Setlementtinuorisotyö Porissa päättyy

01 / 10 / 2018 | Ajankohtaista

Otsolan kannatusyhdistys ry:n hallitus on tehnyt perjantaina päätöksen lapsia, nuoria ja perheitä tukevan Sänttis-toiminnan lakkauttamisesta. Toimintaa on kehitetty vuodesta 2012 lähtien tiiviissä yhteistyössä Porin kaupungin perusturvan ja sivistystoimialan palveluiden kanssa. Toiminnan rahoitus on tullut veikkausvoittovaroista, Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen avustuskeskus STEAlta (ent. Raha-automaattiyhdistys). 

Sänttis-toiminnan yhteistyökumppanit perheneuvolasta, lastensuojelusta sekä opetus-, nuoriso- ja vammaispalveluista ovat osoittaneet tukensa toiminnan jatkumisen puolesta. Toiminnalla on saavutettu hyviä tuloksia, jotka ovat vahvistaneet lasten ja nuorten osallisuutta ja hyvinvointia. Lakkautuspäätös perustuu Otsolan johdon tulkintaan, jonka mukaan Sänttis-toiminnan tunnusluvut ovat liian pieniä suhteessa henkilöstömäärään ja rahoitukseen. 

– Sosiaalisessa nuoristyössä ei ole tarkoitus tavoitella suuria osallistujamääriä, vaan laadukkaita kohtaamisia, yhteisöllistä toimintaa ja osallistujien yksilöllistä tukemista, Suomen Setlementtiliitto ry:n toimitusjohtaja Pentti Lemmetyinen muistuttaa. 

Setlementtiliitto sai tiedon jäsenyhdistyksensä Otsolan hallituksen päätöksestä myöhään perjantai-iltana. Setlementtiliitto oli mukana toiminnan jatkoa pohjustavissa keskusteluissa ja toivoi sen jatkumista. Paikkakunnalle perustettiin uusi yhdistys, Setlementti Pori ry, joka olisi ollut valmis ottamaan toiminnan hoitaakseen. Otsola kuitenkin kieltäytyi siirtämästä toimintaa ja sen rahoitusta vedoten sen kannattamattomuuteen. 

Lakkautuspäätös tarkoittaa myös Otsolan kahden pitkäaikaisen nuorisotyöntekijän irtisanomista. Prosessin taustalla vaikuttaa vakava luottamuspula Otsolan johdon ja henkilöstön välillä. Lounais-Suomen aluehalllintovirasto tutkii Otsolan henkilöstön tekemää työsuojelun valvontapyyntöä. 

 

Lisätiedot
 

Pentti Lemmetyinen
Suomen Setlementtiliiton toimitusjohtaja
puh. 0400 961469