’’Vapaaehtoistyö antaa elämälleni tarpeellisuuden tunteen ja kiitollisen mielen’’

15 / 05 / 2024 | Ajankohtaista

Heinolassa toimivan Jyränkölän setlementin vapaaehtois- ja järjestötyön keskus Tuttis välittää vapaaehtoisapua laajasti erilaisiin tehtäviin, kuten juttuseuraksi, digihelppariksi, asiointiavuksi, leffaseuraksi yksinäiselle tai hoivakodin tapahtumien avustajaksi.

Tuttis etsii jatkuvasti joukkoonsa sellaisia henkilöitä, jotka hyvän toimintakykynsä vuoksi haluaisivat vielä kokea tarpeellisuuden tunnetta auttamalla muita. Tuttiksen ammattilaiset kouluttavat ja perehdyttävät vapaaehtoistyöntekijät tehtäviinsä huolellisesti, jotta jokainen löytäisi itselleen mielekkään tavan tehdä vapaaehtoistyötä.

”Alku oli opettelua ja tunnustelemista, oli arkuuttakin. ”Me kannustamme ja rohkaisemme uusia vapaaehtoistyöntekijöitä, jotta jokainen saisi turvallisen alun vapaaehtoistyölleen. ”Mut vuosien saatossa olen saanut rohkeutta ja itsevarmuutta.”

Myös nuoria vapaaehtoistyöntekijöitä on mukana toiminnassa.

Enemmistö vapaaehtoistyöntekijöistä on tällä hetkellä eläkeikäisiä, mutta myös nuoria vapaaehtoistyöntekijöitä on mukana toiminnassa. Nykyisistä 65–74-vuotiaista useat ovat aktiivisia ja siten parempikuntoisia kuin aikaisemmat sukupolvet samanikäisenä. He ovat hyvin innostuneita vapaaehtoistyöstään. ”Toivon vaan että terveyttä riittää ja voin jatkaa tätä tekemistä”.

On hyvin merkityksellistä, että elämän varrella hankittu osaaminen ja elämänkokemus voi toimia voimavarana vapaaehtoistyössä. Vapaaehtoistoiminnan onnistumisen tae on se, että osataan tarjota jokaiselle tulijalle mielekkäitä vapaaehtoistyön tehtäviä. Vapaaehtoistyössä voi nähdä elämää toisesta näkökulmasta, kuin miltä se omalta kotisohvalta näyttää. Vapaaehtoistyö tarjoaa mahdollisuuden tutustua uusiin ihmisiin. ”Jokainen tapaamani henkilö on oma persoonansa. Kuuntelen ja opin.”

Vapaaehtoistyöntekijät kulkevat rinnalla ja osana toisen ihmisen tavallista arkea. Siihen meillä kaikilla kuuluu virkistävää tekemistä ja ulkoilua. ”Pelaamme ja jännitämme, onko noppa suosiollinen. Välillä kurvailemme rollaattorin kanssa pitkin pihaa.”

Tuttiksessa vapaaehtoistyön voimin kohdataan tällä hetkellä yli 150 henkilöä viikoittain erilaisissa toimintaryhmissä. Keskustelu- ja liikuntaryhmät rytmittävät monen yksinasuvan arkea. Ryhmät ovat maksuttomia ja helposti saavutettavia.

”Olen tyytyväinen, kun olen vapaaehtoistyössä löytänyt oman juttuni, nämä tuolijumpparyhmät. Olen tutustunut jumpan myötä moniin ihmisiin ja huomannut, miten tyytyväisiä he ovat. Kun on pitkä ja pimeä talvi, niin nämä ryhmät tuovat siihen mielekkyyttä, iloa ja hauskaa yhdessäoloa.”

Vapaaehtoistyön yhteiskunnallinen merkitys kasvaa päivä päivältä.

Vapaaehtoistyöllä on valtavan isot vaikutukset yhteiskunnassamme. Vaikutukset kohdistuvat avunsaajaan, avunsaajan omaisiin, vapaaehtoistyöntekijään itseensä ja yleiseen kaupunkikuvaan erityisesti turvallisuuden ja hyvinvoinnin näkökulmasta. ”Vapaaehtoistyön yhteiskunnallinen merkitys kasvaa päivä päivältä, koska yhä huonokuntoisemmat ihmiset asuvat yksin kotonaan. He kaipaavat seuraa, asiointiapua ja saattajaa terveyspalveluihin.”

Lähes jokainen vapaaehtoistyöntekijä tuo esille, että aina on saanut enemmän itselleen kuin mitä on voinut antaa. ”Niin kuin eräs sanoikin, että annan heille paljon. Mutta minä saan myös heiltä paljon.”

Vapaaehtoistoiminta on täynnä arvokkaita kohtaamisia, joissa voi kokea koko elämän kirjon. Kun ikää tulee lisää, menneiden muistelu on tärkeää. ”Ja ne mahtavat muisteluhetket, lapsuus, nuoruus, ilon ja surun hetket vaihtelevat.”

Kaikkein tärkeintä on kuunteleminen.

Kaikkein tärkeintä on kuunteleminen ja ihmisen auttaminen hänen omista lähtökohdistaan käsin. Usein avun pyytäminen on vaikeaa. Toimintakyky heikkenee joskus nopeastikin ja omaa tilannetta on vaikea hyväksyä. ”Vapaaehtoistyössä tärkeintä on olla ihminen ihmiselle, antaa aikaa, kuunnella ja auttaa”.

Vapaaehtoistyöntekijä voi halutessaan kulkea hetken matkaa toisen rinnalla. Joissakin tapauksissa nämä auttamissuhteet voivat kestää vuosia. Syntyy luottamuksellisia ihmissuhteita, jotka luovat arkeen säännöllisyyttä ja turvan tunnetta. Tällaisessa tilanteessa turvallisuutta voi kokea myös kaukana asuva omainen. On helpottavaa tietää, että joku muukin huolehtii ja välittää. Läsnä oleva ja luotettava vapaaehtoinen on usein merkittävä arjen apu ja turvan tuoja.

”Onnen ja onnistumisen tunnetta meille molemmille. Lähtiessä kuulen kuiskauksen: Tulethan taas?”

Tekstissä olevat lainaukset ovat vapaaehtoistyöntekijöiltä kuultuja.  

Teija Naakka
Kirjoittaja työskentelee vapaaehtoistyön johtajana Jyränkölän Setlementissä.

Vapaaehtoistoiminta on omista arvoista lähtevää, toisten ihmisten tai yhteisöjen hyväksi tehtyä työtä, josta ei saa rahallista korvausta. Vapaaehtoistoimintaan osallistuminen tarjoaa mahdollisuuksia vaikuttaa omaan ja lähiyhteisön elämään. Vapaaehtoistoiminnalla on tärkeä yhteiskunnallinen arvo ja merkitys kansalaisyhteiskunnan kehittämisessä sekä solidaarisuuden, tasa-arvon ja demokratian toteutumisessa.

Millainen vapaaehtoistoiminta sinulle sopisi?

Setlementeissä tehtävä vapaaehtoistoiminta on monimuotoista. Käy tutustumassa alueesi setlementin vapaaehtoistyön mahdollisuuksiin ja tule mukaan!