuraavaan hallituksen ohjelmaan tarvitaan yksinäisyyden vähentämiseksi kansallinen strategia ja toimenpideohjelma. Yksinäisyyden ehkäiseminen ja siitä juontavien ongelmien ratkaiseminen tulee olla osana yksinäisyydestä vastaavan ministerin salkkua, totesi kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta puheessaan. Eloranta toimii eduskunnan Yksinäisyyden ja ostrakismin vastaisen työryhmän toisena puheenjohtajana.

Yksinäisyyden vähentämisen eteen on tehty Suomessa paljon töitä. Tästä huolimatta yksinäisyys ei ole vähentynyt. Suomesta on puuttunut kokonaisvaltainen työskentelynäkökulma, joka mahdollistaisi toimien arvioimisen johdonmukaisesti, tutkimusperusteisesti sekä pitkällä aikavälillä. Tarvitsemme lisää tutkimustietoihin pohjautuvia korjaavia ja kohdennettuja keinoja, tulevaisuuden ammattilaisten kouluttamista ja yhteisöllisyyden lisäämistä. Yksinäisyyden ratkaisemiseksi tarvitaan myös Suomeen kansallinen yksinäisyysstrategia ja toimenpideohjelma, Eloranta painottaa.

Tämän eri hallinnonaloja koskevan työn määrätietoisen toteuttamisen varmistamiseksi tarvitsemme myös Suomeen Britannian ja Japanin mallin mukaisen yksinäisyysministerin. Jonkin ministerin salkkuun tulee ottaa mukaan yksinäisyyden ehkäiseminen ja yksinäisyydestä juontavien ongelmien ratkaisu.

 

Seminaarin päätti paneelikeskustelu, jossa visioitiin tulevaisuutta ajatuksella ”Hyppy tulevaisuuteen – kun yksinäisyys väheni. Mikä muuttui ja ketkä vaikuttivat muutokseen?”. Keskustelemassa:

  • Tuula Colliander, toiminnanjohtaja, HelsinkiMissio
  • Hanna Heinonen, johtaja, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
  • Anu Jansson, osallisuusjohtaja, tutkijatohtori, Vanhustyön keskusliitto, Helsingin yliopisto
  • Rosa Meriläinen, pääsihteeri, Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA
  • Saija Ohtonen-Jones, toiminnanjohtaja, Suomen Vanhempainliitto
  • Suvi Parikka, kehittämispäällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Väestönterveysyksikkö
  • Sanna Vesikansa, kriisitoimintojen johtaja, MIELI Suomen Mielenterveys.

Innostuneesti visioiva keskustelu antoi lupauksen siitä, että järjestöt ja rahoittajat ovat valmiita yksinäisyyden vähentämiseen eri keinoin. Yksinäisyystyön tueksi kaivataan kansallista strategiaa ja Elorannan peräänkuuluttamaa hallinnollista vastuuhenkilöä.

Yksinäisyystyö järjestöissä jatkuu. Pidetään yhdessä yksinäisyysilmiö mukana keskustelussa!

#yksinäisyys #yksinäisyystyö