Sekasin Kollektiivin vapaaehtoistoiminnan tiimiin haetaan työntekijöitä

17 / 12 / 2021 | Ajankohtaista

Sekasin Kollektiivin tavoitteena on, ettei yksikään nuori jää pahan olonsa kanssa yksin. Tarvitsemmekin yhä lisää toimijaorganisaatioita sekä eri järjestöjen vapaaehtoisia nuoria tukevan, valtakunnallisen verkkovapaaehtoisuuden massaliikkeen vahvistamiseen. Tuemme ja autamme järjestöjä vahvistamaan Sekasin-vapaaehtoistoimintaansa luoden samalla uusia vapaaehtoistoiminnan rakenteita ympäri Suomea.

Luomme vuoden 2022 alusta Sekasin Kollektiiviin vapaaehtoistoiminnan tiimin. Tiimi koostuu vapaaehtoistoiminnan tiimipäälliköstä sekä kolmesta vapaaehtoistoiminnan koordinaattorista. Koordinaattorit sijoittuvat eri puolille Suomea. He tulevat sijoittumaan Punaisen Ristin, Suomen Setlementtiliiton ja SOS-Lapsikylän työntekijöiksi ja heidän tehtävänkuvansa poikkeavat hieman toisistaan.
 
Etsimme Suomen Setlementtiliiton ja SOS-Lapsikylän työntekijöiksi, kaksivuotisiin työsuhteisiin kahta Sekasin vapaaehtoistoiminnan koordinaattoria. Erikseen on avoinna myös Punaisen Ristin vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin paikka. Koordinaattorien tehtävänä on vahvistaa ja kasvattaa Sekasin-chat vapaaehtoistoimintaa koko Suomessa. Yksi koordinaattoreista sijoittuu fyysisesti pohjoiseen ja toinen eteläiseen Suomeen. Eteläisen Suomen sijoituspaikka ei voi olla Helsinki.

Koordinaattoreiden tehtävänä on innostaa uusia toimijajärjestöjä mukaan Sekasin vapaaehtoistoimintaan sekä tukea järjestöjä vapaaehtoistoiminnan vahvistamisessa sekä vapaaehtoistoiminnan paikallisten rakenteiden luomisessa. Lue lisää avoimista työpaikoista TE-palvelujen sivuilta.

Tule olemaan kanssamme Sekasin!

Sekasin Kollektiivi on lukuisten toimijoiden yhteenliittymä, jonka yhteinen visio on, ettei kukaan nuori jää pahan olonsa kanssa yksin. Tuemme nuoria verkossa eri tavoin, kehitämme jatkuvasti olemassa olevia tukimuotoja ja kokeilemme uusia. Kohtaamme nuoria Sekasin-chatissa, Sekasin-ryhmächatissa ja Sekasin Gaming Discord-yhteisössä. Toiminnassa on mukana sosiaali-, terveys- ja nuorisoalan ammattilaisten lisäksi suuri joukko vapaaehtoistoimijoita. Sekasin Kollektiivin koordinaatiosta vastaavat MIELI Suomen Mielenterveys ry, Suomen Punainen Risti, Setlementtiliitto sekä SOS-lapsikylä.