Ota käyttöösi Puhutaan somesta! -menetelmäkortit

03 / 01 / 2022 | Ajankohtaista

Sosionomiopiskelijat Heli Huttula ja Linnea Karhumaa tekivät Tampereen Tyttöjen Talolla® opinnäytetyön digitaalisesta väkivallasta. He kehittivät menetelmänä korttipakan, joka on oivallinen tapa keskustella ilmiöistä lasten ja nuorten kanssa.

Teknologia ja sosiaalinen media ovat erottamaton osa ihmisten elämää. Sosiaalinen media on jatkuvasti saatavilla ja tarjoaa käyttäjälleen laajasti mahdollisuuksia itseilmaisuun, viestintään ja esimerkiksi tiedonhakuun. Sosiaalinen media ja siellä tapahtuva kanssakäyminen koskettavat erityisesti nuoria, jotka ovat syntyneet älylaitteiden ja internetin maailmaan. Tämä maailma luo alustan nykyajan nuorten kasvulle ja kehitykselle. Sosiaalinen media tarjoaa käyttäjälleen paljon hyvää, mutta sillä on myös varjopuolensa.

− Digitaalinen väkivalta on valitettavan ajankohtainen ja yleinen ilmiö, johon on alettu alistua, toteavat Heli Huttula ja Linnea Karhumaa opinnäytetyössään.

Digitaalisella väkivallalla on monia haitallisia seurauksia, minkä vuoksi on tärkeää, että ilmiö tunnistetaan ja siitä uskalletaan avoimesti puhua. Jotta nuoret uskaltavat kertoa aiheeseen liittyvistä kokemuksistaan, on ammattilaisten pystyttävä tunnistamaan ilmiö ja kyettävä puuttumaan siihen.

Mitä on digitaalinen väkivalta?

Väkivalta yhteiskunnassa ei ole uutta, mutta digitaalinen väkivalta käsitteenä on uusi. Digitaalinen väkivalta on väkivallan muoto, jossa hyödynnetään teknologiaa. Se voi olla esimerkiksi sosiaalisen median tai älypuhelimen avulla toteutettua väkivaltaa, häirintää tai vainoa. Digitaalinen väkivalta on erityisen haavoittavaa siitä syystä, että se on ajasta ja paikasta riippumatonta, tekijä voi olla kuka vain ja kokija voi olla tekijälle läheinen tai täysin tuntematon. Digitaalinen väkivalta voi jatkuvan läsnäolon takia viedä ihmisen turvallisuuden tunteen kokonaan ja loukata syvästi yksityisyyttä.

Tunnista ja ota puheeksi!

Huttula ja Karhumaa toteuttivat opinnäytetyön laadullisena toiminnallisena opinnäytetyönä yhteistyössä Tampereen Tyttöjen Talon kanssa. Opinnäytetyön alkuvaiheessa toteutettiin kysely kolmelle eri nuorten kanssa työskentelevälle taholle. Kyselyn ja teorian avulla luotiin Puhutaan somesta! -korttipakka ja sitä tukeva esite ammattilaisille. Korttipakan ja esitteen tavoitteena on helpottaa sosiaalisessa mediassa tapahtuvan digitaalisen väkivallan tunnistamista ja puheeksi ottoa erityisesti nuorten ja heidän kanssaan työskentelevien ammattilaisten keskuudessa. Materiaalin toivotaan helpottavan ammattilaisten kykyä tunnistaa ja ottaa puheeksi digitaalinen väkivalta ja antavan nuorille uudenlaisia mahdollisuuksia kertoa kohtaamastaan tai tekemästään digitaalisesta väkivallasta, jotta yksikään nuori ei jäisi kokemustensa kanssa yksin.

Tampereen Tyttöjen Talon yksikönjohtaja Annukka Tuovila kehuu opinnäytetyötä loistavaksi ja kehottaa tutustumaan materiaaleihin Tyttiksen verkkosivuilla. ”Ne voi sieltä kätevästi tulostaa”, Tuovila vinkkaa.

Katso täältä Tampereen Tyttöjen Talon linkit ja materiaalit.

 

 

Tampereen Tyttöjen Talo® on osa Setlementti Tamperetta. Setlementti Tampere ry on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton yleishyödyllinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. Toiminnan ydintä on sosiaalinen työ, joka tukee ihmisten arkea ja kutsuu heitä yhteiseen kanssakäymiseen.