Kuukauden setlementti: Vuolle Setlementti – Yhteisiä kasvutarinoita jo 75 vuotta!

18 / 04 / 2019 | Ajankohtaista

Vuolle Setlementti ry on Ouluun vuonna 1944 perustettu poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yleishyödyllinen yhdistys. Vuolle juhlii tänä vuonna 75-vuotis syntymäpäiviään!

Vuolle Setlementti ry luotiin hoitamaan niitä haavoja, jotka toinen maailmansota oli kansaamme jättänyt. Edistykselliset yritysjohtajat halusivat tarjota tavalliselle kansalle mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen ja luoda sitä kautta hyvinvointia yhteiskuntaan, näin syntyi Vuolle.

Tänä päivänä toteutamme monipuolisia hyvinvointi-, yhteisö- ja koulutuspalveluja sekä luomme rohkeasti ja joustavasti ihmisläheisiä palvelukokonaisuuksia koko elämän varrelle. Toimintamme tavoittaa lähes 10 000 ihmistä vuosittain. Kansalaisopisto-opintoihin osallistuu vuosittain noin 8000 eri-ikäistä harrastajaa. Näiden lisäksi yhtenä palveluna tarjoamme myös perusopetusta ja kotoutumispalveluita noin 200 maahanmuuttajalle.

Nuoriso- ja vapaa-ajankeskus Pikku-Syöte puolestaan tarjoaa vapaa-ajan palveluita ja nuorisotoimintaa. Pikku-Syöte on tarjonnut Vuolteen nuorisotyölle mahtavat puitteet jo yli 20 vuoden ajan. Eri teemojen ympärille rakennetut leirit ja tapahtumat vahvasti luonnonympäröimänä ovat nuorisotyössä tärkeä elementti ja nuorten voimanlähde.

Vuolteen kuulumisia
 • Vuosi 2018 oli Vuolteelle niin toiminnallisesti kuin taloudellisestikin erittäin onnistunut. Yhdistyksemme asema laaja-alaisena hyvinvointi- ja yhteisöpalveluiden tuottajana vahvistui merkittävästi, mikä näkyi myös useamman toimintamuodon toimintavolyymissa ja rahoituksessa. Opistotoiminnassa aikuisten perusopetuksen opiskelijamäärä jatkoi kasvuaan ja myös uusia koulutusmuotoja aloitettiin.
 • Vuolle liittyi vuoden 2018 lopulla ARVO-liiton jäseneksi. Arvoliitto, joka on yhteiskunnallisten yritysten ja muiden vaikuttavuustoimijoiden aktiivinen verkosto. ARVON jäsenenä olemme erityisen kiinnostuneita yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemisesta. Siksi käytämme taloudellisen voittomme ympäröivän yhteiskunnan pitkäjännitteiseen kehittämiseen ja laadukkaiden, asiakkaiden hyvinvointia parantavien palveluiden tuottamiseen. ARVO-liiton sekä meidän mielestämme Suomi tarvitsee inhimillisten arvojen pohjalta toimivia yrityksiä, jotka rakentavat hyvän elämän edellytyksiä, taloudellisesti kestävällä tavalla.
 • Vuoden 2019 aikana tullaan tekemään koko yhdistyksen tulevaisuuden kannalta historiallisen tärkeä päätös, kun päätetään tulevasta uudisrakennushankkeesta. Asetetun aikataulutavoitteen mukaisesti yhdistyksen toiminta uusissa tiloissa käynnistyy syksyllä 2021.
 • Oulun Poikien ja Tyttöjen Talo palkittiin kansainvälisenä naistenpäivänä 8. maaliskuuta Vuoden Sara –palkinnolla! Palkitsemisperusteluksi nostettiin Talojen työ yhteisöjen rakentamiseksi yksilötyön kautta. Vuoden Sara -palkinto jaetaan Sara Wacklinin perintöä kunnioittaen kansainvälisenä naistenpäivänä. Se annetaan naiselle, naisille tai yhteisölle, jotka ovat toimineet mainitsemisen arvoisesti naisten hyväksi tai muuten värisyttäneet yleisiä luutuneita asenteita Oulussa edellisenä vuonna. Palkintoa on jaettu vuodesta 1987 lähtien.
Tutustu näihin!

Vuolteella on tehty monenlaisia mielenkiintoisia hankkeita ja kampanjoita viime aikoina. Alla listattuna muutamia meneillään olevia tai juuri päättyneitä kampanjoitamme ja hankkeitamme!

 • Tietoiseksi-hanke
  Sosiaali- ja terveysministeriön lisärahoituksella, Oulun ensi- ja turvakoti ry:n kanssa yhteistyössä toteutettavassa hankkeessa tullaan toteuttamaan Pohjois-Suomen seksuaalineuvontakeskus. Toiminta suunnataan täysi-ikäisille eri sukupuolisille pohjoissuomalaisille ihmisille, jotka tarvitsevat puolueetonta matalankynnyksen seksuaalineuvontaa.
 • Digitaito- hanke (2019-2020) vahvistetaan aikuisten digitaalisia taitoja kehittämällä ja toteuttamalla matalan kynnyksen koulutuksia. Hankkeen ensimmäinen kohderyhmä ovat aikuiset, seniorit ja maahanmuuttajat, joilla on puutteita digitaalisissa taidoissa. Hankkeen toteuttajina toimivat Vuolteen opisto ja Rovaniemen kansalaisopisto. Hankkeessa tehdään yhteistyötä myös Heinolan kansalaisopiston digihankkeen kanssa.
 • Perustaito-hankkeessa (2019-2020) vahvistetaan nuorten, maahanmuuttajanuorten ja vankien perustaitoja, esim. luku- ja numeerisia taitoja sekä tietotekniikkaa hyödyntäviä ongelmanratkaisutaitoja. Hankkeen toteuttajana toimii Vuolteen opisto. Hankkeessa tehdään yhteistyötä myös Heinolan kansalaisopiston aikuisten perustaitoja vahvistavan hankkeen kanssa.
 • Näkymättömät- kampanja
  Oululaisten nuorten vanhemmille suunnatun kampanjan ajatuksena oli tuoda esiin nuorten kokemaa yksinäisyyttä ja ulkopuolisuuden tunnetta. Kampanja koostui laajasta nuorille kohdennetusta kyselystä, kuudesta yksinäisyyttä käsittelevästä Podcast-haastattelusta sekä vertaistukitapaamisesta. Tutustu kampanjaan ja kyselyn tuloksiin: www.vuolleoulu.fi/nakymattomat.
 • VARES – vapaaehtoistoiminnan VETURI 2019
  Vuolle Setlementti ry:n hallinnoima vapaaehtoistoiminnan verkosto VARES etsi jälleen ajankohtaista vapaaehtoistoiminnan muotoa. Tänä vuonna uudistimme kilpailua ja teimme kampanjan finalisteista video-esittelyt. Tutustu videoihin ja äänestä voittajaa täältä: https://www.varesverkosto.fi/vuoden-veturi-2019/katso-finalistien-videot-ja-aanesta/