Kuinka ratkaisemme aikamme suurimman ongelman – syrjäytymisen?

27 / 03 / 2020 | Ajankohtaista

Syrjäytyminen on Suomessa suuri ongelma. Huono-osaisuus, eriarvoistuminen ja siitä johtuva syrjäytyminen ovat kasvusuunnassa. Syrjäytyminen on suuri inhimillinen tragedia, mutta sillä on myös suuri merkitys kansantaloudelle. Suuntaa antavien selvityksien mukaan syrjäytyminen maksaa henkeä kohti 20 000 euroa vuositasolla. Pahimmassa riskiluokassa olevat nuoret maksavat tutkimuksien mukaan yhteiskunnalle elämänsä aikana 400 000 euroa. Luvut ovat suuntaa antavia, sillä jokainen nuori on yksilö ja tapauskohtaisesti ongelmat ja taustat ovat hyvin erilaisia. Vuonna 2019 Suomessa arvioitiin olevan 60 000 syrjäytynyttä nuorta eli kokonainen ikäluokka.

Moniammatillisella ja poikkihallinnollisella yhteistyöllä lähdettiin keväällä 2018 luomaan uudella tavalla vaikuttavia palveluketjuja, joilla aktiivisesti pyrittiin tavoittamaan ne nuoret, jotka ovat syrjäytymisvaarassa tai jo syrjäytyneet. Apu ja tukitoimet asetettiin tarjolle avoimesti tiedottaen ja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ns. yhden luukun -palvelumallin mukaisesti, painottaen aitoa välittämistä ja kohtaamista. Palveluprosesseihin tavoiteltiin mukaan nuoren lähiyhteisöä, jotta palvelun kokonaisketju tulisi saumattomammaksi. Nuorille ja lähiyhteisölle lähdettiin tavoittelemaan joustavampaa palvelua, tukitoimia ja apua, kun ohjausprosessi olisi kokonaisvaltainen ottaen huomioon myös nuorta ympäröivät yksilölliset ja yhteisölliset seikat.

Raportissa kuvataan Savonlinnan malli -kehittäjäpilotin hankekaudella 1.4.2018 – 31.3.2020 tapahtuneita muutoksia nuorten palvelujärjestelmän yhteistyössä, palveluiden rakenteellisia muutoksia sekä palveluohjauksen asiakkaiden hyvinvoinnissa tapahtunutta muutosta. Savonlinnan malli -hankkeen alkulähtökohtana oli Savonlinnassa hankerahoituksella toteutettu Lähiötalo-hanke.

Tutustu ja ota Savonlinnan malli käyttöön!

Lisätiedot:

Järjestöjohtaja Mona Särkelä-Kukko
mona.sarkela-kukko (at) setlementti.fi