Turvaa poikkeustilanteeseen

01 / 04 / 2020 | Ajankohtaista

Elämänpiiri on kutistunut suurelta osin kodin seinien sisälle. Poikkeustilan aikana olemme yhtäältä kaikki yhdenvertaisia. Tilanne koskettaa kaikkia. Toisaalta poikkeustila nostaa esiin myös äärimmäistä eriarvoisuutta ja turvattomuutta, vaikutukset ovat erilaisia. Olemme tämän ilmiön äärellä setlementtityössä.

Suomalainen varhaiskasvatus, peruskoulu ja oppilaitokset ovat yhteiskuntamme kulmakivi. Tilanteessa, jossa koulut on pääasiassa suljettu, ovat lapset, nuoret ja vanhemmat uudenlaisen tilanteen edessä. Osa lapsista ja nuorista elää poikkeustilannetta kodissa, jonka voi kokea turvapaikakseen ja jossa on aikuisia, joilta saa tarvittaessa tukea niin koulutehtäviin kuin tilanteen aiheuttamaan hämmennykseen. Useimmissa perheissä on nyt enemmän aikuisten ja lasten yhteistä aikaa ja se on parhaimmillaan upea asia. Mutta tilanteeseen liittyy myös turhautumista, väsymistä, epävarmuutta. Kun elämä keskittyy kodin piiriin, korostuvat tunnetaidot, luovuus, ongelmanratkaisutaidot ja rakentava vuorovaikutus jokaisessa perheessä.

Normaalitilanteessa kantavia voimia voi saada koulusta, harrastuksista ja muista vapaa-ajan aktiviteeteista mutta näiden ollessa tauolla, tilanteet voivat kärjistyä. Osalle lapsista, nuorista ja aikuisista koti ei ole turvapaikka. Perheväkivalta, päihteiden käyttö tai erilaiset mielenterveyden ongelmat vaikuttavat lukuisten lasten, nuorten ja aikuisten elämiin. Varsinkin pienituloisissa ja monilapsisissa perheissä lasten jääminen kotiin ja lasten päivittäinen ruokkiminen tekee ison loven rahapussiin – etenkin kun poikkeustilalla on myös muita vaikutuksia monen perheen toimeentuloon.

Julkisen sektorin palveluja on osin supistettu, kun on keskitytty koronaviruksen ehkäisyyn ja hoitoon. Järjestöissä tehtävällä työllä on tärkeä julkisia palveluja täydentävä rooli niin normaalitilanteessa kuin myös poikkeustilan aikana. Setlementeissä eri puolilla Suomea on ketterästi mukautettu toimintoja poikkeustilanteessa toimiviksi ja näin täydennetään julkisen sektorin palveluita myös poikkeustilanteessa. Setlementtityössä parhaimmillaan tuodaan turvaa ihmisten arkeen monin eri tavoin; on ateriapalvelua riskiryhmäläisille, on virtuaalisia kohtaamispaikkoja, somessa toteutettavaa nuorisotyötä ja vanhemmuuden tukea verkossa tai puhelimitse tapahtuvan yksilöllisen kohtaamisen kautta, on Nollalinja-kriisipuhelin.

Poikkeustilanne parhaimmillaan vahvistaa ihmisten välistä solidaarisuutta, herättää auttamisenhalua ja inspiroi – niin yksittäisiä ihmisiä kuin organisaatioitakin – luovuuteen, rohkeuteen ja konkreettisiin tekoihin. Huhtikuun aikana vietämme turva-teemakuukautta ja haastamme pohtimaan missä turva syntyy? Mistä turva syntyy? Miten jokainen meistä – niin ammattilaisena kuin yksilönä – voi olla luomassa turvaa? Miten me setlementtityössä tuomme turvaa niin yksilöille, yhteisöille kuin yhteiskuntaan?

Tämän kuukauden aikana turva-teemasta on luvassa kirjoituksia, tarinoita, esimerkkejä ja haasteita. 

Turvallista päivää!

Maia Fandi
Lapsi- ja nuorisotyön aluepäällikkö, itä
maia.fandi (at) setlementti.fi