Kuopiolaisisät kutsutaan ainutlaatuiseen isyyden työpajaan

28 / 06 / 2019 | Ajankohtaista

Kuopio lähti mukaan Setlementtiliiton Isän näköinen -hankkeeseen, joka poikii kaupunkiin erityisen isätyön suunnitelman. Se pohjautuu tuoreeseen kyselyyn, johon vastasi 306 neuvola- ja peruskouluikäisen lapsen kuopiolaisisää.

 

Noin 40 kuopiolaista isää on saanut tällä viikolla mielenkiintoisen kutsun. He saavat mahdollisuuden osallistua ensi syksynä työpajoihin, jossa he voivat kertoa toiveensa ja tarpeensa siitä, millaisia palveluja he kaipaavat neuvolasta ja koulujen terveydenhuollosta.

Isien ääni halutaan kuuluville laajemminkin: he saavat nyt oman areenan tuoda esille, minkälaista tukea he kaipaavat vanhemmuuteensa, mikä askarruttaa tai huolettaa lapsen kasvattamisessa, perheen tilanteessa tai parisuhteessa.

Valtakunnallisestikin ainutlaatuiset työpajat ovat yksi konkreettinen tulos kyselystä, jonka Setlementtiliitto ja Kuopion kaupunki toteuttivat toukokuussa Kuopiossa peruskoulu- ja neuvolaikäisten lasten isille. Kyselyyn vastasi 306 isää sekä 40 ammattilaista neuvoloista ja kouluista.

Kyselyssä isät kertoivat kokemuksensa muun muassa siitä, kuinka tieto kulkee neuvolan ja kouluterveydenhoidon sekä kodin välillä, kuinka isät kokevat saavansa tietoa lapsensa tilanteesta ja kuinka isyys ylipäätään otetaan huomioon kouluterveydenhuollossa tai neuvoloiden palveluissa.

Vastausten perusteella kuopiolaisisät kaipaavat tukea vanhemmuuteensa erityisesti, kun lapset ovat murrosiässä. Isät toivovat myös neuvolan ja kouluterveydenhuollon vastaanottoon lisää ilta-aikoja. Näin isien osallistuminen lasta koskeviin tapahtumiin lisääntyisi.

Erotilanteissa kuopiolaiset isät ovat kokeneet, ettei heille kulkeudu tarpeeksi tietoa, vaikka he olisivat lastensa huoltajia yhdessä entisen kumppaninsa kanssa. Isien iso toive on myös, että palveluista olisi selkeämmin löydettävissä tietoa esimerkiksi kaupungin verkkosivuilla.

 

Nyt isät nostetaan aidosti esille

Kuopion kaupungin terveydenhoidon palvelujen päällikkö Hanna-Mari Tanninen on käynyt isien vastauksia tarkkaan ja uteliaana läpi. Hän painottaa, että isien nyt antamat näkemykset eivät saa jäädä vain strategisiksi lauseiksi pöytälaatikkoon.

– Isät ovat vastanneet kyselyyn mahtavan aktiivisesti. Nyt meidän tehtävämme on reagoida ja tarjota heille konkreettisesti mahdollisuus osallisuuteen. Järjestämme syksyllä työpajoja isille, jotka kyselyssä kertoivat olevansa halukkaita osallistua isätyön kehittämiseen. Tarkoitus on nostaa isät aidosti esille ja näkyviksi, Tanninen kertoo.

Kyselyn toteutti valtakunnallinen, EU:n rahoittama Isän näköinen -hanke yhdessä Kuopion kaupungin kanssa. Hanke on Setlementtiliiton ja Miessakkien yhteishanke, jonka tavoite on edistää miesten asemaa yhteiskunnassa tasavertaisena kasvattajana ja vanhempana. Hankkeessa koulutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia sekä pilotoidaan isäryhmätoimintaa.

Hankkeen kuopiolainen projektipäällikkö, Kari Katajisto Setlementtiliitosta, on myös työpajoista innoissaan.

– Parhaimmassa tapauksessa syntyy mentorointia, jossa kokeneemmat isät tukevat nuoria isiä, Katajisto innostuu ideoimaan.

 

Kun perheeltä kysytään, äiti vastaa

Kuopiolaiskyselyn perusteella ne isät, jotka ovat aktiivisia asiakastilanteissa, saavat myös apua ja tukea haasteisiinsa hyvin. Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että valtaosa kuopiolaisisistä on palveluihin hyvin tyytyväisiä.

