Kuukauden setlementti: Koskelan Setlementti

10 / 12 / 2018 | Ajankohtaista

Koskelan Setlementin kotipaikka on Keski-Suomessa Äänekoskella. Toimintamme kokoaa eri-ikäisiä ja erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä: maahanmuuttajia oppimaan kieltä ja kulttuuria, lapsia ja nuoria harrastamaan, senioreita oppimaan uusia digitaitoja, työikäisiä liikkumaan ja täydentämään työelämässä tarvittavaa osaamista. Koskelan ympäri vuoden järjestämät erilaiset tapahtumat kuten keväinen koko perheen Pop Out, kädentaito- ja kuvataidenäyttelyt, tanssin näytökset ja lukuisat musiikkiesitykset kokoavat ihmisiä yhteen kokemaan ja osallistumaan. Toimintamme tavoittaa noin 3000 paikallista ihmistä vuosittain. 

Koskela on kestävän kehityksen setlementti. Kestävän kehityksen periaatteita toteutetaan yhdessä setlementtiarvojen kanssa Koskelan toiminnassa. Huomioimme toisemme ja ympäristömme. 

Koskela on erityisesti vapaan sivistystyön setlementti, jonka alaisuudessa koulutusta tarjoavat sekä kansalaisopisto että kansanopisto. Koskelassa toimivat myös taiteen perusopetusta antavat Koskelan Tanssi ja Kukkulan kuvataidekoulu. Lisäksi tarjolla on kerhotoimintaa lapsille ja nuorille. Koskela järjestää myös koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä Äänekosken keskustassa että Suolahden taajamassa. Koskela tekee monipuolista yhteistyötä Äänekosken kaupungin kanssa: tarjoamme kaupungin tuella maahanmuuttaja- ja kotitalousneuvontaa. 

Uusia mahdollisuuksia Koskelalle tuo kansanopisto, joka haastaa meidät etsimään uusia koulutussisältöjä ja kohderyhmiä yli paikallisten rajojen. Ajankohtaista on myös Koskelan digihanke, jonka tavoitteena on lisätä kansalaisten mahdollisuutta osallistua yhteiskuntaan ja vahvistaa heidän digitaitojaan.