Tuoreita välineitä turvallisuuteen liittyvien dialogien järjestäjille

22 / 12 / 2022 | Ajankohtaista

Muutosten, haasteiden ja kriisien hillitsemiseksi ja uudenlaisten tilanteiden haltuun ottamiseksi tarvitaan yhteistä ajattelua ja puhetta. Setlementtiliiton Korona 2020 turvallisuus -hankkeessa pureuduttiin turvattomuuden tunteeseen dialogisin menetelmin, tuotettiin tietoa turvallisuuden ja turvattomuuden kokemuksista sekä luotiin välineitä turvallisuuteen liittyvien dialogien järjestäjille.

Turvallisuus ja turvallisuuden tunne ovat monimuotoinen kokonaisuus, johon liittyvät esimerkiksi kyvykkyys toimia erityisissä tilanteissa, resilienssi, elämänikäinen oppiminen, kuulluksi tuleminen, vaikuttamisen mahdollisuudet, oikeus saada apua, osallisuus, luottamus ja tulevaisuudentoivo.

Vuosina 2020–2022 toimineessa hankkeessa toteutettiin kaikille avoimia osallistavia turvallisuustyöpajoja paikallisten järjestöjen ja asukasyhdistysten kanssa. Työpajoissa käsiteltiin koronaan liittyviä turvallisuuden ja turvattomuuden kysymyksiä ja rikoksentorjuntakeinoja, sekä kartoitettiin hiljaista tietoa ja hyviä käytänteitä poikkeustilaa hyväksikäyttävien rikosmuotojen ennalta ehkäisemiseksi, tunnistamiseksi ja ilmoittamiseksi. Dialogista nousseita havaintoja ja hankkeen kulkua on kuvattu Regina Järg-Tärnon ja Sirpa Pekkarisen kirjoittamassa raportissa.

Hankkeen aikana järjestettyjen dialogien kokemusten ja oppien perusteella on tuotettu dialogien järjestämisen apumateriaalit. Dialogitapahtuman järjestäjän opas on tarkoitettu kaikille asuinaleensa tai yhteisönsä turvallisuudesta ja turvallisuuden tunteesta kiinnostuneille henkilöille ja muille, jotka haluavat järjestää turvallisuusdialogeja. Turvallisuusdialogi on ohjattu keskustelutilaisuus, jossa käsitellään turvallisuuteen ja turvallisuuden tunteeseen liittyviä asioita. Dialogitapahtuman keskusteluosuuden vetäjälle suunnattuun oppaaseen on kiteytetty dialogitapahtuman juoksutus.

Voit ladata materiaalit tästä:

Työnimellä Korona 2020 turvallisuus -kulkenut hanke koordinoitiin ja toteutettiin vuosina 2020-2022 Setlementtiliitossa Oikeusministeriön arjen turvallisuutta edistäville hankkeille suunnatun valtionavun turvin. Hankkeessa tuotetut materiaalit löytyvät  Julkaisut ja tuotteet -sivulta.