Kyselyn perusteella kouluterveydenhoitajien ja neuvolatyöntekijöiden mielestä isät eivät aina ole tarpeeksi tietoisia esimerkiksi lastensa terveydellisistä asioista. Ammattilaiset toivovat isiltä aktiivisempaa ja avoimempaa kanssakäymistä neuvola- ja kouluterveydenhuollossa asioidessaan, joskin neuvoloissa erityisesti vauvaperheiden isät osallistuvat tapaamisiin aktiivisesti.

Kyselyn yksi tavoite on nostaa isien aktiivisuutta, sillä yleensä perheelle suunnattuihin kyselyihin vastaavat äidit. Esimerkiksi Vanhempainliiton tekemä, peruskoulua käyvien lasten vanhemmille viime vuonna tehtyyn Vanhempien barometriin vastasi noin 10 000 vanhempaa. Vastaajista 75 prosenttia oli naisia.

– Isiin keskittyviä tutkimuksia ei juurikaan ole tehty. Meillä on tutkittu esimerkiksi raskaana olevien äitien tuntemuksia ja kokemuksia, mutta raskauden ja tulevan perheenlisäyksen vaikutuksia isiin ei ole koskaan tutkittu, Kari Katajisto valottaa tilannetta.

Kouluterveydenhuollon palveluesimies Maiju Tirri haluaa lukea kyselyn vastauksia paitsi isien, myös koko perheen näkökulmasta.

– Olisi tärkeää, että niin neuvolassa kuin kouluterveydenhuollossa ei keskityttäisi vain lapsen kehitykseen ja kasvamiseen, vaan kohdattaisiin perhe kokonaisuutena. Pitäisi osata esittää oikeat kysymykset ja selvittää, pärjääkö perhe vai tarvitaanko kotona jotain erityistä tukea, Tirri pohtii.

 

Kysely poikii erityisen isäsuunnitelman

Kuopion kyselyä pidetään pohjana erityiselle isätyön suunnitelmalle, jonka avulla isien kohtaamista yritetään Kuopiossa parantaa. Tavoite on, että isien osallistumista tuetaan aiempaa enemmän ja näin tuettaisiin koko perheen hyvinvointia ja vanhempien jaksamista lapsiperheen arjessa.

Isätyön suunnitelmassa on neljä tavoitetta. Tieto pitää saada kulkemaan paremmin. Vanhemmuuden tukemiseksi isille voidaan järjestää esimerkiksi omia vastaanottoaikoja. Myös lasten kehittymiseen liittyvää faktatietoa esimerkiksi koulujen infotilaisuuksissa tarvitaan. Viestintä neuvolan ja koulun sekä perheen välillä kaipaa joustavuutta. Isien osallistaminen kaipaa myös erityisen suunnitelman.

Suunnitelma saa vahvan tuen Hanna-Mari Tanniselta, Maiju Tirriltä sekä neuvolan palveluesimieheltä Margit Lappalaiselta.

– Oli hienoa, että Isän näköinen -hanke pyysi meitä toteuttamaan kyselyä. Sanoimme heti, että olemme mukana. Tämä poikii vielä paljon hyvää kaupungille, Tanninen uskoo.

 

On aika päivittää suomalainen isäkuva

Isän näköinen -hankkeen ideoija on Setlementtiliiton lapsi- ja nuorisotyön kuopiolainen aluepäällikkö Erno Kääriäinen.

– On korkea aika päivittää, mitä isyys nyky-Suomessa on, ja millaista isäkuvaa haluamme olla luomassa. Siksikin hanke on ajankohtainen. Toivottavasti saamme isätyön kehittämiseen mukaan kaikki kiinnostuneet tahot Kuopiossa, Kääriäinen heittää haasteen.

Isien omien työpajojen lisäksi muutakin konkreettista on syksyn myötä luvassa, kun Suopursun päiväkodissa Kuopion Petosella järjestetään isille oma vanhempainilta.

 

Setlementtiliiton ja Miessakkien Isän näköinen -hanke järjestää isiä kohtaaville ammattilaisille sekä johtaville virkamiehille isätyön seminaarisarjan ”Mitä kuuluu, isä?” syksyllä 2019. Lue lisää

Teksti ja kuva: Katja Hedberg

Kirjoittaja on Kuopion Setlementti Puijolan viestintäpäällikkö

 

Kuvassa:

Tämä viisikko on tutkinut tarkkaan kuopiolaisten isien toiveet, jotka halutaan myös toteuttaa. Vasemmalta Kuopion kouluterveydenhuollon palveluesimies Maiju Tirri, Kuopion kaupungin terveydenhuollon palvelujen päällikkö Hanna-Mari Tanninen, neuvolan palveluesimies Margit Lappalainen, Setlementtiliiton lapsi- ja nuorisotyön aluepäällikkö Erno Kääriäinen sekä Isän näköinen -hankkeen projektipäällikkö Kari Katajisto Setlementtiliitosta.