Tyttöerityinen nuorisotyö vahvistuu maassamme – yhdeksäs Tyttöjen Talo avattu Poriin

03 / 11 / 2023 | Ajankohtaista

Tyttöjen Talojen maankattava verkosto vahvistuu, kun Poriin on juuri avattu yhdeksäs Tyttöjen Talo.

– Porin Tyttöjen Talo on turvallinen kohtaamispaikka alueemme 12-29-vuotiaille tytöille ja nuorille naisille sukupuolen moninaisuus huomioiden, kertoo Porin Tyttöjen Talon vastaava ohjaaja Susanna Pöysti.

Setlementtiliikkeen Tyttöjen Talot tarjoavat avointa ja yhteisöllistä toimintaa, ryhmiä, harrastusmahdollisuuksia, yksilöllistä tukea erilaisiin elämäntilanteisiin, seksuaalineuvontaa sekä yksilö- ja vertaisryhmätukea seksuaaliväkivaltaa kokeneille. Perusperiaate on, että jokainen tulee kuulluksi ja nähdyksi omana itsenään.

Sukupuolella on yhä väliä

Tyttöjen Talojen sukupuolisensitiiviselle sosiaaliselle nuorisotyölle on selkeästi tarvetta, sillä sukupuolella on edelleen yhteiskunnassamme merkitystä. Se vaikuttaa usein siihen, miten toista kohdellaan.

Monelle nuorelle Tyttöjen Talo on ensimmäinen paikka, jossa tyttöjen elämään kytkeytyvät teemat ja kiinnostuksen kohteet nousevat keskiöön ja otetaan vakavasti. Nuori pääsee jakamaan ajatuksia samanlaisia asioita arjessaan kokeneiden kanssa.

– Huomioimme työssämme erityisesti haavoittuvassa asemassa olevat, kuten henkilöt, jotka ovat kokeneet yksinäisyyttä, vähävaraisuutta tai syrjintää, sanoo Pöysti.

Luottamukselliset keskustelut madaltavat myös esimerkiksi seksuaaliväkivallan tai kunniaan liittyvän väkivallan uhrien hakeutumista tuen piiriin. Toiminta on kävijöille maksutonta.

Turvallinen tila auttaa avautumaan

Tyttöjen Taloilla tuetaan tyttöjen oikeutta elää oman näköistä elämää.

Tyttöihin ja nuoriin naisiin kohdistuvia sukupuolittuneita ilmiöitä tässä ajassa ovat mm. seksuaalisen häirinnän ja ahdistelun kokemukset, lähisuhdeväkivalta ja kunniaan liittyvä väkivalta. Sukupuolen mukaan kohdennettu toiminta tarjoaa turvallisen tilan tyttöyteen liitettyjen odotusten ja asenteiden kriittiseen tarkasteluun ja purkamiseen.

– Toiminta on tarkoitettu kaikille tytöksi tai naiseksi identifioituville ja tyttöyttä itsessään pohtiville, kertoo sukupuolisensitiivisen sosiaalisen nuorisotyön koordinaattori Laura Ranki Loisto setlementistä.

Loisto setlementti vastaa Helsingin Tyttöjen Talosta. Tämä Suomen ensimmäinen Tyttöjen Talo on perustettu vuonna 1999.

Tytöille oma paikka kautta maan

Poriin avattu Tyttöjen Talo kuuluu valtakunnalliseen Tyttöjen Talo -verkostoon, joka on keskeinen osa setlementtiliikkeen nuorisotyötä. Tyttöjen Taloja toimii nyt yhdeksällä paikkakunnalla kautta maan. Porin lisäksi talot sijaitsevat Helsingissä, Espoossa, Tampereella, Turussa, Jyväskylässä, Kuopiossa, Oulussa ja Rovaniemellä.

Porin Tyttöjen Talo on osa Setlementti Poria.