Kyröskosken setlementin toiminnassa epäselvyyksiä

16 / 12 / 2022 | Ajankohtaista

Yhdistyksen pitkäaikainen toiminnanjohtaja menehtyi syyskuussa.

Pian toiminnanjohtajan kuoleman jälkeen ilmeni, että yhdistyksen hallintoon ja taloudenpitoon liittyy laiminlyöntejä ja epäselvyyksiä.

Saatuaan asiasta tiedon Setlementtiliiton hallitus on edellyttänyt, että Kyröskosken setlementti käynnistää tarvittavat viranomaistoimet asian selvittämiseksi välittömästi.

Setlementtiliitolla ja sen jäsenillä on voimassa oleva keskinäinen sitoumus hyvästä ja avoimesta hallinnosta. Setlementtisitoumuksessa sitoudutaan yhteisen arvopohjan lisäksi mm. hyvän ja läpinäkyvän hallinnon periaatteisiin yhdistyslain mukaisesti. Jatkossa hyvien hallintotapojen noudattamista pyritään edistämään lisäämällä asiaan liittyvää koulutusta ja tiivistämällä yhteistyötä liiton ja sen jäsenten välillä.

Lisätiedot:

Pentti Lemmetyinen
toimitusjohtaja
+358 40 096 1469
pentti.lemmetyinen@setlementti.fi