Setlementtiliiton työn tulokset vuonna 2021

24 / 02 / 2022 | Ajankohtaista

Setlementtien edellytykset tehdä setlementtityötä muuttuvassa toimintaympäristössä ovat parantuneet

Setlementtityön tunnettuus on vahvistunut somekanavien käyttäjien keskuudessa, mutta hieman vähentynyt www-sivujen käyttäjien keskuudessa. Setlementtiliiton edunvalvonnan verkostot ovat vahvistuneet, yhteistyö järjestöjen, muiden toimijoiden ja päättäjien kesken on lisääntynyt. Tästä esimerkkinä Sekasin Kollektiivissa tehty vaikuttamis- ja kehittämisyhteistyö.

Setlementtiliiton vaikuttamisviestinnän käytännöt ovat vahvistuneet. Lausuntojen ja kannanottojen tekoprosessin uudistaminen lisäsi vaikuttamistoimien laajuutta. Lausuntojen ja kannanottojen määrä kasvoi 250% vuodesta 2020 vuoteen 2021. Setlementtiliiton esiin tuomat näkökulmat huomioitiin asioiden jatkovalmistelussa mm. järjestöjen rahoitusuudistuksen, kuluttajansuojan ja talousosaamisen edistämisen osalta. Vaikuttamistoimet edistyivät hyvin Setlementtiliiton mukana olevissa työryhmissä ja verkostoissa.

Setlementtiliiton jäsenilleen tarjoamat asiantuntijapalvelut ja verkostoyhteistyö tukevat ja kehittävät setlementtityötä

Setlementtityön osaaminen ja toiminta poikkeustilanteissa ovat vahvistuneet Setlementtiliiton tuella. Jäsensetlementit ovat saaneet tukea toimintansa ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Myös setlementtien operatiivinen johto ja luottamushenkilöstö ovat saaneet tukea organisaationsa johtamisessa ja erikoistilanteissa. Setlementtien tukipyynnöt pysyivät vuoden 2020 mukaisesti korkealla tasolla ja kasvoivat vuoteen 2019 yht. 60%. Setlementtiliiton tarjoama tuki on ollut laadukasta. Kaikkiin tukipyyntöihin pystyttiin vastaamaan 2 viikon sisällä. Setlementtityötä tehdään ajankuvan mukaisesti ja joustavasti. Se on vahvistanut eri kohderyhmien arjen hyvinvointia ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta.

Setlementtiverkostot ovat tiivistäneet työntekijöiden yhteistyötä ja hyvien käytäntöjen jakamista. Setlementtiliiton toiminnalle on selkeä tarve jäsenyhdistyksillä. Setlementit ovat pystyneet vaikuttamaan Setlementtiliiton toimintakokonaisuuteen ja toimintojen suuntaamiseen.

Setlementtityö tarjoaa isolle joukolle suomalaisia mielekästä vapaaehtoistoimintaa.

Setlementtityö kiinnittää ihmisiä arjen paikallisyhteisöihin. Setlementtityö on Suomessa laajaa ja tavoittaa hyvin ihmisiä paikallisyhteisöissä. Setlementtityö tarjoaa isolle joukolle suomalaisia mielekästä vapaaehtoistoimintaa. Koulutuksiin osallistuneiden ymmärrys ihmisoikeuksista on lisääntynyt ja he osaavat huomioida ne käytännön työssään. Osallistujat ovat perehtyneet kestävään kehitykseen ja osallisuuden vahvistamisen menetelmiin ja osaavat soveltaa sen oppeja omassa työssään.

Setlementtityö kehittää ja levittää uudenlaisia, kansalaisyhteiskunnasta nousevia kestäviä toimintamalleja

Setlementtiliiton strategia päivitettiin vuoden 2021 aikana. Setlementtityön arvot, visio ja missio tunnistetaan ja ne näkyvät Setlementtiliiton ja setlementtien työssä. Setlementtiliikkeen volyymin tarkasteluun kehitettiin Setlementtitilastojen visualisointityökalu, joka valmistui vuonna 2021 ja otetaan käyttöön 2022. Setlementtiliikkeen volyymin tarkastelua varten päivitettiin tilastojenkeruuprosessi ja välineet.

Setlementtiliiton toimitusjohtaja toimii kansainvälisen Setlementtiliiton IFS:n puheenjohtajana. Setlementtiliikkeen kansainvälinen yhteistyö on tiivistynyt pandemian aikana. Saatiin erillinen rahoitus kansainväliseen hyvien käytäntöjen jakamiseen – IFS Fostering social justice. Kansainvälinen verkosto on laajentunut ja vahvistunut koronaepidemian aikana. Kestävien toimintamallien syntyminen ja leviäminen on vahvistanut setlementtityötä ja suomalaista kansalaisyhteiskuntaa.