Kuukauden setlementti: Setlementti Kyröskoskela

15 / 05 / 2019 | Ajankohtaista

Toimintaa paikallisyhteisön parhaaksi jo vuodesta 1943.

Kyröskosken setlementin toimintaympäristönä on pääasiassa Hämeenkyrön kunta luoteisella Pirkanmaalla. Vuosien saatossa toimintamuodot ovat muuttuneet ja mukautuneet ympäröivän yhteisön tarpeisiin. Kansalaisopisto on paitsi kivijalkamme myös koko 76-vuotisen toimintamme ajan keskeytyksettä toiminut vapaan sivistystyön oppilaitos.

Matkalle on mahtunut paljon erilaisia toimintoja. On ollut projekteja – pidempiä ja lyhyempiä, alueellista erityisopetusta, vapaaehtoistoimintaa, kotipalvelua, perus- ja erityisnuorisotyötä, lapsityötä. Vaikka toimintamme kohderyhmänä on ollut ja on edelleen koko kunnan ja lähialueiden väestö, on hienoinen painotus ollut lapsi- ja nuorisotyössä.

Vuoden 2019 toimintojamme ovat opiston lisäksi koululaisten iltapäivätoiminta, nuorisotilatyö, vapaaehtoistoiminta, kotipalvelu. Tulevaisuuden haasteina ovat opiston ja vapaaehtoistoiminnan kehittäminen. Opiston suhteen se tarkoittaa lyhytkurssien määrän lisäämistä ja kurssitarjonnan monipuolistamista. Vapaaehtoistoiminnassa nuorempien saamista mukaan painotetaan samoin kuin kohdennettua vapaaehtoisuutta.

Näillä eväillä katsomme tulevaisuuteen toiveikkaan luottavaisina.