Suomalaisten mielestä kodit ensisijaisesti vastuussa nuorten talousosaamisesta − kampanja kannustaa vanhempia puhumaan rahasta

01 / 10 / 2019 | Ajankohtaista

Tutkimusten mukaan vanhempien rahankäyttötavat ja tyyli puhua rahasta periytyvät. On tärkeää miettiä, kuinka kotona käydyistä rahaan liittyvistä keskusteluista saisi mahdollisimman rakentavia niin niukassa kuin yltäkylläisessäkin rahatilanteessa. Tänään käynnistyvällä #puhurahasta-kampanjalla tarjotaan tukea kotona tapahtuvaan talouskasvatukseen sekä kannustetaan vanhempia puhumaan rahasta lasten ja nuorten kanssa. Kampanja-aika on 1.13.10.2019. Lisätietoa: TAT.fi/puhurahasta.

Lapset ja nuoret oppivat järkevää rahan käyttöä aikuisen ohjauksessa. Taloudenhallinnan taitoja on hyvä opetella ikätasolle sopivalla tavalla. Alle kouluikäiset lapset leikkivät kauppaleikkejä, peruskoululaiset opettelevat säästämistä ja harjoittelevat myös menojen seuraamista, kun taas aikuistuvan nuoren raha-asiat liittyvät itsenäistymiseen ja oman kodin perustamiseen. 

Kesäkuussa 2019 tehdyn kyselytutkimuksen mukaan suomalaisten mielestä ensisijainen vastuu nuorten talousosaamisen parantamisessa tulisi olla kodilla ja koululla. Opetussuunnitelmassa on määritelty koulussa opetettavia talouden kokonaisuuksia, mutta kodeissa ei tietenkään ole mitään yhtenäisiä talouskasvatuksen käytänteitä.

Taloudellinen lukutaito on kansalaistaito

Talousosaaminen on tärkeä kansalaistaito, jota ilman nyky-yhteiskunnassa on vaikea toimia. Kuitenkin Danske Bankin vuonna 2017 teettämä kyselyn mukaan vain alle puolet suomalaisista vanhemmista kokee olevansa päteviä puhumaan lastensa kanssa rahasta. Tämä luku on matalin pohjoismaissa. 

“Muuttuva maailma vaatii meiltä kaikilta jatkuvaa talousosaamisen päivittämistä. Perusasiat ovat kuitenkin samoja kuin sata vuotta sitten: rahaa ansaitaan, kulutetaan, lainataan, säästetään ja sijoitetaan. Mitä enemmän rahasta puhutaan kotona, sitä helpompaa nuoren on hahmottaa omaa talouttaan ja tarvittaessa myös kysyä apua, jos vastaan tulee ongelmia”, Talous ja nuoret TATin johtaja Liisa Tenhunen-Ruotsalainen kommentoi.

Osallistu kampanjaan jakamalla vinkkisi somessa

#Puhurahasta-kampanjan tarkoitus on tarjota tukea kotona tapahtuvaan talouskasvatukseen sekä kannustaa vanhempia puhumaan rahasta lasten ja nuorten kanssa. Jaa vinkkisi tai kokemuksesi talouskasvatuksesta − vanhempi vanhemmalle! Kaikki neuvot kaiken ikäisten lasten ja nuorten talouskasvatuksen tueksi ovat arvokkaita. Voit osallistua kampanjaan Twitterissä, Instagramissa tai Facebookissa julkisella postauksella. Muistathan liittää viestiisi hashtagin #puhurahasta! Kampanjaa koordinoivat Talous ja nuoret TATNordnetSuomen SetlementtiliittoSuomen VanhempainliittoSuomen Ekonomit sekä Suomen Kauppakorkeakoulut (ABS) ry.

 

Lisätietoa:

Viestintäpäällikkö Viivi Ali-Löytty 
Talous ja nuoret TAT
viivi.ali-loytty@tat.fi, 0407769040

Kehittämiskoordinaattori Ella Niini
Mun talous -toiminta, Suomen Setlementtiliitto
ella.niini@setlementti.fi, 044 577 8339

Toiminnanjohtaja Ulla Siimes
Suomen Vanhempainliitto
ulla.siimes@vanhempainliitto.fi, 040 553 0981

Kuva: Sabine Peters / Unsplash