Setlementtiliikkeen lapsi- ja nuorisotyön raportti on julkaistu

29 / 01 / 2024 | Ajankohtaista

Setlementtiliitossa lapsi- ja nuorisotyön kehittäjänä toiminut Perttu Männistö on syksyn 2023 aikana selvittänyt setlementtiliikkeen lapsi- ja nuorisotyön tilaa, vaikutuksia, kehityksen kohteita ja tulevaisuuden suuntia Suomessa. Tietoa on kerätty lukuisten keskusteluiden, haastatteluiden ja kolmen kyselyn kautta, joista yhdessä on kartoitettu lasten, toisessa nuorten ja kolmannessa lapsi- nuorisotyöntekijöiden kokemuksia.

Kerätyn tiedon pohjalta Perttu on laatinut raportin, jonka tavoitteena on auttaa ja tukea setlementtiliikkeen lapsi- ja nuorisotyön tilan ja vaikutusten arviointia sekä tulevaisuuden suuntien määrittelyä.