Suomen Setlementtiliitto on mukana Olen antirasisti -kampanjassa

16 / 09 / 2021 | Ajankohtaista

Suomen Setlementtiliitto on mukana oikeusministeriön ja yhdenvertaisuusvaltuutetun käynnistämässä Olen antirasisti -kampanjassa. Nuorille aikuisille suunnattu kampanja rohkaisee ihmisiä toimimaan antirasistisesti omassa arjessaan ja kannustaa pohtimaan rasismin vaikutuksia laajemmin yhteiskunnassa. Kampanja liittyy hallituksen rasismin vastaiseen ja hyvien väestösuhteiden toimintaohjelmaan, joka on tarkoitus hyväksyä syksyn aikana.

Olemme mukana kampanjassa, koska meille kaikki ihmiset ovat samanarvoisia. Toimintamme pohjautuu arvoihimme, joita ovat esimerkiksi yhdenvertaisuus ja oikeudenmukaisuus. Rasismia vastaan tarvitaan tietoisia toimia ja aktiivisia tekoja. Suomen Setlementtiliike vastustaa kaikenlaista sortoa ja rasismia.

– Seisomme niillä kulmakivillä, joille yli 100-vuotias suomalainen setlementtiliike on perustettu: yksilön oikeudet, yhdenvertaisuus, oikeusvaltioperiaatteet ja länsimainen demokratia, sanoo Suomen Setlementtiliiton toimitusjohtaja Pentti Lemmetyinen.

Etniset ja uskonnolliset vähemmistöt kohtaavat rasismia Suomessa sekä yksittäisinä rasistisina tekoina että arjessa tapahtuvana syrjintänä ja ulossulkemisena. Rasismia esiintyy laaja-alaisesti eri yhteiskunnan osa-alueilla niin koulutuksessa, työelämässä kuin julkisissa tiloissakin. Olen antirasisti -kampanjalla kannustetaan puuttumaan rasismiin sekä toimimaan aktiivisesti rasismia vastaan.

Tavoitteena on lisätä tietoisuutta antirasismista ja antaa työkaluja rasismiin puuttumiseen. Rasismin tuomitseminen ei yksinään riitä, vaan yhdenvertaisemman yhteiskunnan rakentamiseksi tarvitaan myös tekoja. Antirasismi vaatii omien toimintatapojen ja asenteiden aktiivista tarkastelua.

Kampanja on osa oikeusministeriön Yhdessä yhdenvertaisuuden puolesta -hanketta, joka saa rahoitusta Euroopan unionin perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuus -ohjelmasta.