Setlementti Tampereelle ja Vuolle Setlementille OM:n rikoksentorjunnan avustuksia

28 / 05 / 2019 | Ajankohtaista

Oikeusministeriö myönsi avustusta viidelle rikoksentorjuntahankkeelle yhteensä 70 000 euroa. Avustushakemuksia saapui määräaikaan mennessä yhteensä 14 kappaletta ja haettujen avustusten yhteissumma oli 252 452 euroa. Avustusta saivat seuraavat toimijat/hankkeet:

  • Setlementti Tampere ry:lle Tesoman hyvikset -hankkeeseen 8 200 euroa. Hankkeen tavoitteena on kehittää lasten ja varhaisnuorten parissa tehtävää työtä ja puuttua häiriökäyttäytymiseen.
  • Sexpo-säätiölle Vertaisryhmätoiminta lapsikohteista seksuaalista mieltymystä kokeville -hankkeeseen 11 800 euroa. Hankkeen tavoitteena on perustaa vertaistukiryhmä täydentämään Sexpo-säätiön ja Kriminaalihuollon tukisäätiön yhteisessä SeriE-hankkeessa tehtyä yksilöllistä asiakastyötä.
  • Turun kaupungille KOTA (Koululaisten turvallisuus) -hankkeeseen 20 000 euroa. Hankkeen tavoitteena on osallistaa yläasteikäiset nuoret turvallisuustiedon keräämiseen karttapohjaisen mobiilikyselyn avulla
  • Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry:lle Talouslähettiläs -hankkeeseen 12 000 euroa. Hankkeen tavoitteena on kouluttaa talouslähettiläitä vertaiskouluttajiksi kertomaan ikääntyneille taloudellisesta kaltoinkohtelusta, petoksista ja huijauksista.
  • Vuolle Setlementti ry:lle Kunniakäsitykset – ennaltaehkäisevän väkivaltatyön pilottihankkeeseen 18 000 euroa. Hankkeen tavoitteena on avata keskustelua sekä lisätä osaamista ja tunnistamisen keinoja kunniaväkivallan monimuotoisuudesta.

Lähde