Setlementtiliitto sai yksityisen rahoituksen Etsivä opistotyö -hankkeeseen

29 / 05 / 2024 | Ajankohtaista

Setlementtiliitto on saanut yksityiseltä lahjoittajalta taloudellisen tuen etsivän opistotyön kehittämiseen vuosina 2023-2026. Loppuvuodesta 2023 käynnistyneessä Etsivä opistotyö -hankkeessa etsitään ja löydetään opistotoiminnasta katveeseen jääviä haavoittuvia kohderyhmiä.

Setlementtiliikkeellä on kolme kansanopistoa ja 13 kansalaisopistoa. Olemme Suomen suurin yksityisten kansalaisopistojen ylläpitäjä. Paikallisissa setlementeissä on jo vahvaa osaamista erityisen toivottavien ryhmien tavoittamisesta. Hankkeessa hyödynnetään jo olemassa olevaa osaamista.

Toiminnalla estetään eriarvoisuutta ja rakennetaan yhteiskuntarauhaa.

Suomessa vapaalla sivistystyöllä on satavuotiset juuret ihmisten tukemisella siellä, missä sitä tarvitaan esim. savottametsillä lukemaan oppiminen ja nuorten siveettömyyteen puuttuminen. Mitä tarkoittaa nykyajan opiston tehtävä auttaa? Hankkeen voimin haavoittuvien kohderyhmien parempi tavoittaminen setlementtiopistoilla lisääntyy sekä opistojen osaaminen etsivästä työstä ja kohderyhmistä kasvaa. Toteutusten myötä osallisuuden kokemukset osallistujissa vahvistuu. Toiminnalla estetään eriarvoisuutta ja rakennetaan yhteiskuntarauhaa.

Etsivällä opistotyöllä tavoitellaan yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Tarkoitamme tasa-arvolla lopputuloksena mitattavaa tasa-arvoa: ei riitä, että haavoittuvilla kohderyhmillä on mahdollisuus tulla kursseille, vaan toimintaa pitää muuttaa ja tarvittaessa jalkauttaa niin, että todellinen osallistuminen ja osallisuus toteutuu.

Toimintaraha opistoille

Setlementtiopistojen on ollut mahdollista hakea noin 900 tuntia toimintarahaa haavoittuville kohderyhmille. 12 opistoa lähetti hakemuksen ja kaikki pääsevät aloittamaan toimintakokeilut.

Tulevissa toimintakokeiluissa on kohderyhminä mm. kehitysvammaiset, omaishoitajat, mielenterveyskuntoutujat, romanit, maahanmuuttajanaiset, rikos- ja päihdetaustaiset aikuiset, nuoret erityistarpeiset/nepsy tytöt ja naiset

Kartoitustyö ja mallinnus

Osana hanketta kartoitamme setlementtiopistoilla tehtävää etsivää työtä, myös kansainvälisesti. Lisäksi teemme aiheeseen liittyvää tutkimus/selvitystyötä ja julkaisemme artikkeleja. Hyvät käytännöt mallinnetaan ja jaetaan.

Laura Paronen

Laura Paronen

hankekoordinaattori