Kuukauden setlementti: Linnalan Setlementti

13 / 06 / 2019 | Ajankohtaista

Linnalan Setlementti on aktiivinen, monipuolinen ja laadukasta työtä tekevä toimija Savonlinnan seudulla. Linnalalla on laajaa asiantuntemusta niin koulutus- kuin sosiaalityön saralla, ja on siksikin hyvin verkostoitunut ja haluttu yhteistyökumppani. Asiakaskunta kattaa koko ikäpolun  vauvaikäisistä aina lähes satavuotiaisiin saakka. Päätoimisia työntekijöitä on noin 20 ja tuntiopettajia toista sataa. Lisäksi Linnalassa on opiskelijoita suorittamassa työssäoppimisjaksoja ja mm. työkokeilijoita. Linnalan Setlementti on perustettu vuonna 1938.

Linnalan opisto seudun ainoana kansalaisopistona tavoittaa kanta-Savonlinnan lisäksi Kerimäen, Punkaharjun ja Savonrannan pitäjien asukkaat. Lisäksi Enonkosken kunta ostaa kansalaisopistopalvelut Linnalalta. Opiston opetustuntivolyymi on lähes 14 000 tuntia. Asiakkaita on reilut 3000, joista työikäisiä lähes saman verran kuin senioreita. Opiston vetovoima on hyvä, ja sitä vahvistavat erilaiset kehittämishankkeet, uudistuva kurssitarjonta sekä hyvä yhteistyö järjestöjen, kaupungin ja yrityssektorin kanssa. Linnalan järjestämiin yli sataan vuosittaiseen yleisötapahtumaan osallistuu jopa yli 10 000 ihmistä.

Tutustu Linnalan opiston ajankohtaisiin kehittämishankkeisiin ja yhteistyömuotoihin:

 • Kielten osaamismerkki: Linnalan opiston kielikurssien opiskelijat voivat hakea osaamismerkkejä kansalaisopisto-opinnoistaan. Opisto on yhdessä Sastamalan Opiston ja Valkeakoski-opiston kanssa mukana projektissa, jonka tavoitteena on osaamismerkkien saaminen käyttöön kaikissa kansalaisopistoissa. Kevätkaudella 2019 osaamismerkkejä suoritti 36 opiskelijaa. Lue lisää
 • Savonlinnan seudun kuorotoiminta keskittyy pitkälti Linnalan opistoon. Lapsi- ja nuorisokuorolaisia esiintyy myös Savonlinnan Oopperajuhlien esityksissä kesäisin. Lue lisää
 • Linnalan nuorisoteatteri toimii yhteistyössä ammattiopiston teatteritekniikan ja Savonlinnan teatterin kanssa. Lue lisää
 • Linnalan lauluryhmä käy vapaaehtoisesti esiintymässä hoivakodeissa – toiminta on saanut myös hankerahoitusta, aiemmin Suomen Setlementtiliitolta ja viimeksi Suomen kulttuurirahaston Etelä-Savon rahastosta. Lue lisää
 • Savonlinnan Mestarilaulajat on valtakunnallinen lasten ja nuorten laulukilpailu, joka kerää ympäri Suomea innokkaita laulajia Linnalaan joka toinen vuosi. Tapahtuma edistää tervettä, raikasta ja akustista lasten laulukulttuuria. Lue lisää
 • Tietoyhteiskuntavalmiuksien vahvistaminen on opiston vahva arvo, ja kynnystä sähköisten palveluiden käyttöön madalletaan mm. yhteistyössä sairaanhoitopiirin ja kaupungin kanssa.
 • Opintoryhmiä jalkautetaan kaupunginkirjastoon, jossa järjestetään kertamaksullista tuolijumppaa. Muutkin kirjastot toimivat mm. taito- ja taideaineiden näyttelytiloina ja pop up -tilaisuuksien foorumeina.
 • Paikallishistoriaa ja myönteistä seutuylpeyttä tuodaan esille järjestämällä Kurkistuksia kotiseutuun -retkiä yhteistyössä Savonlinnan Oppaiden ja Pyhän Olavin Killan kanssa.
 • Liikenneturvallisuutta edistetään yhteistyössä Liikenneturvan kanssa. Onnistunut pilottikurssi johti ensimmäiseen kansalaisopistokurssiin Suomessa syyskaudella 2019: EAK65+ -ennakoivan ajon koulutus. Lue lisää
 • Kansalaisen perustaidot -hankkeessa kehitetään talous-, digi- ja numerotaitoja yhteistyössä Opintokeskus Siviksen ja paikallisten julkisten tahojen toimijoiden kanssa. Lue lisää
 • Linnalan Kuvataidekoulu tekee työpajayhteistyötä mm. kaupungin perusopetuksen kanssa. Lue lisää
 • Kaikukortti-toiminta antaa vähävaraisille mahdollisuuden tulla opiston toimintoihin. Lue lisää

Linnalan Leikkikoulu on koko- ja osapäivähoitoa tarjoava pieni ja kodikas päivähoitopaikka 1-5-vuotiaille lapsille. Leikkikoulussa on mahdollisuus tutustua englanninkielen alkeisiin leikkien, laulujen ja lorujen muodossa. Asiakkaat voivat hakea kaupungin palveluseteliä. Lapsilla on mahdollisuus halutessaan opiskella opistossa esimerkiksi musiikin soitinopetusta. Kielirikasteista varhaiskasvatusta kehitettiin hankkeella 2017-2018. Lue lisää 

Linnalan Seniorikeskus tarjoaa seniori-ikäisille monipuolista päivätoimintaa, joka innostaa oppimaan ja kokeilemaan uutta, virkistää muistia ja tukee kotona asumista. Kotiruoka, viihtyisät tilat ja sitoutunut henkilökunta antavat hyvät puitteet yksinäisyyden torjumiseen. Lue lisää 

Linnalan omaishoidontuki (STEA) tukee omaishoitajien arkea neuvonnan, virkistys- ja vertaistukitoiminnan sekä retkien muodossa. Kaupunki, seurakunta ja seudullinen omaishoitajayhdistys ovat yhteistyökumppaneita.

Linnalan vapaaehtoistyö mm. ylläpitää ystäväntupia kolmessa lähiossä, käsityöryhmää seniorityön hyväksi sekä miesten Tosikokki-toimintaa.

Linnalan monikulttuurinen työ (STEA) keskittyy Kansainväliseen kohtaamispaikkaan, jonka toiminnan tavoitteena on tukea Savonlinnan seudulla asuvien maahanmuuttajien kotoutumista paikkakunnalle, lisätä heidän hyvinvointiaan, edistää yhdenvertaisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä lisätä maahanmuuttajien ja kantaväestön keskinäistä kanssakäymistä.